Την υπηρεσία eJournals του ΕΚΤ αξιοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων για την ψηφιακή έκδοση των περιοδικών του

To EKT, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για την ψηφιακή έκδοση των περιοδικών HAPSc Policy Briefs Series, International Journal of Non-Profit Sector Empowermen και Journal of Politics and Ethics in New Technologies and AI

Το εκδοτικό περιβάλλον της ψηφιακής υπηρεσίας eJournals που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εμπιστεύθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) για να διαθέσει ηλεκτρονικά στο κοινό τρία επιστημονικά περιοδικά.

To EKT, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΕΟΠΕ, παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών HAPSc Policy Briefs Series, International Journal of Non-Profit Sector Empowermen και Journal of Politics and Ethics in New Technologies and AI που εκδίδει ο φορέας. Από την άλλη πλευρά, ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων είναι υπεύθυνος για την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου των εκδόσεων.

Τα τρία περιοδικά του ΕΟΠΕ χρησιμοποιούν το σύστημα της διπλής τυφλής αξιολόγησης και εκδίδουν δύο τεύχη ετησίως. Σημειώνεται επίσης ότι δεν υπάρχει κόστος υποβολής ή δημοσίευσης για τους συγγραφείς, καθώς τα περιοδικά χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων.

HAPSc Policy Briefs Series

 Ανατρέξτε στο αρχείο των τευχών του περιοδικού «HAPSc Policy Briefs Series»

Το HAPSc Policy Briefs Series είναι ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, που ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό τη συνοπτική και συνεκτική παρουσίαση πληροφοριών για επίκαιρα ζητήματα και την ανταλλαγή διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την ανάλυση και ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής. Η εν λόγω εξαμηνιαία περιοδική έκδοση αποσκοπεί στην προώθηση του διαγλωσσικού και διεπιστημονικού διαλόγου παρέχοντες περιλήψεις σχετικής έρευνας, προτεινόμενων πιθανών επιλογών πολιτικής ή υποστηρίζοντας συγκεκριμένα μέτρα δράσης και πολιτικές.

Οι πολιτικές που παρουσιάζονται στα άρθρα του HAPSc Policy Briefs Series προέρχονται από όλο το φάσμα της τοπικής, εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς διακυβέρνησης, προωθώντας την έρευνα και τη διάχυση πληροφοριών σε μη ειδικούς σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και χάραξης πολιτικής. Σημειώνεται ότι το HAPSc Policy Briefs Series εκδίδει δύο τεύχη ετησίως, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πέντε τεύχη του περιοδικού και στον διαδικτυακό τόπο του HAPSc Policy Briefs Series είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση 155 επιστημονικά άρθρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό είναι διαθέσιμες εδώ

International Journal of Non-Profit Sector Empowerment

Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του περιοδικού «International Journal of Non-Profit Sector Empowerment»

Στόχος του νέου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Non-Profit Sector Empowerment που εκδίδει ο ΕΟΠΕ είναι να λειτουργήσει ως ερευνητικό φόρουμ για θέματα που αφορούν τον μη κερδοσκοπικό τομέα, και ιδίως τις δυνατότητες του και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Οι φορείς του µη κερδοσκοπικού τομέα, από τις μεγάλες διεθνείς µη κυβερνητικές οργανώσεις έως τις τοπικές οργανώσεις, διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων (εθνικών και διεθνών) συστημάτων. Το έργο τους βελτιώνει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, εκεί όπου τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι αγορές αποτυγχάνουν. Στον σημερινό κόσμο, είναι σημαντικό να μελετηθεί πώς μπορεί να ενισχυθεί ο μη κερδοσκοπικός τομέας, και πώς οι θεσμοί και οι μηχανισμοί μπορούν να προωθήσουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Το περιοδικό χρησιμοποιεί το σύστημα της διπλής τυφλής αξιολόγησης, και εκδίδει δύο τεύχη ετησίως, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Τα άρθρα που γίνονται αποδεκτά δημοσιεύονται ηλεκτρονικά εντός μίας εβδομάδας από την αποδοχή τους.

Journal of Politics and Ethics in New Technologies and AI

Ανατρέξτε στον διαδικτυακό τόπο του περιοδικού «Journal of Politics and Ethics in New Technologies and AI»

Το Journal of Politics and Ethics in New Technologies and AI είναι ένα νέο διεθνές επιστημονικό περιοδικό που αποσκοπεί να προωθήσει τον επιστημονικό διάλογο όσον αφορά τις πολιτικές, ηθικές και - κατά συνέπεια - κοινωνικές διαστάσεις των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Το περιοδικό καλωσορίζει υποβολές που διερευνούν τον αντίκτυπο της ψηφιακής επανάστασης σε όλο το φάσμα των εφαρμογών της ή συζητούν τις ρυθμιστικές, ηθικές και αναπτυξιακές πτυχές που ανακύπτουν. Το περιοδικό εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο, τον Φεβρουάριο και τον Αύγουστο. Τα άρθρα που γίνονται αποδεκτά δημοσιεύονται ηλεκτρονικά εντός μίας εβδομάδας από την αποδοχή τους.

