Το ΕΚΤ συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο κόμβος Smart Attica επιδιώκει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα και στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής τους ωριμότητας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συμμετέχει στην κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Attica (Smart Attica DIH, Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism), έργο το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να διαδώσει τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της Tεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC) και της Kυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), τόσο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και στη δημόσια διοίκηση.

Ο κόμβος Smart Attica εστιάζει σε τρεις κρίσιμους επιχειρηματικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, στην Περιφέρεια Αττικής και σε όλη την επικράτεια:

  1. Ενέργεια και Περιβάλλον
  2. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Κινητικότητα
  3. Πολιτισμός και Τουρισμός

Ο κόμβος Smart Attica επιδιώκει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής τους ωριμότητας και θα προσφέρει τέσσερις τύπους υπηρεσιών καινοτομίας στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • δοκιμή πριν από την επένδυση (test before invest),
  • οικοσύστημα καινοτομίας και ευκαιρίες δικτύωσης (innovation ecosystem and networking opportunities),
  • δεξιότητες και εκπαίδευση (skills and training),
  • υποστήριξη για την εύρεση επενδυτικού κεφαλαίου (support to find investment).

Ο κόμβος θα παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο και εξειδικευμένη καθοδήγηση στους οργανισμούς, επιτρέποντάς τους να εφαρμόζουν νέα εργαλεία και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για να αξιολογούν τις τεχνικές και τις επιχειρηματικές προοπτικές των ιδεών τους. Οι υπηρεσίες θα βασιστούν στην τεχνογνωσία του κόμβου στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας των μελών της κοινοπραξίας στους τομείς της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων και της Κυβερνοασφάλειας.

Η κοινοπραξία του κόμβου Smart Attica αποτελείται από 17 εταίρους στην Ελλάδα και συντονίζεται από το Digital Innovation Hub (ahedd) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Η τεχνογνωσία και οι ρόλοι των εταίρων, που προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και τραπεζικό/ χρηματοοικονομικό τομέα, εγγυώνται την ενδυνάμωση των οργανισμών, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών.

Το EKT αξιοποιώντας την εμπειρία και τη θέση που διαθέτει στο εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και τις συνέργειες που δημιουργούνται με έργα και δράσεις που ήδη υλοποίει και αφορούν την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, στο πλαίσιο του έργου θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», υποστήριξε την ανάπτυξη ενός Δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC), της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), της Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και της διαλειτουργικότητας.

Oι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας είναι κοινοπραξίες οργανισμών με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις που έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, αλλά και το δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Παρέχοντας πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και πειραματισμό, καθώς και τη δυνατότητα «δοκιμών πριν από την επένδυση» (test before invest), θα υποστηρίξουν τις εταιρείες ώστε να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές/παραγωγικές διαδικασίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες. Επιπλέον θα παρέχουν υπηρεσίες καινοτομίας, όπως συμβουλές χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η Ελλάδα θα συμμετέχει στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας με συνολικά επτά κόμβους, τέσσερις εκ των οποίων θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027», με ποσό που αγγίζει συνολικά τα 9,3 εκατομμύρια ευρώ για τρία έτη, ενώ τρεις ακόμη Κόμβοι θα συμμετέχουν στο Δίκτυο χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς πήραν τη σφραγίδα αριστείας (seal of excellence) της ΕΕ. Οι Ελληνικοί Κόμβοι του Δικτύου θα δραστηριοποιηθούν σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 5G, big data analysis, blockchain κ.α. σε συνδυασμό με τομείς πολιτικής όπως υγεία, αγροτική ανάπτυξη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.ά.

Οι συνολικά επτά κόμβοι της Ελλάδας είναι οι εξής:

smartHEALTH (European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative Ehealth Services)
Συντονιστής: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Περιφέρειες κάλυψης: 8 από τις 13 Περιφέρειες
Τομέας Τεχνολογίας:  AI, Cybersecurity, HPC
Τομέας Πολιτικής: Healthcare, Pharmaceutical Industry

DigiAgriFood (Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece)
Συντονιστής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Περιφέρειες κάλυψης: Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα,
Τομέας Τεχνολογίας: AI, Advanced Digital Skills, HPC
Τομέας Πολιτικής: Agri-food

GR digiGOV-innoHUB (The Greek digital Government and Public Services innovation HUB)
Συντονιστής: ΕΔΥΤΕ ΑΕ
Περιφέρειες κάλυψης: Όλη η ελληνική επικράτεια,
Τομέας Τεχνολογίας: AI, 5G, HPC, IoT, Cloud, Cybersecurity, Blockchain
Τομέας Πολιτικής: Public sector, e-Government

SmartAttica-AtHeNAI (Smart Attica DIH, the Attica region – Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism)
Συντονιστής: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Περιφέρειες κάλυψης: Αττική, όλη η ελληνική επικράτεια
Τομέας Τεχνολογίας:  AI, HPC, Cybersecurity
Τομέας Πολιτικής: Εnergy and Environment, Supply Chain and Mobility, Culture and Tourism

HEALTH HUB (HEALTH HUB – Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services)
Συντονιστής: Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
Περιφέρειες κάλυψης: Θεσσαλία
Τομέας Τεχνολογίας:  AI
Τομέας Πολιτικής: Healthcare, Pharmaceutical Industry

SYNERGiNN EDIH (Digital Innovation Hub of Western Macedonia)
Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρειες κάλυψης: Δυτική Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες
Τομέας Τεχνολογίας: ΑI, Cybersecurity, IoT, Big Data Analytics
Τομέας Πολιτικής: Energy, Environment

EasyHPC (easyHPC@eco.plastics.industry.WCG:An open HPC ecosystem for the ecological transformation and the advancement of the competitiveness of the Plastic Industry in the Regions of West & Central Greece)
Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Πατρών
Περιφέρειες κάλυψης: Δυτική και Κεντρική Ελλάδα
Τομέας Τεχνολογίας: HPC
Τομέας Πολιτικής: Plastic

Η εθνική χρηματοδότηση για τους Κόμβους έχει εξασφαλιστεί από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΕΚΤ ήταν ο πρώτος φορέας από την Ελλάδα που καταχωρήθηκε από το 2018 στον Κατάλογο των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας της ΕΕ/JRC.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή