Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην πολιτιστική γεωγραφία από το ΕΚΤ

Στο webinar θα παρουσιαστεί η νέα λειτουργικότητα μέσα από σενάρια χρήσης και θεματικές εκθέσεις στο SearchCulture.gr.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση "12.000 τόποι: O ελληνικός πολιτισμός στον χάρτη του SearchCulture.gr” που διοργανώνει την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 (14.00-16.00).

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην πολιτιστική γεωγραφία. Μέσα από παρουσιάσεις και σενάρια χρήσης θα παρουσιαστεί η νέα έκδοση του Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, η οποία είναι εμπλουτισμένη με γεωχωρικά δεδομένα. 

Στη νέα έκδοση του SearchCulture.gr αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά μέσα από διαδραστικούς χάρτες και φωτίζονται οι τόποι, οι διαδρομές και οι ιστορίες του Ελληνισμού. Για τους χρήστες του SearchCulture.gr, οι χάρτες προσφέρουν έναν δυναμικό και σύγχρονο τρόπο εμβύθισης και εμπλοκής με την ιστορία και τον πολιτισμό μας, διευρύνοντας την προοπτική και διευκολύνοντας την κατανόηση του παρελθόντος.

Αξιοποιώντας τη γεωγραφική πληροφορία που συνοδεύει τα τεκμήρια, το ΕΚΤ συγκέντρωσε 12.000 τόπους που συνδέονται με τον ελληνικό πολιτισμό, με περισσότερα από 550.000 τεκμήρια να έχουν εμπλουτιστεί με γεωτοποθεσία.

Στο webinar θα παρουσιαστεί η νέα λειτουργικότητα και η μεθοδολογία σημασιολογικής αναπαράστασης γεωχωρικών δεδομένων στα τεκμήρια του SearchCulture.gr. Μέσα από σενάρια χρήσης και πρακτικά παραδείγματα θα διερευνηθούν οι τόποι που άγγιξε ο Ελληνισμός και η πολιτιστική παραγωγή ανά τοποθεσία και θα συζητηθούν οι πτυχές της γεωγραφικής τεκμηρίωσης για το πολιτιστικό αγαθό. 

Η εκδήλωση απευθύνεται, κυρίως, στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά μπορεί να ενδιαφέρει και τον πολίτη- ιστοριοδίφη, τον ερασιτέχνη ιστορικό και τον ερευνητή. Αξιοποιώντας τους χάρτες ως εργαλεία μελέτης, θα προταθούν σημεία διερεύνησης του τόπου και του χρόνου, όπως χωρική κατανομή, χωρικές  αλληλεπιδράσεις, χωρικές σχέσεις, χωρικές συγκρίσεις και χρονικές μεταβολές. Για την εκπαίδευση, θα αναδειχθεί πώς οι διαδραστικοί χάρτες πλοήγησης του SearchCulture.gr μπορούν να αποτελέσουν ευέλικτα εργαλεία χωρικής και χρονικής ανάλυσης ενδυναμώνοντας τη μετασχηματιστική και βιωματική μάθηση και να αξιοποιηθούν σε σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές που ενσωματώνουν την ψηφιακή αφήγηση.  

To webinar θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom, στην ελληνική γλώσσα. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση searchculture@ekt.gr.

Σχετικά με το SearchCulture.gr

Το SearchCulture.gr είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου και ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Συλλέγει τα μεταδεδομένα και τις εικόνες προεπισκόπησης των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων από τους ιστότοπους και τα αποθετήρια των φορέων που συμμετέχουν και τα δημοσιεύει εμπλουτισμένα στην Πύλη Αναζήτησης.

H αναβάθμιση και η επέκταση του συσσωρευτή SearchCulture.gr με νέες λειτουργικότητες, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης”. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT