GPAI και ΟΟΣΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση διεθνών δράσεων για αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη

H νέα ολοκληρωμένη εταιρική σχέση μεταξύ GPAI και ΟΟΣΑ θα συμβάλει στην εφαρμογή ανθρωποκεντρικής, ασφαλούς, ασφαλούς και αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  και η Παγκόσμια Συνεργασία για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Global Partnership on Artificial Intelligence, GPAI) ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν μια φιλόδοξη ατζέντα για την εφαρμογή ανθρωποκεντρικής, ασφαλούς και αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που ενσωματώνεται στις αρχές της Σύστασης του ΟΟΣΑ για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

H νέα ολοκληρωμένη εταιρική σχέση μεταξύ GPAI και ΟΟΣΑ, που ανακοινώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στο Νέο Δελχί (3-4 Ιουλίου 2024) από την GPAI Chair India, συνδυάζει την τεχνογνωσία τους και τις ικανότητές τους προκειμένου να επεκτείνουν τη συλλογική τους εμβέλεια. Αυτή η νέα σχέση συγκεντρώνει σε ισότιμη βάση τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ και τις χώρες GPAI – 44 συνολικά που ανήκουν σε έξι ηπείρους –  και παραμένει ανοιχτή σε νέα μέλη βάσει προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης της Σύστασης του ΟΟΣΑ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Recommendation of the Council on Artificial Intelligence).

Η ολοκληρωμένη συνεργασία, που δημιουργήθηκε ως έργο της Επιτροπής Ψηφιακής Πολιτικής του ΟΟΣΑ, συμβάλλει στην προώθηση της παγκόσμιας ηγετικής θέσης του Οργανισμού στη ψηφιακή πολιτική – στόχο κλειδί της Συμβολής του ΟΟΣΑ στις Πολιτικές Βελτιστοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού  (The OECD’s Contribution to Policies to Optimise the Digital Transformation) που χαιρετίστηκε στο πλαίσιο της Συνόδου του Υπουργικού Συμβουλίου ΟΟΣΑ τον Μάιο του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργεί σημαντικές γέφυρες μεταξύ της ανάπτυξης και της έρευνας πολιτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και μεταξύ χωρών σε ισότιμη βάση που μοιράζονται παρόμοιες προσεγγίσεις σε ευκαιρίες και κινδύνους για αυτή. Στόχος της είναι να ανοίξει το δρόμο για την παγκόσμια ανάπτυξη ασφαλούς και αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρική σχέση θα αξιοποιήσει επίσης την εκτεταμένη, πολυεπιστημονική και πολυκλαδική τεχνογνωσία μιας κοινότητας εμπειρογνωμόνων Τεχνητής Νοημοσύνης, συγκεντρώνοντας τα δίκτυα και τις ομάδες που συμβάλλουν επί του παρόντος σε GPAI και ΟΟΣΑ. Τα υπάρχοντα Κέντρα Εξειδικευμένης Υποστήριξης GPAI – στο Παρίσι, στη Γαλλία, στο Μόντρεαλ, στον Καναδά και στο Τόκιο της Ιαπωνίας – θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και την προώθηση του έργου της νέας συνεργασίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η Ελλάδα, ως μέλος του ΟΟΣΑ, γίνεται αυτοδίκαια μέλος του GPAI.

Ο ΟΟΣΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χάραξης πολιτικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη από το 2016. Η Σύσταση του ΟΟΣΑ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που εγκρίθηκε το 2019 ως το πρώτο διακυβερνητικό πρότυπο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ενημερώθηκε το 2024, χρησιμεύει ως παγκόσμια αναφορά για την πολιτική Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο ΟΟΣΑ έχει ιστορικό για την παγκόσμια διακυβερνητική συνεργασία σε ισότιμη βάση για την αντιμετώπιση προκλητικών ζητημάτων δημόσιας πολιτικής που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Ελλάδα και ο Καναδάς πρόκειται να συμπροεδρεύσουν στην επόμενη Σύνοδο της Ομάδας Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ (Global Strategy Group - GSG) τον Οκτώβριο του 2024 με θέμα το «Μέλλον της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο ρόλος του ΕΚΤ

Συνεργαζόμενος με περισσότερες από 100 χώρες, ο ΟΟΣΑ είναι ένα παγκόσμιο φόρουμ πολιτικής που προωθεί καλές πρακτικές για τη διατήρηση της ατομικής ελευθερίας καθώς και τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συμμετέχοντας ως Εθνικός Εκπρόσωπος στον ΟΟΣΑ, προωθεί τις θέσεις της Ελλάδας, συνεισφέρει στη διαμόρφωση πολιτικών ψηφιακής οικονομίας, επιστήμης και τεχνολογίας, και συμβάλλει με τις δράσεις του στην ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν ενεργά στο Working Party on Artificial Intelligence και στο OECD Working Party and Network Experts on AI  προκειμένου να παρακολουθούν και να συμβάλλουν στην παγκόσμια ανάπτυξη ασφαλούς, ασφαλούς και αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίες του ΟΟΣΑ, στις οποίες συμμετέχει το ΕΚΤ εκπροσωπώντας τη χώρα, ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών του, αλλά και με τα κράτη μη μέλη, σύμφωνα με τη στρατηγική του Οργανισμού για τις παγκόσμιες σχέσεις, στοχεύοντας στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και στον συντονισμό των πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΟΟΣΑ, ΕΚΤ