5ο Συνέδριο Sm@rt Cities – Digit@l Citizens 2020 για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων

Στη φετινή διοργάνωση θα παρουσιαστούν οι στρατηγικοί άξονες και οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε να γίνει πράξη η "Ελληνική Πόλη" του 21ου αιώνα.

«Η πανδημία ως ευκαιρία Ψηφιακού Μετασχηματισμού των πόλεων της Ελλάδας» είναι η κύρια θεματική του 5ου συνεδρίου Sm@rt Cities – Digit@l Citizens που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από 20 έως 22 Οκτωβρίου 2020. Στους κύριους στόχους του φετινού Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων σειράς τεχνολογικών τομέων, που καθορίζουν το μέλλον και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Πόλης εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 40 ομιλητές/ομιλήτριες από όλο το φάσμα των τομέων των "Εξυπνων Πόλεων", υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού περιεχομένου (ΕΚΤ).

Στο ψηφιακό Συνέδριο Sm@rt Cities – Digit@l Citizens 2020 εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, Πολιτικοί, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Στελέχη της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Στελέχη της αγοράς Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών, Πανεπιστημιακοί, Ερευνητές, εκπρόσωποι του «Smart Business», κ.ά., θα συναντηθούν διαδικτυακά για να καταθέσουν και να συνθέσουν απόψεις, θέσεις και προτάσεις που θα επιταχύνουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας.

Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από πόλεις της Ελλάδας, καινοτομίες και τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την αστική, τουριστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ζωής στις πόλεις και στην δημιουργία προϋποθέσεων και ευκαιριών για την αειφορία, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Στη φετινή διοργάνωση θα παρουσιαστούν οι στρατηγικοί άξονες και οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε να γίνει πράξη η "Ελληνική Πόλη" του 21ου αιώνα.

Στη φετινή διοργάνωση θα επιχειρηθεί μέσω και της συμμετοχής εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να γίνει ουσιαστική αναφορά σε σημαντικούς τομείς του Ψηφιακού Μετασχηματισμού όπως:

  • Τεχνολογίες και Εφαρμογές από τα Ψηφιακά Τιμολόγια έως τις εφαρμογές του Internet of Things (IoT) και της Ευρυζωνικότητας σε σειρά τομέων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας δημοτικών υπηρεσιών με το Δημόσιο, τους Δημότες και τις Επιχειρήσεις, μέσα από εξελιγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών.
  • Το πλαίσιο των τεχνολογικών κανόνων και εφαρμογών που πρέπει να ακολουθήσουν οι ελληνικές πόλεις και περιφέρειες στον σχεδιασμό της «Έξυπνης Στρατηγικής», στην ανάδειξη των «κυριάρχων» τεχνολογιών που αναφέρονται συχνά στον σχεδιασμό και στις εφαρμογές των «Έξυπνων Πόλεων», όπως π.χ Big Data, Analytics, Λύσεις, βασισμένες στο Internet of Things, στο Cloud, στην αρχιτεκτονική MaaS [Mobility As A Service ], Υπηρεσίες Mobility Operations Management [ MSOP ], Αρχές Cost Benefit Analysis for Smart Cities Services, κ.ά.
  • Το τεχνολογικό πλαίσιο αξιοποίησης των νέων πλατφορμών των Smart Cities για την ανάπτυξη εφαρμογών και άλλα θέματα που αναδεικνύουν άγνωστες και σημαντικές πλευρές του σχεδιασμού και της υλοποίησης υποδομών και εφαρμογών για τις ελληνικές «Έξυπνες Πόλεις».

Θα αναδειχθούν επίσης, τομείς και παράγοντες ανάπτυξης και αειφορίας των ελληνικών πόλεων και θα δοθεί ιδιαίτερα έμφαση:

  • Στις στρατηγικές και στις προτεραιότητες των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας, αλλά και Επιχειρήσεων και Φορέων που δραστηριοποιούνται στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
  • Στο χρηματοδοτικό πλαίσιο από τις Τράπεζες και τα Κοινοτικά προγράμματα
  • Στις Ψηφιακές Τεχνολογίες με τις οποίες αλλάζουν μορφή οι Ελληνικές Πόλεις
  • Στους τομείς που καλούνται να αξιοποιήσουν αποδοτικά οι Ελληνικές Πόλεις όπως: η Ενέργεια, τα Δίκτυα, οι Υποδομές, οι Οδικοί Άξονες, ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός και το Πολιτιστικό Περιεχόμενο κ.ά.
  • Στους νέους Τομείς που καλούνται να ενεργοποιηθούν οι Ελληνικές Πόλεις όπως η Επιχειρηματικότητα, η Κοινωνική Ευθύνη, η Καινοτομία, κ.α.    

Το συνέδριο διοργανώνεται από την εταιρεία Teamworks, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. 

Χρήσιμες Πληροφορίες
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Είναι όμως απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής εδώ
Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης για κάθε ημέρα. Απαραίτητη Προϋπόθεση να παρακολουθήσουν το 80% της κάθε ημέρας και να έχουν κάνει Σύνδεση (Login) στο site του Συνεδρίου.
Οι Παρουσιάσεις και οι Ομιλίες θα μεταδίδονται τις ημέρες διεξαγωγής απευθείας από το www.scdc.gr

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Teamworks