Οι Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας στο 1o συνέδριο ReBrain Greece

Παρουσίαση σχεδίου δράσης ευφυών πολιτικών για την ανάσχεση του brain drain και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας στο συνέδριο που διοργανώνει η διυπουργική ομάδα ReΒrain Greece.

Στο συνέδριο με θέμα «ReBrain Greece: Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, θα συμμετέχει η Πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο δράσης ευφυών πολιτών για την ανάσχεση της διαρροής υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό, που έχει καταρτίσει η διυπουργική ομάδα Rebrain, Greece καθώς και θα συζητηθεί η ανάγκη μετάβασης της αγοράς εργασίας στην ψηφιακή εποχή.

Το εν λόγω σχέδιο που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο, περιλαμβάνει προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, που σχεδιάστηκαν με βάση την ανάλυση των στοιχείων του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, του υπουργείου Εργασίας, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και με τη συμβολή και άλλων επιστημονικών εργαλείων επεξεργασίας στοιχείων από εγχώρια και διεθνή ερευνητικά δεδομένα της Ελλάδας.

Η ομάδα Rebrain Greece, συστάθηκε τον Απρίλιο του 2019 με πρωτοβουλία στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής εξειδικευμένου και υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων εργατικού δυναμικού προς άλλες χώρες. Ταχύτατα, όμως, εξελίχθηκε σε μία διυπουργική και διεπιστημονική ομάδα τεχνογνωσίας επί θεματικών που άπτονται του φαινομένου, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών υπουργείων, ερευνητικών κέντρων και άλλων κοινωνικών εταίρων, μεταξύ των οποίων και η Πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας".

Αξίζει να σημειωθεί ό,τι η Πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας", που συστάθηκε το 2017 και υλοποιείται από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει ως κύρια αποστολή τη δικτύωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο και την επανασύνδεσή τους με τη χώρα, σε μία προσπάθεια να δημιουργηθούν επωφελείς δεσμοί συνεργασίες για τους ίδιους και να συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο παρέχονται στη σχετική σελίδα στο Facebook. Για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ReBrain Greece, ΑΠΕ-ΜΠΕ