Startups δικτυώνονται με κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες και νοσοκομεία σε προγράμματα του EIT Health

Οι startups που θα επιλεγούν, θα συνεργαστούν με κορυφαίους επιστήμονες, εταιρείες και νοσοκομεία, θα λάβουν χρηματοδότηση και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Τα προγράμματα του EIT Health Startups Meet Pharma και Startups Meet Healthcare Providers είναι εδώ και το 2023 για να φέρουν σε επαφή νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις με κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες και νοσοκομεία στην Ευρώπη.

Startups Meet Pharma

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία καινοτομίας, που συνδέει εταιρείες από τον τομέα της φαρμακευτικής και των βιοεπιστημών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις, με πολλά υποσχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις που προσφέρουν αντίστοιχες λύσεις. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περισσότερες από 30 εποικοδομητικές συνεργασίες έχουν επιτευχθεί μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 ανοικτές προκλήσεις όπως έχουν τεθεί από ισάριθμες κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες. Αναλυτικά:

  1. Ανάπτυξη λύσεων για έγκαιρη αναγνώριση του συστηματικού ερυθηματώδη λύκου και βελτίωση στην ποιότητα φροντίδας των ασθενών της νόσου, από την GSK.
  2. Ανάπτυξη μη επεμβατικού εργαλείου ή συσκευής για την παρακολούθηση του μικροβιώματος του εντέρου, από την Abbott.
  3. Βελτίωση συστημάτων που υποστηρίζουν τη διαδικασία κλινικών αποφάσεων (Clinical Decision Support Systems) για τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, από την Takeda.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα συνεργαστούν με τις εταιρείες και επιφανείς επιστήμονες, θα λάβουν χρηματοδότηση και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης. Επιπλέον, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε φαρμακευτικούς χορηγούς και θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με εμπειρογνώμονες και ηγέτες του κλάδου.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 16 Απριλίου 2023.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε την αίτησή σας εδώ επιλέγοντας την πρόκληση που σας ενδιαφέρει.

Startups Meet Healthcare Providers

Στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν ψηφιακά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση που έχουν θέσει μονάδες υγείας και νοσοκομεία στη Ρουμανία.

Η πρόκληση αφορά την ομαλοποίηση της διαδικασίας παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες παθήσεις, καθώς και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας τους, υποστηρίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Έχει τεθεί από την GSK.

Η λύση θα πρέπει να είναι ψηφιακή (user interface) και φιλική προς τον χρήση και να μπορεί να υποστηρίξει την εξυπηρέτηση περισσότερων από 200 χιλιάδων ασθενών ετησίως για ενδονοσοκομειακά ραντεβού σε τουλάχιστον τέσσερις νοσοκομειακές κλινικές.

Θα πρέπει επίσης να δημιουργεί προστιθέμενη αξία, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης προκειμένου να τελειοποιήσουν την ιδέα τους. Στη συνέχεια, θα συναντηθούν με εκπροσώπους των νοσοκομείων για να παρουσιάσουν τη λύση τους.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 16 Απριλίου 2023.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε την αίτησή σας εδώ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα innovationhealth.eu και στα αντίστοιχα προφίλ στο LinkedIn και το Twitter.

Σημειώστε επίσης τα σχετικά ενημερωτικά webinars:

Για όλα τα προγράμματα του EIT Health, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γιώργο Μέγα, EIT Health Hub coordinator (megas@ekt.gr).

Σχετικά με το EIT Health

Το EIT Health είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα για την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Αποτελείται από 266 εταίρους συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, νοσοκομείων και ινστιτούτων. Ο ρόλος του είναι να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα που θα επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη υγεία και μακροζωία. Το EIT Health αναβαθμίζει τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας επενδύοντας στα καλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και διευκολύνει την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων/λύσεων εντός της ΕΕ. Υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.eithealth.eu.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα και συντονιστής του πρωτοποριακού έργου SymbIASIS. Από το 2017 δίνει την ευκαιρία στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε προγράμματα, και να λάβουν χρηματοδότηση, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ευκαιρίες δικτύωσης στον τομέα της υγείας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EIT Health, EKT