Ξεκλειδώνοντας το μέλλον: Το βιομηχανικό οικοσύστημα της ΕΕ στον δρόμο προς την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Οι EU Industry Days 2022 έχουν στο επίκεντρο τον διάλογο για τις προκλήσεις του κλάδου της βιομηχανίας εντάσσοντας στη συζήτηση και τους επιχειρηματίες της νέας γενιάς.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Βιομηχανίας EU Industry Days είναι η εμβληματική ετήσια εκδήλωση της ΕΕ που αναδεικνύει τους πρωτοπόρους του τομέα της βιομηχανίας και έχει στο επίκεντρο τον διάλογο για τη βιομηχανική πολιτική και την ανταλλαγή γνώσης για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Είναι η κύρια πλατφόρμα για τη συζήτηση των προκλήσεων του κλάδου και την από κοινού διαμόρφωση ευκαιριών και πολιτικών απαντήσεων σε έναν περιεκτικό διάλογο με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

Η φετινή εκδήλωση, που πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή στις Βρυξέλλες από τις 8 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022, αναμένεται να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των βιομηχανικών οικοσυστημάτων σχετικά με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Βιομηχανία, τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και το Διάστημα (Cluster 4 - Digital, Industry, Space)) στον Ορίζοντα Ευρώπη και στηρίζει την εκδήλωση.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης συζητήσεις για τους τρόπους με τους οποίους η νέα γενιά είναι σε θέση να διαμορφώσει το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με την πρόταση της Επιτροπής να ανακηρυχθεί το 2022 Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Οι νέοι αποτελούν το μέλλον της βιομηχανίας της ΕΕ, αλλά είναι και αποδέκτες των αποφάσεων των σημερινών ηγετών του κλάδου. Οι αποφάσεις αυτές, τους επηρεάζουν ως καταναλωτές, εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Έχοντας αυτό κατά νου, η ενότητα Special Youth Programme, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου (17:50-19:40), θα αναδείξει μερικά από τα πιο επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους Ευρωπαίους σήμερα: κοινωνική ισότητα, ανεργία και αβεβαιότητα στην εργασία, αλλά και την επιτακτική ανάγκη για βιώσιμα και κοινωνικά υπεύθυνα επιχειρηματικά μοντέλα.

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να παρακολουθήσετε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Βιομηχανίας διαδικτυακά εδώ.

Πληροφορίες:

Βαρβάρα Βασιλάκη, Cluster 4 - Industry NCP, vasilaki@ekt.gr

Νικόλαος Μανιαδάκης, Cluster 4 - Industry NCP, maniadakisn@ekt.gr

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει διαχρονικά την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα και τους φορείς του συστήματος καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για τις θεματικές «Υγεία», «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) συνοδεύει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι την τελική διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Ο οργανισμός έχει συντονιστικό ρόλο στον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, και παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής για δικτύωση και αναζήτηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Ένωση