Διαδικτυακό σεμινάριο από το ΕΚΤ «Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης στο SearchCulture.gr»

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον καινούργιο τρόπο ανακάλυψης περιεχομένου στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, μέσα από τις εμβληματικές μορφές που άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης στο SearchCulture.gr», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 (15:00-17:00). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον καινούργιο τρόπο ανακάλυψης περιεχομένου στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, μέσα από τις εμβληματικές μορφές που άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η νέα λειτουργικότητα αναζήτησης και πλοήγησης σε πρόσωπα και θα αναδειχθούν πτυχές της διαδικασίας επιμέλειας που προηγήθηκε. Θα επεξηγηθεί η μεθοδολογία των εμπλουτισμών και θα παρουσιαστούν σενάρια χρήσης για διαφορετικές κοινότητες χρηστών.

Μέσα από τη νέα λειτουργικότητα, ανοίγονται νέες δυνατότητες για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τη βιογραφική σπουδή. Για πρώτη φορά διασυνδέεται σε τέτοια έκταση και είναι προσβάσιμα από ένα σημείο, το έργο και τα τεκμήρια που αφορούν 8.000 προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού - τεκμήρια τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε πολλά διαφορετικά ψηφιακά αρχεία.

Περισσότερα για την νέα λειτουργικότητα μπορείτε να διαβάσετε εδώ, ενώ το σεμινάριο θα ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές και την δυναμική των νέων λειτουργιών που ενσωματώθηκαν στο SearchCulture.gr.

Η εκδήλωση απευθύνεται ιδιαίτερα σε φορείς περιεχομένου και σε τεχνικούς αναδόχους οι οποίοι υλοποιούν έργα ψηφιοποίησης στον πολιτισμό και μπορούν να αξιοποιήσουν με τη σειρά τους τα ανοικτά λεξιλόγια του Semantics.gr στην πρωτογενή τους τεκμηρίωση ή για τον εμπλουτισμό των αποθετηρίων που αναπτύσσουν μέσω του ανοικτού API, όπου διατίθεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εκδήλωση και για ερευνητές, μελετητές και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς θα μπορούν να ανακαλύψουν ποικίλους τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που ανοίγει η λειτουργικότητα αυτή. Φιλομαθείς πολίτες και ιστοριοδίφες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν προσωποκεντρικό τρόπο πρόσβασης σε ποιοτικό ψηφιακό περιεχόμενο.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Το SearchCulture.gr είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου και ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Συλλέγει τα μεταδεδομένα και τις εικόνες προεπισκόπησης των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων από τους ιστότοπους και τα αποθετήρια των φορέων που συμμετέχουν και τα δημοσιεύει εμπλουτισμένα στην Πύλη Αναζήτησης. Σήμερα, το SearchCulture.gr φιλοξενεί περισσότερα από 720.000 πολιτιστικά αντικείμενα, όπως αρχαιολογικά μνημεία, ιστορικά έγγραφα και χειρόγραφα, λαογραφικά αντικείμενα και κειμήλια, έργα καλών τεχνών, θρησκευτικά έργα τέχνης, χαρτογραφικό υλικό, τεκμήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και βιβλία. Συμμετέχουν περισσότεροι από 70 φορείς, μεταξύ άλλων μουσεία, αρχεία, εφορείες αρχαιοτήτων, δήμοι, πολιτιστικά ιδρύματα, πινακοθήκες, ερευνητικά κέντρα και βιβλιοθήκες.

H αναβάθμιση και επέκταση του συσσωρευτή SearchCulture.gr με νέες λειτουργικότητες, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης”. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Λίγα λόγια για τη νέα λειτουργικότητα στο SearchCulture.gr

Το SearchCulture.gr εγκαινίασε έναν προσωποκεντρικό τρόπο εξερεύνησης των ψηφιακών συλλογών που συγκεντρώνει, με βάση τα πρόσωπα που εμφανίζονται είτε ως δημιουργοί, είτε ως αναφερόμενες οντότητες στα μεταδεδομένα των τεκμηρίων. Μέσα από αυτή τη νέα λειτουργικότητα, για πρώτη φορά διασυνδέεται σε τέτοια έκταση, και είναι προσβάσιμα από ένα σημείο, το έργο και τα τεκμήρια που αφορούν 8.000 προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας και τέχνης, τεκμήρια τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε πολλά διαφορετικά ψηφιακά αρχεία.

Η νέα λειτουργικότητα "Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης" έχει σχεδιαστεί με χρηστοκεντρικό σκεπτικό και καλαίσθητη διεπαφή. Προσφέρει διττό τρόπο αναζήτησης σε πρόσωπα:  ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει σημαντικά πρόσωπα και να εντοπίσει το σύνολο των τεκμηρίων στο SearchCulture.gr των οποίων τα πρόσωπα είναι δημιουργοί, δηλαδή εικαστικά έργα, μουσικά, θεατρικά ή έργα λόγου που δημιούργησαν, ή στα οποία υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο αυτό, δηλαδή φωτογραφίες, έγγραφα, πορτραίτα, αναφορές σε κείμενα, κ.ά. Υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες παρουσίασης των αποτελεσμάτων και φίλτρα, για να εστιάσει όσο θέλει ο χρήστης την αναζήτηση.

Η αξία είναι τεράστια για την έρευνα, την ιστορική ή βιογραφική σπουδή, καθώς εντοπίζονται εύκολα όλα τα συσχετιζόμενα τεκμήρια στον συσσωρευτή, δηλαδή τεκμήρια που αναφέρονται στο πρόσωπο για το οποίο γίνεται η έρευνα, πηγές σημαντικής συγκειμενικής πληροφορίας τα οποία προσφέρουν την εννοιολογική πλαισίωση που αποζητά ένας ιστορικός ή μελετητής. Αλλά και ο απλός πολίτης που ενδιαφέρεται για την ιστορία και την τέχνη, εύκολα ανακαλύπτει το έργο μιας ιστορικής προσωπικότητας, χρησιμοποιώντας τις φιλικές προς τον χρήστη δυνατότητες πλοήγησης. Ο προσωποκεντρικός τρόπος πλοήγησης είναι πιο προσβάσιμος για όλους, δεδομένου ότι ένα όνομα προσώπου είναι ευρέως γνωστό και προσφέρει μια δίοδο πιο δημοφιλή και εύχρηστη, κατανοητή από όλες τις ηλικίες και τα μορφωτικά επίπεδα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη νέα λειτουργικότητα εδώ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