Η εκδοτική υπηρεσία eJournals του ΕΚΤ

Η υπηρεσία eJournals αποτελεί μέρος της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing του ΕΚΤ για την ψηφιακή έκδοση και φιλοξενία ηλεκτρονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών/βιβλίων.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία eJournals για την έκδοση και τη φιλοξενία περιοδικών απευθύνεται σε επιστημονικούς εκδότες, σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, σε λαογραφικά ιδρύματα και σε πολιτιστικούς οργανισμούς που επιλέγουν να διαθέτουν την επιστημονική τους παραγωγή με Ανοικτή Πρόσβαση. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας οι συνεργαζόμενοι εκδότες μπορούν να δημιουργήσουν εξαρχής ένα νέο επιστημονικό περιοδικό και να μεταφέρουν την εκδοτική τους δραστηριότητα σε ένα νέο αναβαθμισμένο και συνεχώς εξελίξιμο ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης προβολής και διάχυσης του επιστημονικού έργου και εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση ευρύτερων ομάδων χρηστών στη νέα επιστημονική γνώση που παράγεται στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία eJournals για την ψηφιακή έκδοση επιστημονικών και θεματικών περιοδικών παρέχεται μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικών εκδόσεων, υψηλών τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών, καλύπτοντας όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Οι εκδότες των περιοδικών, μεταξύ άλλων:

  • αναβαθμίζουν και συστηματοποιούν τις εκδοτικές διαδικασίες και τυποποιούν τις ροές εργασίας της έκδοσης σε όλα τα επίπεδα,
  • αποκτούν τη δυνατότητα διαδικτυακής διαχείρισης των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας μέσω του ανοικτού λογισμικού OJS (Open Journal System),
  • προσφέρουν στους συγγραφείς δυνατότητες online υποβολής εργασιών και παρακολούθησης της εκδοτικής διαδικασίας,
  • παρέχουν στους αναγνώστες τους ένα φιλικό περιβάλλον πλοήγησης, εξειδικευμένης αναζήτησης, ανάγνωσης και μεταφόρτωσης των δημοσιεύσεων,
  • διαθέτουν τα μεταδεδομένα των δημοσιεύσεων του μέσα από εργαλεία εξειδικευμένης πληροφόρησης και κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. RSSfeed).

Μέσω των παραπάνω δράσεων αυξάνεται η αναγνωσιμότητα των περιοδικών εκδόσεων, γεγονός που προάγει την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την αποδοτική ερευνητική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΤ αποδίδει DOI για κάθε άρθρο, κατοχυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις δημοσιεύσεις των ερευνητών, των επιστημόνων και των ακαδημαϊκών σε βάσεις ευρετηριασμού (Scopus) και συμβάλλοντας στην ανέλιξή τους.

Μέχρι σήμερα, στον διαδικτυακό τόπο της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals είναι διαθέσιμα 73 περιοδικά που παρέχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο 18.379 άρθρων. Ανατρέξτε στον κατάλογο των περιοδικών και αναζητήστε άρθρα για τις κοινωνικές επιστήμες, για τις φυσικές επιστήμες, για την ιατρική και τις επιστήμες της υγείας, για τις γεωπονικές επιστήμες και την κτηνιατρική και για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες.

Το έργο

Η πλατφόρμα ePublishing και οι σχετικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων ξεκίνησαν να αναπτύσσονται το 2007 και αφορούν την έκδοση και διάθεση ηλεκτρονικών περιοδικών (eJournals), πρακτικών συνεδρίων (eProceedings) και μονογραφιών/βιβλίων (eBooks). Εξελίσσονται δε διαρκώς προς όφελος των εκδοτών και των χρηστών. Στην παρούσα φάση, η τεχνολογική αναβάθμιση και η επέκταση του ePublishing με νέες τεκμηριωτικές δράσεις, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing του ΕΚΤ αναβαθμίζεται και επεκτείνεται ώστε να προσφέρει στους εκδότες νέες λειτουργικότητες για τη διευκόλυνση των διαχειριστικών εργασιών που διενεργούν και στους χρήστες αναβαθμισμένες υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και εύρεση ψηφιακού υλικού.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), ΕΚΤ