Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό έργο EMPOWA με σημαντικά οφέλη για τις γυναίκες επιχειρηματίες

Στόχος του έργου, με συντονιστή το ΕΚΤ, ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SME Instrument του Ορίζοντα 2020.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η τελική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου EMPOWA (Enhancing More Participation of Women Entrepreneurs Activities in Horizon 2020) συντονιστής του οποίου είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT). Κύριος στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SME Instrument του Ορίζοντα 2020 (το ευρωπαίκό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία). Στους επιμέρους στόχους του έργου περιλαμβάνονταν η ευαισθητοποίηση των γυναικών επιχειρηματιών και η εκπαίδευσή τους για την καλύτερη προετοιμασία για την υποβολή προτάσεων στο SME Instrument, καθώς και η παροχή πληροφοριών και συμβουλών. 

Στη συνάντηση αναδείχθηκε ο σημαντικός αντίκτυπος του έργου, όπως αποτυπώνεται στον αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών που μετείχαν στα σεμινάρια που διοργάνωσε το EMPOWA, καθώς και στον αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών που έλαβαν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους εταίρους του έργου.

Η σημαντική παρουσία γυναικών επιχειρηματιών στις επιμέρους δράσεις του έργου, ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης παρόμοιων πρωτοβουλιών με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, λαμβάνοντας  υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης. Επιπλέον, αναδείχθηκε η ανάγκη ανάπτυξης συνεργειών με άλλα έργα και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες.

Η μεθοδολογία που ανέπτυξε το έργο για την αναζήτηση καινοτόμων επιχειρήσεων στις ηγετικές θέσεις των οποίων βρίσκονται γυναίκες, συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί από το σύνολο των εταίρων και μετά το πέρας του έργου. Ταυτόχρονα, οι εταίροι του έργου ΕMPOWA ετοιμάζουν έκθεση προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) της ΕΕ, η οποία θα αναδεικνύει τα βασικά συμπεράσματα του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC). 

Το ΕΚΤ ως συντονιστής του έργου EMPOWA (2017-2019) είχε την ευθύνη για τον προσδιορισμό και χαρτογράφηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας υψηλής καινοτομίας. Επιπλέον, συμμετείχε και σε άλλες σχετικές δράσεις, όπως η παρουσίαση του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκδηλώσεις, η προώθηση του έργου στους δικτυακούς τόπους του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών μεσω του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, κ.λπ. Το EEN-Hellas, με συντονιστή - εταίρο επίσης το ΕΚΤ, υποστηρίζει ενεργά επιχειρήσεις στην ανάπτυξή τους, στην εύρεση χρηματοδότησης, στην είσοδο σε νέες αγορές μέσω δικτύωσης με διεθνείς συνεργάτες. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EMPOWA, EKT

Μάθετε Περισσότερα