Παρουσίαση του SearchCulture.gr σε ημερίδα για το Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών

Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα στον Πολιτισμό στο επίκεντρο της παρουσίασης του ΕΚΤ στην ημερίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το «Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών» στις 22 Ιουνίου 2022, με την παρουσίαση "Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα στον Πολιτισμό: Το Παράδειγμα του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr".

Η Γεωργία Αγγελάκη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Δικτύου SearchCulture.gr [https://www.searchculture.gr] στο ΕΚΤ, παρουσίασε την τεχνική υποδομή, τις δυνατότητες που προσφέρει και την προστιθέμενη αξία που παράγεται μέσα από τους συστηματικούς σημασιολογικούς εμπλουτισμούς που πραγματοποιεί το ΕΚΤ, χάρη στους οποίους η εθνική υποδομή θεωρείται πρότυπη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Στόχος του SearchCulture.gr είναι να προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο σύνολο της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της νεότερης σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, που φιλοξενείται στα διαφορετικά ψηφιακά αποθετήρια των πολιτιστικών φορέων, και να το καταστήσει ανοικτό, επαναχρησιμοποιήσιμο και μακροχρόνια διαθέσιμο για επιμέρους κοινότητες ενδιαφέροντος, όπως την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό, με σκοπό τη μάθηση, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση και την καινοτομία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον πολιτισμό.

Στο SearchCulture.gr μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800.000 εγγραφές ψηφιακών τεκμηρίων, από 76 φορείς που συμμετέχουν με περισσότερες από 100 ψηφιακές συλλογές, οι οποίες καλύπτουν πάνω από 7.000 χρόνια ιστορίας στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

"Στο SearchCulture.gr συλλέγουμε τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων και τις εικόνες προεπισκόπησης από τα επιμέρους αποθετήρια, τα ευρετηριάζουμε και τα αποθηκεύουμε σε δεδομένη μορφή. Το SearchCulture.gr είναι μία εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης για το πολιτιστικό περιεχόμενο καθιστώντας δυνατό για τον χρήστη να μπορεί να κάνει ενιαία αναζήτηση σε ένα σημείο και να μπορεί να βρει τα ψηφιακά τεκμήρια που τον ενδιαφέρουν", ανέφερε κατά την ομιλία της η Γ. Αγγελάκη.

H διαλειτουργικότητα στον ψηφιακό πολιτισμό ειπτυγχάνεται, αφενός, χάρη στις Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας για την ένταξη νέων συλλογών στο SearchCulture.gr τις οποίες έχει εκδώσει το ΕΚΤ, και οι οποίες πλέον υιοθετούνται ως προαπαιτούμενο από τις προσκλήσεις χρηματοδότησης έργων ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος, όπως πρόσφατα των Προσκλήσεων 03_ΕΠΑΝΕΚ (Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού) και 118 (Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος). Με την καθιέρωση ενιαίων προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, συμβατών με διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, εξασφαλίζεται η ποιότητα και η μακροχρόνια διαθεσιμότητα των έργων ψηφιοποίησης, η ευρεία διάχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η συγκρότηση ενός ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού χώρου.

Αφετέρου, επιτυγχάνεται χάρη στους συστηματικούς σημασιολογικούς εμπλουτισμούς που πραγματοποιεί το προσωπικό του ΕΚΤ στα πολιτιστικά δεδομένα που συλλέγει ως προς τα θέματα, τους τύπους περιεχομένου, τις ιστορικές περιόδους και τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στην ελληνική ιστορία και τέχνη, αξιοποιώντας τα δίγλωσσα ιεραρχικά σημασιολογικά λεξιλόγια που έχει αναπτύξει για το σκοπό αυτό. Η διαδικασία της ανάπτυξης, επιμέλειας και δημοσίευσης σημασιολογικών λεξιλογίων ως Linked Data (Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα) πραγματοποιείται με τη σειρά της στην πλατφόρμα Semantics.gr που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ με εσωτερική τεχνογνωσία.

Το Semantics.gr είναι μία καινοτόμα πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία, επιμέλεια, διασύνδεση και δημοσίευση λεξιλογίων, θησαυρών όρων, ταξινομιών και καταλόγων καθιερωμένων όρων (εν συντομία Λεξιλόγια), σε οποιοδήποτε σχήμα, ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Mέσω του Semantics.gr οποιοσδήποτε έγκριτος φορέας μπορεί να δημοσιεύσει τα λεξιλόγιά του αλλά και να αξιοποιήσει την υπηρεσία για την τεκμηρίωση και τον εμπλουτισμό των ψηφιακών βάσεων δεδομένων και συλλογών του. Στόχος του ΕΚΤ είναι το Semantics.gr να αποτελέσει μία κεντρική δημόσια πλατφόρμα στην οποία δημοσιεύονται έγκριτα λεξιλόγια προς χρήση και επανάχρηση από φορείς, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και το ευρύ κοινό.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία της Γ. Αγγελάκη:

Το Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε το «Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών», ένα εμβληματικό έργο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Εξήντα φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών και έργων ΤΠΕ, καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας από οκτώ πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενημερώθηκαν διεξοδικά για το «Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας», ενώ συγχρόνως έθεσαν τις βάσεις για τη συνεχή συνεργασία, ώστε να επιταχύνεται η δημιουργία διαλειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε, η νέα Ψηφιακή Πύλη για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (www.e-gif.gov.gr), η οποία θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο συνεργασίας, ενημέρωσης και δημόσιας συμμετοχής, όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό επίπεδο. Το νέο «Πλαίσιο» εναρμονίζεται με το ισχύον Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, τις κατευθυντήριες οδηγίες της νέας Ευρωπαϊκή Στρατηγικής διαλειτουργικότητας (Interoperable Europe) που βρίσκεται προ των πυλών, το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

Το «Πλαίσιο» αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για τη χώρα μας, ώστε να ανταποκριθεί με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο στις διαδικασίες σχεδιασμού, αξιολόγησης και υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών και έργων ΤΠΕ, τα οποία περιλαμβάνουν διαλειτουργικότητες οι οποίες υλοποιούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται ουσιαστικά η απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Περαιτέρω, το «Πλαίσιο» για πρώτη φορά ενσωματώνει ένα δυναμικό συνεργατικό μοντέλο διακυβέρνησης με στόχο η χώρα μας να έχει τη δυνατότητα έγκαιρης προσαρμογής στις αλλαγές που προκύπτουν, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στο πεδίο της διαλειτουργικότητας. Συγχρόνως, παρέχει έναν πρακτικό οδηγό για τη δημιουργία ολοκληρωμένων διαλειτουργικών υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου υλοποιήθηκε το έργο «Ανάπτυξη νέου Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών» στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Στην Ομάδα Έργου συμμετείχαν επιστημονικοί συνεργάτες του Διεθνούς Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι Γενικοί Γραμματείς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γιώργος Βούτσινος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χριστιάνα Καλογήρου, Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος και Μεταφορών Ιωάννης Ξιφαράς.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, EKT