COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Covid-19: medical schools given powers to graduate final year students early to help NHS
Harvey, AnnaBMJ
BMJ 2020; 368 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1227
Published 26 March 2020
Όπως δήλωσε η Βρετανική Ιατρική Ένωση (BMA), οι ιατρικές σχολές έχουν λάβει την άδεια να αποφοιτήσουν τους φοιτητές τους πρόωρα για να μπορέσουν να εργαστούν για το Βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αυτό ακολούθησε την έκπληξη που προκάλεσε η δήλωση του υπουργού Υγείας Matt Hancock στις 24 Μαρτίου, οτι 5.500 τελοιόφοιτοι της ιατρικής σχολής, θα είναι στους νοσοκομειακούς θαλάμους μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
Coronavirus (COVID-19): A Scientometric Study of World Research Publications.
Mallikarjun Kappi, Chaman Sab M, Balabhim Sankrappa Biradar, et al.
Transboundary and Emerging Diseases (άρθρο προς κρίση) DOI:10.22541/au.158559974.49495055.
March 30, 2020
Χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων Web of Science Citation για την χρονική περίοδο 1989 -2020, η συγκεκριμένη βιβλιομετρική μελέτη εξετάζει την αύξηση της δημοσιευμένης έρευνας, σχετικής με τους κορονοϊούς. Αναλύονται τα είδη των δημοσιευμάτων που αξιοποιήθηκαν για την σχετική επιστημονική επικοινωνία (πχ. άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια βιβλίων κτλ). Καταγράφηκαν η επιστημονική “παραγωγή” ανά γλώσσα δημοσιεύματος, καθώς και τα επιστημονικά αντικείμενα αυτών των δημοσιευμάτων. Η μελέτη ανέδειξε τους τίτλους των περιοδικών με τα περισσότερα δημοσιεύματα και τους οργανισμούς ανά τον κόσμο που εκπόνησαν έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο αλλά ποιοι ήταν κύριοι χρηματοδότες της έρευνας. 
Τέλος, η ανάλυση κατέδειξε τους πλέον «παραγωγικούς» ερευνητές και τις αντίστοιχες χώρες. 
Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case.
Ivanov, D.
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 136, Article number 101922, DOI: 10.1016/j.tre.2020.101922
April 2020
Οι επιδημίες είναι ένας ιδιαίτερος παράγοντας που προκαλεί κρίση στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain). Αυτός ο τύπος κρίσης χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια αναταραχή, παράπλευρες επιδράσεις (the ripple effect) και από υψηλή αβεβαιότητα. Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας μελέτης προσομοίωσης σχετικά με την επίδραση του COVID-19 (SARS-CoV-2) στις παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες. Επίσης παρουσιάζεται με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό προσομοίωσης και βελτιστοποίησης anyLogistix στην περίπτωση της επιδημίας του COVID-19. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, για την πρόβλεψη των λειτουργικών και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και την εκπόνηση σχεδίων εν μέσω πανδημίας.
 

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.