Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών καλεί κοινωνικούς επιστήμονες να υποβάλουν το έργο τους για έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως την Τετάρτη 27/3/2018 σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κοινωνικούς επιστήμονες που έχουν ώριμο προς έκδοση έργο ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)». Το ΕΚΚΕ σχεδιάζει την έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων, κατόπιν αξιολόγησης, σε θεματικές αιχμής των κοινωνικών επιστημών και από το 2015 που ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και μέχρι σήμερα, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική υποδομή που του παρέχει το ΕΚΤ, μέσω της εκδοτικής υπηρεσίας ePublishing, έχει εκδώσει δύο ηλεκτρονικά βιβλία

Το ενδιαφέρον αυτής της ηλεκτρονικής εκδοτικής προσπάθειας εστιάζει κατά προτεραιότητα σε μελέτες στην ελληνική γλώσσα που απορρέουν από εμπειρικές έρευνες ή παρουσιάζουν πρωτότυπες επεξεργασίες δευτερογενών δεδομένων και ανανεώνουν τον επιστημονικό προβληματισμό και τα δεδομένα σε επί μέρους πεδία των κοινωνικών επιστημών. Φιλοδοξεί επίσης να αποτελέσει βήμα έκφρασης νέων ερευνητών, οι μελέτες των οποίων διακρίθηκαν για την πρωτοτυπία και την ποιότητά τους.

Θεματικές αιχμής

  • Πολιτική ανάλυση: (α) Κοινωνία πολιτών – κοινωνικά κινήματα – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, (β) Θεσμοί: νομιμότητα – νομιμοποίηση – λειτουργία – εμπιστοσύνη των πολιτών, (γ) Σύγχρονες πολιτικές μεταβολές: πολιτικά συστήματα – πολιτικές ταυτότητες – πολιτική κουλτούρα.
  • Κοινωνική μεταβολή: (α) Κοινωνική κινητικότητα – κοινωνική συνοχή, (β) Κοινωνικότητα – μέσα κοινωνικής δικτύωσης, (γ) Χωρικές προσεγγίσεις.
  • Οικονομία – Απασχόληση: (α) Το νέο τοπίο της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, (β) Κοινωνική οικονομία – αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία.
  • Πολιτισμός: (α) Υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, (β) Σύγχρονη πολιτιστική οικονομία.
  • Νεολαία: (α) Σύγχρονες μορφές αποδημίας, (β) Κουλτούρες – κοινωνική αναπαραγωγή – στάσεις.
  • Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία: (α) Ιστορία της μετανάστευσης, (β) Ιστορία των κοινωνικών κινημάτων, (γ) Προφορική ιστορία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως την Τετάρτη 27/3/2018 σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ υπόψη της κυρίας Μαρίας Τοπάλη: mtopali@ekke.gr. Η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από μία εκτενή περίληψη του υποβαλλόμενου προς έκδοση έργου (μέχρι 900 λέξεις). Στην περίληψη πρέπει να αναπτύσσεται επαρκώς το αντικείμενο της μελέτης, το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία ανάλυσης καθώς και βασικές υποθέσεις και συμπεράσματα. Η δήλωση θα πρέπει να περιέχει επίσης τον προτεινόμενο τίτλο, λέξεις-κλειδιά, όπως επίσης βιογραφικό σημείωμα του/της συγγραφέα. Η έκταση του συνόλου του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100.000 λέξεις.

Επισημαίνεται ότι η αρχική επιλογή των προς έκδοση έργων γίνεται από την «Επιτροπή Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του ΕΚΚΕ». Στη συνέχεια το σώμα του βιβλίου υποβάλλεται σε τυφλή αξιολόγηση από δύο κριτές μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας ανήκοντες στο ίδιο, με το προς κρίση έργο, επιστημονικό πεδίο.

Η συνεργασία του ΕΚΤ με το ΕΚΚΕ

Σήμερα πολλοί έγκριτοι φορείς αξιοποιούν το ηλεκτρονικό περιβάλλον εκδόσεων που τους παρέχει το ΕΚΤ για τη μετάβασή τους σε έναν σύγχρονο τρόπο επιστημονικών εκδόσεων που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών (ΕΚΚΕ). Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση βιβλίων μέσω της υπηρεσίας ePublishing και το ΕΚΚΕ έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου τους.

Tο ΕΚΚΕ, αξιοποιώντας την σχετική πλατφόρμα του ΕΚΤ έχει εκδώσει δύο βιβλία: το βιβλίο με τίτλο "Δημόσιες πολιτικές, κοινή ωφέλεια και πολίτες: Η περίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων" της Μαντώς Λαμπροπούλου και το βιβλίο με τίτλο "Kατασκευάζοντας έμφυλες ταυτότητες: η ρητορική του φύλου στο λόγο εργαζομένων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη διακίνηση και εμπορία γυναικών", της Μάκης Κωστούλα.

Η εκδοτική συνεργασία των δύο φορέων ωστόσο είναι διευρυμένη και δεν περιορίζεται στην ηλεκτρονική διάθεση βιβλίων μόνο. Το ΕΚΚΕ σε συνεργασία με το ΕΚΤ εκδίδει ηλεκτρονικά και την "Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών", ένα επιστημονικό περιοδικό που κυκλοφορεί από το 1969 και το οποίο φιλοξενεί πρωτοπόρες ιδέες και ερευνητικές αναζητήσεις πολλών επιστημόνων καλύπτοντας ευρύ φάσμα της βασικής και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας. Στο αρχείο των τευχών του περιοδικού ευρετηριάζονται εκατοντάδες τεύχη.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)