Νέο πρόγραμμα του EIT Health για καινοτόμες εφαρμογές στον τομέα της υγείας

Νεοφυείς επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν πέντε προκλήσεις που θέτουν οι κορυφαίες εταιρείες της αγοράς. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 27 Μαρτίου 2019.

Στο νέο πρόγραμμα του EIT Health για το 2019 «Start-ups Meet Pharma», ομάδες μεταπτυχιακών φοιτητών, μεταδιδακτορικών ερευνητών και νέων επαγγελματιών καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές φροντίδας υγείας με την υποστήριξη κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών. Αμέσως μετά την επιλογή τους στο πρόγραμμα αυτό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology, ΕΙΤ), οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση αξίας 15.000€. Επιπλέον, μπορούν να λάβουν επιχορήγηση μέχρι 10.000€ για να καλύψουν ταξιδιωτικά έξοδα και συναφείς δαπάνες.

Το πρόγραμμα

Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) οι οποίες αναπτύσσουν ψηφιακές εφαρμογές με θετική επίδραση στους ασθενείς καλούνται να αντιμετωπίσουν πέντε προκλήσεις που θέτουν οι κορυφαίες εταιρείες της αγοράς:

  • Έγκαιρη και σωστή διάγνωση για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα
  • Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών με βάση την τηλεϊατρική
  • Βελτίωση της αντιμετώπισης κινητικών συμπτωμάτων ασθενών με Πάρκινσον
  • Δημιουργία πλατφόρμας μέτρησης και καταγραφής βιοδεικτών
  • Μέτρηση της υγείας του δέρματος

Οι εταιρείες που εντάσσονται στο σχήμα του προγράμματος είναι οι Amgen, Bayer, Ferrer, Johnson & Johnson και UCB Biosciences. Αναλυτικά για τις προκλήσεις μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η ιδανική σύνθεση της ομάδας απαιτεί έναν συνδυασμό δεξιοτήτων, όπως επιχειρηματικό πνεύμα και δυναμική ανάπτυξης προϊόντος. Η επιλογή των ομάδων θα βασιστεί στην ποιότητα της επιχειρηματικής ιδέας, στο κατά πόσο ταιριάζουν με το ερευνητικό πεδίο της πρόκλησης που έχουν επιλέξει, καθώς επίσης στο κίνητρο και στο επίπεδο αφοσίωσης.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 27 Μαρτίου 2019 εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης που είναι ο πόλος-Hub του EIT-Health στην Ελλάδα (κ. Γιώργο Μέγα megas@ekt.gr και Δρ. Χριστίνα Πασκουάλ, cpascual@ekt.gr).

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT, Εuropean Institute of Innovation and Technology), με χρηματοδότηση 2,35 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του «Τριγώνου της Γνώσης» (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα) μέσω των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Clusters, KICs). Το ΕΙΤ αναπτύσσει δράσεις για: εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότητας (μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης), ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων (start-up incubation, μεταφορά τεχνολογίας, σύνδεση έρευνας και παραγωγής, βραβεία, επιταχυντές).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EIT Health, ΕΚΤ