Υψηλές επιδόσεις του Enterprise Europe Network και στην Ελλάδα

Το ΕΚΤ, ιδρυτικό μέλος με συντονιστικό ρόλο στην ελληνική κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυναμικό καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει το Enterprise Europe Network σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι υψηλού επιπέδου. Χαιρόμαστε όμως πραγματικά όταν το βλέπουμε και στις έρευνες που διεξάγουμε.

Στο τελευταίο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν επιχειρήσεις που έλαβαν υπηρεσίες του Δικτύου σε όλο τον κόσμο, το 89% δηλώνει ότι το Δίκτυο ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους «εξαιρετικά καλά» ή «πολύ καλά».

Πολύ θετική είναι η επίδοση του Enterprise Europe Network και στην Ελλάδα. Εννιά στους 10 πελάτες της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas δηλώνουν ότι το Δίκτυο βοήθησε την επιχείρησή τους να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Εννιά στις 10 επιχειρήσεις αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 14,7% με τη βοήθεια του Enterprise Europe Network.

Το 92% θεωρεί τις υπηρεσίες μας υψηλού επιπέδου και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Εξι στους 10 δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες του Δικτύου καλύπτουν εξαιρετικά καλά τις ανάγκες της επιχείρησής τους. Επίσης, έξι στους 10 βρίσκουν την ανταπόκριση του Δικτύου γρήγορη και αποτελεσματική. Και το 90% θεωρεί πολύ πιθανό να προτείνει το Enterprise Europe Network σε κάποιον άλλο οργανισμό ή να το συμβουλευτεί ξανά στο μέλλον.

 

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Αποτελείται από περισσότερους από 450 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς. Το Δίκτυο υποστηρίζει την ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με διεθνείς φιλοδοξίες. Από το 2008, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas. Για την περίοδο 2022-2025, το ΕΚΤ έχει την ευθύνη της Επικοινωνίας του Δικτύου στην Ελλάδα. Συμμετέχει επίσης στις θεματικές ομάδες για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT, Enterprise Europe Network