Υγεία και Cancer Mission στον Ορίζοντα Ευρώπη σε επιτυχημένη ημερίδα του ΕΚΤ

Παρουσιάστηκαν οι νέες προσκλήσεις του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι νέες προκηρύξεις του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 του Ορίζοντα Ευρώπη και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης στους τομείς της υγείας και της έρευνας για τον καρκίνο ήταν στο επίκεντρο της διαδικτυακής εκδήλωσης με τίτλο «Εθνική ημερίδα ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Cluster 1 Health & Cancer Mission» που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023.

H ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την παρακολούθησαν περίπου 190 άτομα από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και σύνδεσμους ασθενών, και λοιποί φορείς από την ερευνητική, επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες, ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2023 στη θεματική της Υγείας (Cluster 1) και της Αποστολής για τον Καρκίνο (Mission Cancer) στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Διευθύντριας του ΕΚΤ Δρ Εύης Σαχίνη, η οποία έκανε μνεία στην ανεκτίμητη αξία της έρευνας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση του καρκίνου και στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ τόνισε την υποστήριξη που παρέχει το ΕΚΤ σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητές, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία και την Αποστολή για τον Καρκίνο, ώστε να συμμετέχουν και να αριστεύουν με τα αποτελέσματα των ερευνών τους στα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη.

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Θεόδωρος Λουκαϊδης, Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στη θεαματική αύξηση των ερευνητών και επιχειρήσεων που παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και τα οποία διοχετεύονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Τον λόγο έπειτα πήρε η Δρ Χριστίνα Κυριακοπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνοντας την ύψιστη σημασία της Υγείας και της Αποστολής για τον Καρκίνο, καθώς τα αποτελέσματα των ερευνών και η καινοτομία σε αυτούς τους τομείς θα επηρεάσουν καθολικά τη ζωή όλων των πολιτών.

Η Δρ Χ. Κυριακοπούλου παρουσίασε τις ανοικτές προκηρύξεις (calls), το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο Πρόγραμμα Εργασίας, το ζητούμενο για το κάθε destination, όπως και τον προϋπολογισμό της κάθε προκήρυξης. Επιπλέον, έδωσε συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία υποβολών, τι πρέπει να προσέξουν και τι να αποφύγουν οι υποψήφιοι.

Ο Δρ Κώστας Σταματόπουλος, Εθνικός Εκπρόσωπος HE-HEALTH από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η υγεία, συμπεριλαμβανομένης και της πανδημίας, με την καινοτομία να αποτελεί την απάντηση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ επισήμανε ταυτόχρονα και τη σημασία που δίνει η ΕΕ στη συμμετοχή των ίδιων των ασθενών στη διαμόρφωση των πολιτικών για την υγεία και τη νόσου του καρκίνου.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU4Health παρουσίασε ο Παναγιώτης Βλάχος από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και εκπρόσωπος στη Συντονιστική Ομάδα του EU4Health (EU4Health Steering Group). Αναφέρθηκε στα διάφορα προγράμματα εργασίας, τους βασικούς άξονες, τις προϋποθέσεις και τους τρόπους χρηματοδότησης για τους δικαιούχους, ενώ επισήμανε ότι ο καρκίνος αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα της ΕΕ σε όλους τους άξονες του EU4Health.

Την ιστορία επιτυχίας του φιλόδοξου έργου PARC (European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals) παρουσίασε ο Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης του Τμήματος Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Cluster 1 (Υγεία) του Ορίζοντα Ευρώπη και αποβλέπει στην εκτίμηση κινδύνου από χημικά, καθώς και στην ασφαλή και βιώσιμη καινοτομία σε χημικά, υλικά και προϊόντα.

Ο Καθηγητής Θεόδωρος Σαμαράς, από το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, παρουσίασε το έργο SEAWave (Scientific-Based Exposure and Risk Assessment of Radiofrequency and mm-Wave Systems from children to elderly - 5G and Beyond) που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα Ευρώπη και προσπαθεί να προσδιορίσει το ρίσκο στην υγεία των πολιτών, από την παιδική ως την τρίτη ηλικία, από την έκθεση σε συστήματα ραδιοσυχνοτήτων και mm-wave. Παρουσίασε τα 7 κενά γνώσης (knowledge gaps) που υπάρχουν σήμερα και τα οποία προσπαθεί να γεφυρώσει το έργο, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το ρίσκο για καρκίνο του δέρματος.

Το έργο PREPARE (Personalized rehabilitation via novel AI patient stratification strategies) που μόλις ξεκίνησε και θα χρηματοδοτηθεί από τον Ορίζοντα Ευρώπη παρουσίασε ο Καθηγητής Πέτρος Πατιάς από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, αναφερόμενος και στην υποστήριξη που έλαβε από το ΕΚΤ κατά την υποβολή της πρότασής του. Κατά την ομιλία του, έδωσε χρήσιμες συμβουλές στους υποψηφίους από τη δική του πρόσφατη εμπειρία.

