Το ΕΚΤ συμμετέχει στην ομάδα υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων για τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας

Η ομάδα υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων θα αποτελέσει συμβουλευτικό όργανο του Digital Transformation Accelerator, με στόχο των συντονισμό των δράσεων των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος, στην ομάδα υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων (High Level Working Group of Experts, HLWG) του νεοσύστατου Digital Transformation Accelerator. Η ομάδα υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων θα αποτελέσει συμβουλευτικό όργανο του Digital Transformation Accelerator (DTA), το οποίο συστήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συντονίσει τις δράσεις όλων των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs).

Στόχος της ομάδας υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων είναι να φέρει στο ίδιο τραπέζι, να συντονίσει τις δράσεις αλλά και να καθορίσει τη μεθοδολογία συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), τα EU Clusters και το Startup Europe, και να διαμορφώσει μια απρόσκοπτη διαδικασία για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και οργανισμών του δημόσιου τομέα, στη διαδικασία ψηφιοποίησής τους.

Ο Γιώργος Μέγας, Σύμβουλος Καινοτομίας του ΕΚΤ και Αντιπρόεδρος του τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών στο Enterprise Europe Network, θα είναι μέλος της ομάδας HLWG και θα μεταφέρει τεχνογνωσία από την εμπειρία του στα παραπάνω δίκτυα (EEN, EDIH, Startup Europe) αλλά και από τις άμεσα σχετιζόμενες δράσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη και ειδικότερα του Cluster 4 (Digital, Industry, Space), τις οποίες συντονίζει. Ο Γ. Μέγας, πέρα από την τεχνογνωσία που θα παρέχει στην ομάδα για τον ορθό συντονισμό των δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα εκπροσωπεί και την Ελλάδα σε αυτό.

Η πρώτη συνάντηση των μελών της ομάδας υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων έχει προγραμματιστεί για τις 7 Φεβρουαρίου 2023, με στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει τις ήδη υφιστάμενες συνεργασίες μεταξύ Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας και άλλων σχετικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του EEN, των Clusters και του Startup Europe, και να εντοπίσει ένα μοντέλο επιτυχημένης συνεργασίας που θα αναπαραχθεί σε όλο το δίκτυο, θα δημιουργήσει αντίκτυπο και θα παρέχει απρόσκοπτη υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μετάβασή τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επιπλέον, η πρώτη ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων θα συζητήσει το αρχικό σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών (draft guidelines) για επιτυχή συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας και άλλων σχετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Αξίζει να αναφερθεί πως το ΕΚΤ συμμετέχει ως εταίρος στην κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica (Smart Attica DIH, Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism), έργο που επιδιώκει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», υποστήριξε την ανάπτυξη ενός Δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC), της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), της Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και της διαλειτουργικότητας.

Oι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας είναι κοινοπραξίες οργανισμών με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις που έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, αλλά και τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Παρέχοντας πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και πειραματισμό, καθώς και τη δυνατότητα «δοκιμών πριν από την επένδυση» (test before invest), θα υποστηρίξουν τις εταιρείες ώστε να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές/παραγωγικές διαδικασίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες. Επιπλέον θα παρέχουν υπηρεσίες καινοτομίας, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η Ελλάδα θα συμμετέχει στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας με συνολικά επτά κόμβους, τέσσερις εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», με ποσό που αγγίζει συνολικά τα 9,3 εκατομμύρια ευρώ για τρία έτη, ενώ τρεις ακόμη Κόμβοι θα συμμετέχουν στο Δίκτυο χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς πήραν τη σφραγίδα αριστείας (seal of excellence) της ΕΕ. Οι Ελληνικοί Κόμβοι του Δικτύου θα δραστηριοποιηθούν σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 5G, big data analysis, blockchain κ.α. σε συνδυασμό με τομείς πολιτικής όπως υγεία, αγροτική ανάπτυξη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.ά.

Οι συνολικά επτά κόμβοι της Ελλάδας είναι οι εξής:

smartHEALTH (European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative Ehealth Services)
Συντονιστής: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Περιφέρειες κάλυψης: 8 από τις 13 Περιφέρειες
Τομέας Τεχνολογίας:  AI, Cybersecurity, HPC
Τομέας Πολιτικής: Healthcare, Pharmaceutical Industry

DigiAgriFood (Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece)
Συντονιστής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Περιφέρειες κάλυψης: Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα,
Τομέας Τεχνολογίας: AI, Advanced Digital Skills, HPC
Τομέας Πολιτικής: Agri-food

GR digiGOV-innoHUB (The Greek digital Government and Public Services innovation HUB)
Συντονιστής: ΕΔΥΤΕ ΑΕ
Περιφέρειες κάλυψης: Όλη η ελληνική επικράτεια,
Τομέας Τεχνολογίας: AI, 5G, HPC, IoT, Cloud, Cybersecurity, Blockchain
Τομέας Πολιτικής: Public sector, e-Government

SmartAttica-AtHeNAI (Smart Attica DIH, the Attica region – Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism)
Συντονιστής: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Περιφέρειες κάλυψης: Αττική, όλη η ελληνική επικράτεια
Τομέας Τεχνολογίας:  AI, HPC, Cybersecurity
Τομέας Πολιτικής: Εnergy and Environment, Supply Chain and Mobility, Culture and Tourism

HEALTH HUB (HEALTH HUB – Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services)
Συντονιστής: Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Περιφέρειες κάλυψης: Θεσσαλία
Τομέας Τεχνολογίας:  AI
Τομέας Πολιτικής: Healthcare, Pharmaceutical Industry

SYNERGiNN EDIH (Digital Innovation Hub of Western Macedonia)
Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρειες κάλυψης: Δυτική Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες
Τομέας Τεχνολογίας: ΑI, Cybersecurity, IoT, Big Data Analytics
Τομέας Πολιτικής: Energy, Environment

EasyHPC (easyHPC@eco.plastics.industry.WCG:An open HPC ecosystem for the ecological transformation and the advancement of the competitiveness of the Plastic Industry in the Regions of West & Central Greece)
Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Πατρών
Περιφέρειες κάλυψης: Δυτική και Κεντρική Ελλάδα
Τομέας Τεχνολογίας: HPC
Τομέας Πολιτικής: Plastic

Η εθνική χρηματοδότηση για τους Κόμβους έχει εξασφαλιστεί από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΕΚΤ ήταν ο πρώτος φορέας από την Ελλάδα που καταχωρήθηκε από το 2018 στον Κατάλογο των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας της ΕΕ/JRC ως Digital Innovation Hub (DIH).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή