Πρόσω ολοταχώς για το πρώτο Pitch του έργου STARTUP3

Οι 10 πιο καινοτόμες startups, που θα προκριθούν, θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη και mentoring από μεγάλες επιχειρήσεις και επενδυτές που συμμετέχουν στο STARTUP3.

Συνεχίζεται η αναζήτηση για τις πέντε πιο καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που θα προκριθούν στην τελική φάση του διαγωνισμού STARTUP3, τον Φεβρουάριο του 2021 και θα ξεκινήσουν συνεργασία με μεγάλες και εδραιωμένες επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν επιλεχθεί 25 επιχειρήσεις από τις συνολικά 250 συμμετοχές, από 36 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και οι ελληνικές Ingredio, Magos και RTsafe. Οι εταιρείες αυτές θα συμμετάσχουν στο πρώτο Pitch του ευρωπαϊκού έργου STARTUP3, που θα πραγματοποιηθεί 16-18 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι 10 πιο καινοτόμες που θα προκριθούν, θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη και mentoring από μεγάλες επιχειρήσεις και επενδυτές που συμμετέχουν στο STARTUP3, και από κοινού θα επιχειρήσουν να φτάσουν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού. 

Το πρώτο Pitch χωρίζεται σε 4 ενότητες:

•           Ενότητα 1: 16/09/2020 10:00-12:30 (Τεχνητή νοημοσύνη/ Ρομποτική/ Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών)

•           Ενότητα 2: 16/09/2020 14:00-16:30 (Αγροτεχνολογία)

•           Ενότητα 3: 17/09/2020 14:00-16:30 (Αγροδιατροφή/ Βιοτεχνολογία)

•           Ενότητα 4: 18/09/2020 14:00-16:30 (Μικροδορυφόρων / Διαστημικές Τεχνολογίες)

Η συνεργασία μεταξύ deep-tech startups και μεγάλων ώριμων επιχειρήσεων αποτελεί το κλειδί για την εδραίωση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Μπορεί να αποβεί αμοιβαία επωφελής, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ή να επεκτείνουν τις αγορές τους, και τις καινοτόμες startups να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να στηρίξουν την εκδήλωση και να συνεργαστούν με νεοφυείς επιχειρήσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν στο email clemence.castell@pole-scs.org

Το STARTUP3 είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετέχει ενεργά το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και ξεκίνησε επισήμως τον Φεβρουάριο του 2020 με τον ομώνυμο διαγωνισμό. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και αποτελεί μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Startup Europe For Growth & Innovation Radar.

Το έργο STARTUP3 δημιουργεί γέφυρες μεταξύ νέων δυναμικών startups και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός ΕΕ. Προσφέρει τεχνολογική και επιχειρηματική υποστήριξη σε νέες ιδέες που θέλουν να βρουν τον δρόμο τους προς την αγορά, ενώ οι νεοφυείς επιχειρήσεις δικτυώνονται και επωφελούνται από την αλληλεπίδρασή τους με το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από STARTUP3, EKT