Τη συμμετοχή του σε προηγούμενη προκήρυξη της Αποστολής για τον Καρκίνο του Ορίζοντα Ευρώπη παρουσίασε ο Πέτρος Κουντούρης από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Το έργο IMPACT- AML εγκρίθηκε και αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2023, ενώ στοχεύει στη βελτιστοποίηση των θεραπειών, μέσω κλινικών δοκιμών, σε ασθενείς που νοσούν από καρκίνο.

Η Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία στον Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ, παρουσίασε το έργο ECHoS (Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies) που χρηματοδοτείται από την Αποστολή για τον Καρκίνο του Ορίζοντα Ευρώπη και υποστηρίζει τη δημιουργία και ανάπτυξη κόμβων για τον Καρκίνο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το ΕΚΤ είναι εταίρος στο έργο, παράλληλα με τον ρόλο του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η Δρ Σ. Ξεσφίγγη επισήμανε ότι για τις ανάγκες του φιλόδοξου έργου ECHoS, θα συνεργαστούν 57 εταίροι από 26 διαφορετικές χώρες, με το πρώτο kick-off meeting να αναμένεται τον Μάιο του 2023.

Από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου ακούστηκαν επίσης ιστορίες επιτυχίας και οι συμμετέχοντες έδωσαν συμβουλές προερχόμενες από τη δική τους εμπειρία στην υποβολή προτάσεων σε προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη. Αναφορά έγινε στη διαδικασία, τη ροή εργασιών και τη μεθοδολογία, στα προαπαιτούμενα και στην επικύρωση μια πρότασης, καθώς και σε συνηθισμένα λάθη αλλά και τρόπο επίλυσής τους.

Συγκεκριμένα ο Αναξαγόρας Φωτόπουλος από την εταιρεία EXUS, Enterprise Software Company, ανέφερε τη διπλή επιτυχία του στο Cancer Mission και παρουσίασε το πρόγραμμα ONCOSCREEN, ένα έργο 39 εταίρων και 4000+ συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές σε 12 χώρες για τη δοκιμή καινοτόμων διαγνωστικών για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, το οποίο συντονίζει.

Ο Παύλος Κοσμίδης, CEO στην εταιρεία Catalink, ICT products and solutions, αναφέρθηκε στα πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε, εστιάζοντας στην παροχή έξυπνων λύσεων λογισμικού, βασισμένες στις τεχνικής μηχανικής μάθησης, αναδεικνύοντας τις συνέργειες με τον τομέα της υγείας.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις παρουσιάσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη. Ο Γιώργος Χρίστου αναφέρθηκε στις δράσεις του ΙδΕΚ προς την ερευνητική, επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα της Κύπρου, αλλά και στην υψηλή συμμετοχή της χώρας του στα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη. Ο Γιώργος Μέγας και η Βαρβάρα Βασιλάκη από το ΕΚΤ παρουσίασαν τις δράσεις του οργανισμού για την υποστήριξη των ερευνητών, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μικρομεσαίων, νεοσύστατων επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών, αλλά και οργανισμών από τον τομέα της υγείας μέσω των προγραμμάτων του EIT Health, του Enterprise Europe Network Hellas και του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ενώ, καθ’ όλη τη διάρκειά της, το κοινό είχε τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος κάθε ενότητας.

Τη συζήτηση συντόνισε η Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία στον Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ.

Το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμα εδώ, ενώ ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης έχει δημοσιευθεί στο κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube εδώ.

Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη (sxesfingi@ekt.gr) και τη Βαρβάρα Βασιλάκη, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη (vasilaki@ekt.gr).

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη 

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς.

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. Αυτές οι υπηρεσίες εκτείνονται από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης που εστιάζουν στα επιμέρους χαρακτηριστικά και ισχυρά σημεία του κάθε φορέα μέχρι τη σύνταξη, την προ-αξιολόγηση καθώς και την υποβολή των προτάσεων.

Το ΕΚΤ υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Health (ΗΝΝ3.0), το Digital (Ideal-ist), το Industry (NCP4Industry) και το MSCA (MSCA-NET). Τέλος, είναι ο ελληνικός φορέας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies». Στο πλαίσιο του έργου συνεργάζεται με ένα δίκτυο 57 εταίρων στοχεύοντας στη συγκρότηση εθνικών κόμβων για την Αποστολή για τον Καρκίνο.

Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, μέλος του Enterprise Europe Network

Το ΕΚΤ είναι μέλος του Smart Attica, ενός εκ των τεσσάρων ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που παρέχει υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν ενεργά στο DIH Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το 2008, το ΕΚΤ συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, τον ελληνικό κόμβο του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο. Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει την αειφορία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης που καινοτομεί.

Σχετικά με το EIT Health

Το ΕΚΤ είναι κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα και συντονιστής του πρωτοποριακού έργου SymbIASIS.

Το EIT Health είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα για την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Αποτελείται από 280 εταίρους συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, νοσοκομείων και ινστιτούτων. Ο ρόλος του είναι να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα που θα επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη υγεία και μακροζωία. Το EIT Health αναβαθμίζει τις δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας επενδύοντας στα καλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και διευκολύνει την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων/λύσεων εντός της ΕΕ. Υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