Εκδήλωση «Ενισχύοντας την Ισότητα των Φύλων και τη Διάσταση του Φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία»

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και χρηματοδοτών έρευνας, σε στελέχη φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την έρευνα, σε εμπειρογνώμονες που εξειδικεύονται σε θέματα φύλου και σε νέους ερευνητές.

Eκδήλωση με θέμα «Ενισχύοντας την Ισότητα των φύλων και τη Διάσταση του Φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία». διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στις 20 Ιουνίου 2019, στις 09:00 π.μ., στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDERACTION, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της ισότητας των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έκδοση της μελέτης She Figures 2018 - η οποία αποτελεί την κύρια πηγή συγκριτικών στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο - επισημαίνει ότι ενώ παρατηρείται βελτίωση στην εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της έρευνας, ο ρυθμός της βελτίωσης παραμένει αργός, με τις δυνατότητες των γυναικών να μην τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης. Το ποσοστό των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού αυξάνεται, ενώ η διάσταση του φύλου ενσωματώνεται στην έρευνα με καλύτερο τρόπο στην Ευρώπη σε σχέση με τον παγκόσμιο δείκτη. Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο αριθμός των γυναικών που καινοτομούν παραμένει χαμηλός, η «γυάλινη οροφή» (συγκέντρωση γυναικών στις χαμηλές ακαδημαϊκές βαθμίδες) είναι ακόμα υπαρκτή, στοιχεία που αναδεικνύουν την διατήρηση των στερεοτύπων και την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσεων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προώθησης των αλλαγών μέσω συστηματικών και συντονισμένων δράσεων, η εκδήλωση θα προσφέρει ένα πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών σε θέματα ισότητας φύλων. Ειδικότερα, η εκδήλωση θα διερευνήσει ζητήματα σχετικά με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε φορείς και χρηματοδότες έρευνας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα εξεταστεί ο ρόλος των χρηματοδοτών έρευνας στην ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία. Τέλος, η συζήτηση της στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών θα αναδείξει τρόπους και εργαλεία για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και χρηματοδοτών έρευνας, σε στελέχη φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την έρευνα, σε εμπειρογνώμονες που εξειδικεύονται σε θέματα φύλου και σε νέους ερευνητές.

Γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης θα είναι τα αγγλικά. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και την εγγραφή σας σε αυτή διατίθενται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live.

Το έργο GENDERACTION και ο ρόλος του ΕΚΤ

Το έργο GENDERACTION υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ομάδας εκπροσώπων των κρατών-μελών για την ενίσχυση πολιτικών ισότητας των φύλων στην έρευνα. Ακολουθώντας τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας αναφορικά με το φύλο, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εισηγείται πολιτικές για το φύλο στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ΕΚΤ συμμετέχει ως εταίρος στις δράσεις που αφορούν την καταγραφή των υφιστάμενων πολιτικών για το φύλο, τη διαμόρφωση των προτάσεων για την ισότητα των φύλων στην έρευνα, καθώς και την ενημέρωση των Εθνικών Σημείων Επαφής σε θέματα φύλου στην έρευνα.

Οι δράσεις του ΕΚΤ για τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα

Το ΕΚΤ υποστηρίζει ενεργά την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας από το 2007, με συγκεκριμένες δράσεις που έχει αναλάβει σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Μετά την εκτεταμένη καταγραφή των Ελληνίδων ερευνητριών με το έργο "Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού"  και τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα GENDERA και SHEMERA, το ΕΚΤ συμμετέχει την τρέχουσα περίοδο ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο GENDERACTION, ενώ ήταν επίσης στατιστικός εκπρόσωπος της Ελλάδας για την έκδοση "She Figures 2018".  Παράλληλα, το ΕΚΤ υποστηρίζει την έρευνα στον τομέα της ισότητας των φύλων μέσω των δράσεων του ως Εθνικού Σημείου Επαφής στο πρόγραμμα "Επιστήμη στην Κοινωνία και μαζί με την Κοινωνία" του Ορίζοντα 2020 (το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και καινοτομία).

Το προσεχές διάστημα θα κυκλοφορήσει ειδική έκδοση του ΕΚΤ που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τη συμμετοχή των ερευνητριών στον ακαδημαϊκό χώρο και στις επιχειρήσεις, καθώς και τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα. Η συγκεκριμένη έκδοση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την ευρωπαϊκή έκδοση "She Figures", παρέχοντας μια βαθύτερη ανάλυση των συναφών διαστάσεων στο εθνικό επίπεδο.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από GENDERACTION project, ΕΚΤ