Νέος οδηγός χρήσης του SearchCulture.gr για την ενιαία αναζήτηση σε ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο

Ο οδηγός απευθύνεται στο προσωπικό των φορέων που έχουν διαθέσει τα ψηφιακά τεκμήρια των πολιτιστικών τους συλλογών στο SearchCulture.gr, σε ερευνητές, ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Οι πολλαπλές δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης περιεχομένου, που παρέχει στους επισκέπτες του, ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr παρουσιάζονται στον νέο οδηγό χρήσης του SearchCulture.gr που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Ο οδηγός είναι δομημένος σε δύο ενότητες και απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο προσωπικό των φορέων που έχουν ψηφιοποιήσει και διαθέσει τα τεκμήρια των πολιτιστικών τους συλλογών στο SearchCulture.gr. Ο οδηγός είναι επίσης χρήσιμος σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, ιστορικούς και σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ενιαίες αναζητήσεις στο φάσμα των διαθέσιμων ψηφιακών συλλογών της χώρας.

Στην πρώτη ενότητα του οδηγού παρουσιάζεται το ιστορικό εξέλιξης, η τεχνική υποδομή, το περιεχόμενο και οι φορείς του SearchCulture.gr, ενώ στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι δυνατότητες εξερεύνησης, αναζήτησης και πλοήγησης περιεχομένου που παρέχει ο εθνικός συσσωρευτής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Επίσης, στον οδηγό, σε ειδικό παράρτημα, καταγράφονται οι τυποποιημένες μηχαναγνώσιμες άδειες χρήσης και τα αδειοδοτικά εργαλεία Creative Commons και RigtsStatements.org, βάσει των οποίων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά τεκμήρια του SearchCulture.gr από τους χρήστες του.

Οδηγίες αναζήτησης και πλοήγησης περιεχομένου

Σήμερα, το SearchCulture.gr παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 700.000 ψηφιακά τεκμήρια και προσφέρει στους επισκέπτες του μία δυναμική εμπειρία εξερεύνησης του ψηφιακού περιεχομένου που συγκεντρώνει. Καθημερινά, περισσότερα από 1.000 άτομα επισκέπτονται το SearchCulture.gr για να εξερευνήσουν μεγάλα και ποικιλόμορφα σύνολα δεδομένων που ανήκουν σε 94 ψηφιακές συλλογές 69 διαφορετικών φορέων.

Ο πολύτιμος αυτός όγκος ψηφιακού περιεχομένου ανοίγει νέες προοπτικές σε ερευνητές, ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές και σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ενιαίες αναζητήσεις στο φάσμα των διαθέσιμων ψηφιακών συλλογών της χώρας. Οι παραπάνω κοινότητες χρηστών μπορούν να πλοηγηθούν στο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο του SearchCulture.gr μέσα από τις σελίδες:

Επιπλέον, οι χρήστες του SearchCulture.gr μπορούν να ανακαλύψουν σπάνια τεκμήρια αξιοποιώντας τη φόρμα αναζήτησης περιεχομένου. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σελιδοποιημένα ανά 30 τεκμήρια και για κάθε τεκμήριο οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να δουν λεπτομέρειες στην καρτέλα του εκάστοτε τεκμηρίου σε ξεχωριστή σελίδα, πατώντας τον τίτλο ή την αντίστοιχη εικόνα προεπισκόπησης.

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί, με αφορμή την επέτειο του εορτασμού της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της Ελλάδας, μπορούν να αξιοποιήσουν το SearchCulture.gr και να βρουν πολιτιστικό περιεχόμενο που εικονογραφεί τα κύρια γεγονότα αλλά και τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 για να εμπλουτίσουν το μάθημα της Ιστορίας με πρωτογενείς πηγές.

Μέσω της αρχικής σελίδας του SearchCulture.gr μπορούν να ανατρέξουν στην ενότητα των θεματικών εκθέσεων και να ανακαλύψουν πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 μέσα από έργα Ελλήνων και φιλελλήνων καλλιτεχνών του 19ου αιώνα, από τη θεματική έκθεση: Η Επανάσταση του '21 στην τέχνη. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το διαδραστικό χρονολόγιο της αρχικής σελίδας του SearchCulture.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τεκμήρια σχετικά με τη νεότερη Ελλάδα και να εξερευνήσουν τη χρονική περίοδο μεταξύ 1800-1899. Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να εξειδικεύσουν τα κριτήρια της αναζήτησής τους και να εντοπίσουν τεκμήρια σχετικά με την ιστορική περίοδο που αφορά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους και τα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα.

Οι εκπαιδευτικοί, για να εντάξουν στη μαθησιακή διαδικασία το ψηφιακό υλικό που εντόπισαν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληθώρα εκπαιδευτικών λογισμικών. Τέτοιου είδους λογισμικά είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ του ΕΚΤ.

Το ΕΚΤ και ο ψηφιακός δημόσιος χώρος για τον πολιτισμό

Προωθώντας την ιδέα της συνδιαμόρφωσης ενός ψηφιακού δημόσιου χώρου για την ανάδειξη του πολιτιστικού περιεχομένου που παράγεται στην Ελλάδα, το ΕΚΤ ανέπτυξε και παρουσίασε στο κοινό, το 2015, το SearchCulture.gr.

Στην παρούσα φάση, η αναβάθμιση και περαιτέρω επέκταση του SearchCulture.gr πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Αν είστε φορέας που διαθέτει ψηφιακές πολιτιστικές συλλογές, ενημερωθείτε για τα οφέλη και τον τρόπο ένταξης των συλλογών σας στο SearchCulture.gr και γίνετε μέλος ενός ισχυρού δικτύου φορέων πολιτισμού. Αν είστε φορέας που διαχειρίζεται συλλογές νεότερου και σύγχρονου πολιτισμού, ενημερωθείτε για τη νέα Πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ  με τίτλο "Πρόσκληση χρηματοδότησης έργων ψηφιακού πολιτισμού"

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Πρόσκλησης καλούνται να υιοθετήσουν τις “Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων” που έχει εκδώσει το ΕΚΤ και να διαθέσουν τα παραγόμενα μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης συλλογής τους στο SearchCulture.gr.