«Μεγάλα δεδομένα, νέα μέσα, νέοι τρόποι διαχείρισης, ανάλυσης και ερμηνείας: Επιτεύγματα και Προκλήσεις», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στη διάρκεια της ομιλίας του ερευνητή Χρήστου Αρβανιτίδη, θα αναλυθεί μεταξύ άλλων η πολιτική διαχείρισης και χρήσης των δεδομένων αλλά και των αναλυτικών εφαρμογών της Ερευνητικής Υποδομής LifeWatchGreece.

Συνεχίζεται η σειρά Ανοικτών Διαλέξεων-Συζητήσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, με θέμα «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα», με την ομιλία του Χρήστου Αρβανιτίδη, Διευθυντή Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στις 20 Μαρτίου 2019 (18.00-20.00), στο αμφιθέατρο  Λ. Ζέρβας, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

Ο Χ. Αρβανιτίδης στη 2η αυτή διάλεξη, που διοργανώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, με την υποστήριξη του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία - Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μιλήσει με θέμα «Μεγάλα δεδομένα, νέα μέσα, νέοι τρόποι διαχείρισης, ανάλυσης και ερμηνείας: Επιτεύγματα και Προκλήσεις».

Στη διάρκεια της ομιλίας του, θα παρουσιαστούν παραδείγματα διαχείρισης, ανάλυσης, ερμηνείας και διάχυσης μεγάλων δεδομένων καθώς και τα επιτεύγματα και οι προκλήσεις τους. 

Θα αναλυθεί επίσης, η πολιτική διαχείρισης και χρήσης των δεδομένων αλλά και των αναλυτικών εφαρμογών της Ερευνητικής Υποδομής LifeWatchGreece (μέλος του LifeWatch ERIC) ενώ στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τρεις τέτοιες δικτυακές εφαρμογές της Ερευνητικής Υποδομής LifeWatchGreece:

(a) Tο Εικονικό Εργαστήριο του MedOBIS (MedOBIS vLab), το οποίο φιλοξενεί, διαχειρίζεται και διαχέει δεδομένα θαλάσσιας βιοποικιλότητας, τα οποία διαθέτουν γεω- και βιο-σχολιασμό και παραπομπές.
(β) Το Εικονικό Εργαστήριο της Μικροτομογραφίας (micro_CT vLab), το οποίο φιλοξενεί, διαχειρίζεται, αναλύει και διαχέει μεγάλα δεδομένα από τον τομέα της μικροτομογραφίας.
(γ) Το Εικονικό Εργαστήριο της R (R_vLab), το οποίο διαθέτει μεγάλη αναλυτική ικανότητα εκτενών οικολογικών δεδομένων, σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ο Χρήστος Αρβανιτίδης είναι Διευθυντής Ερευνών και Επικεφαλής στο Εργαστήριο Βιοποικιλότητας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Η έρευνα του επικεντρώνεται στους τομείς: θαλάσσια βιοποικιλότητα, πληροφορική της βιοποικιλότητας, βιοποικιλότητα, λειτουργική ποικιλότητα και παράκτια οικοσυστήματα. Συντονίζει την ερευνητική υποδομή LifeWatchGreece. Είναι εθνικός εκπρόσωπος στο LifeWatch ERIC. Έχει διατελέσει μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του World Ocean Assessment του ΟΗΕ, του συμβουλίου του European Network of Marine Research Institutes and Stations, της Society for the Marine European Biodiversity Data, της συντακτικής επιτροπής του World Register of Marine Species και του επιστημονικού συμβουλίου του Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale.

H εν λόγω σειρά διαλέξεων που εγκαινιάστηκε με την ιδιαίτερα επιτυχημένη ομιλία του Αndreas Fickers στις 6 Φεβρουαρίου έχει ως στόχο την ανάδειξη της προβληματικής που σχετίζεται με τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), τα Νέα Μέσα (New Media) και την τεκμηρίωση. 

Στις 10 Απριλίου 2019 (18.00-20.00, στα αγγλικά), θα μιλήσει ο Jürgen Neyer, Professor and Vice-President of International Affairs, Director of the Centre for the Internet and Human Rights (CIHR), European University Viadrina.

Ο κύκλος διαλέξεων θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαΐου 2019 (18.00-20.00, στα αγγλικά), με την ομιλία του William Allen, Fellow by Examination in Political and Development Studies, Madgalen College, University of Oxford, Research Officer, Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS).

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές, επιστήμονες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε οποιονδήποτε ασχολείται με τον μετασχηματισμό δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε πολύτιμη τεκμηρίωση. Μετά από κάθε διάλεξη θα υπάρχει συζήτηση με το κοινό.

Η είσοδος στις διαλέξεις είναι ελεύθερη (δεν απαιτείται προεγγραφή) και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους τις παρακολουθήσουν.