Ανακάλυψη και Ανάπτυξη φαρμάκων

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Calina D, Hernández AF, Hartung T, Egorov AM, Izotov BN, Nikolouzakis TK, Tsatsakis A, Vlachoyiannopoulos PG, Docea AO.
Life. 2021; 11(9):907. https://doi.org/10.3390/life11090907
Published: 31 August 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

An Update on Current Therapeutic Drugs Treating COVID-19
Wu, R., Wang, L., Kuo, H.D. et al.
Curr Pharmacol Rep (2020). DOI https://doi.org/10.1007/s40495-020-00216-7
Published: 11 May 2020
Επί του παρόντος, δεν έχει βρεθεί εμβόλιο ή/και συγκεκριμένη θεραπευτική φαρμακευτική αγωγή για τον SARS-CoV-2 και την COVID-19. Αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει τις πιο πρόσφατες φαρμακο-θεραπευτικές ουσίες που χορηγούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών COVID-19. Τέτοιες είναι αντιιικά, αντιβιοτικά, κορτικοστεροειδή και αντιφλεγμονώδη (συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων κατά της αρθρίτιδας), αναστολείς νευραμινιδάσης, αναστολείς σύνθεσης RNA, πλάσμα αναρρώσαντων ασθενών και παραδοσιακά φυτικά φάρμακα.
Pascual-Iglesias, A.; Canton, J.; et al.
Pathogens 10, no. 8: 1030. https://doi.org/10.3390/pathogens10081030
Published: 14 August 2021
Αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει και συγκρίνει τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με την ανοσογονικότητα, την αποτελεσματικότητα στην πρόληψη, τις ανεπιθύμητες παρενέργειες, την προστασία από σοβαρή νόσηση και την ικανότητα αντιμετώπισης των αναδυόμενων παραλλαγών του SARS-CoV-2. 
Sasan Ghaffari, Hanif Kazerooni, Amir Salehi-Najafabadi
International Immunopharmacology, Volume 101, Part B, 2021, 108226, https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.108226.
December 2021
Συγκεντρώνονται και συνοψίζονται πληροφορίες για την ανοσοπαθογένεση του SARS-CoV-2 και τα πρόσφατα προκλινικά και κλινικά δεδομένα σχετικά με το δυναμικό των κυτταρικών θεραπειών στον αγώνα κατά της COVID-19
Jon Cohen, John Travis
Science, doi:10.1126/science.abf8425
Nov. 23, 2020 
Ένα 3ο υποψήφιο εμβόλιο που έχει πειστικά στοιχεία ότι λειτουργεί και θα είναι ευκολότερο να διανεμηθεί και φθηνότερο, αναπτύχθηκε από την εταιρεία AstraZeneca σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το εμβόλιο έχει μέση αποτελεσματικότητα 70%, ή οποία μπορεί να φτάσει και το 90% σύμφωνα με τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών.
Owen DR, Allerton CMN, Anderson AS, Aschenbrenner L, et al.
Science. 2021 Nov 2:eabl4784. doi: 10.1126/science.abl4784. Epub ahead of print. PMID: 34726479.
Αναφέρεται η ανακάλυψη του PF-07321332 και ο χαρακτηρισμός του ως ένας από του στόματος βιοδιαθέσιμος αναστολέας κύριας πρωτεάσης SARS-CoV-2 με in vitro αντιική δράση και ασφαλές προφίλ in vivo.
Chunyan Wang et al.
Nat Commun 11, 2251 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-16256-y
Η εμφάνιση του νέου κορονoϊού SARS-CoV-2 στο Wuhan της Κίνας προκάλεσε πανδημία αναπνευστικής νόσου (COVID-19). Επί του παρόντος αναζητείται το εμβόλιο καθώς και μια στοχευμένη θεραπευτική αγωγή για τη θεραπεία αυτής της νόσου. Στο παρόν, γίνεται αναφορά σε ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα και στη δυνατότητά του να  εξουδετερώνει το SARS-CoV-2 (και το SARS-CoV) κατά την κυτταρική καλλιέργεια. Αυτό το αντίσωμα θα μπορούσε να συνεισφέρει στις προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας του COVID-19.
 
A human-airway-on-a-chip for the rapid identification of candidate antiviral therapeutics and prophylactics.
Si, L., Bai, H., Rodas, M. et al.
Nat Biomed Eng (2021). https://doi.org/10.1038/s41551-021-00718-9
03 May 2021
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα αεραγωγό-on-a-chip που μιμείται τον ζωντανό ιστό πνευμόνων για να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα εγκεκριμένων φαρμάκων για θεραπεία για την COVID-19
A dangerous rush for vaccines
H. Holden Thorp et al.
Science: Vol. 369, Issue 6506, pp. 885 DOI: 10.1126/science.abe3147
21 Aug 2020
Το χάσμα μεταξύ επιστήμης και πολιτικής επιτείνεται στον αγώνα γρήγορης προετοιμασίας ενός εμβολίου για τη νόσο COVID-19. Οι εκπτώσεις στον έλεγχο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολίων θέτουν σε κίνδυνο εκατομμύρια ζωές βραχυπρόθεσμα και ενδέχεται να βλάψουν την εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια και στην επιστήμη για πολύ καιρό.

Pages