Οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του ΕΙΤ στο επίκεντρο εκδήλωσης στην Αθήνα

Στην εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) συμμετείχε και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που αποτελεί τον πόλο-Hub του EIT-Health KIC στην Ελλάδα.

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων η ενημερωτική εκδήλωση για τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge Innovation Clusters, KICs) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT, Εuropean Institute of Innovation and Technology), από το EIT Digital (KIC) και το Found.ation, με τη συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση της διασύνδεσης της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της έρευνας στο ελληνικό οικοσύστημα, στους τομείς της Υγείας, της Ενέργειας, της Ψηφιακής Καινοτομίας και των Υλικών.

Αποστολή του EIT είναι η ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης, μέσα από τη συνεργασία κορυφαίων επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, δηλαδή του «τριγώνου της γνώσης», με σκοπό τη διαμόρφωση δυναμικών διασυνοριακών συμπράξεων που αποκαλούνται Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities-KICs).

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Μ. Κυπριανίδου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας των εκπροσώπων των KICs, καθώς και εκπροσώπων των ελληνικών Κόμβων Καινοτομίας (Hubs) με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στις οποίες παρουσιάσθηκαν οι δραστηριότητες των ελληνικών Hubs και συζητήθηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές τους για το μέλλον. 

Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ στην ελληνική επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα, καθώς και συζήτηση με προσκεκλημένους από όλες τις KICs, για τις δυνατότητες εκπαίδευσης που προσφέρονται από αυτές στους νέους επιστήμονες και μηχανικούς, καθώς και την υποστήριξη νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μία ευκαιρία για τους εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας στην εκπαίδευση και την καινοτομία, να ενημερωθούν για τις δυνατότητες συνεργασίας και τις δραστηριότητες που προσφέρουν τα KICs του ΕΙΤ. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο αποτελεί τον πόλο-Hub του EIT-Health KIC στην Ελλάδα, έδωσε το παρών στην εκδήλωση, το ΕΙΤ Health KIC εκπροσώπησε η κ. J. Hegedus. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η κυρία Κ. Σερέτη από τα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και παρότρυνε τα Ελληνικά Hubs να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά και με τους λοιπούς εθνικούς φορείς.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT, Εuropean Institute of Innovation and Technology), με χρηματοδότηση 2,35 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του «Τριγώνου της Γνώσης» (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα) μέσω των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Clusters, KICs). Το ΕΙΤ αναπτύσσει δράσεις για: εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότητας (μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης), ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων (start-up incubation, μεταφορά τεχνολογίας, σύνδεση έρευνας και παραγωγής, βραβεία, επιταχυντές).

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα, υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020". Καλύπτει όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για τη συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Επίσης, το ΕΚΤ, διαθέτοντας προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και μακρόχρονη πείρα σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, Μεταφορά Τεχνολογίας και Υπηρεσίες Καινοτομίας, είναι συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas, του ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Το Enterprise Europe Network-Hellas βοηθάει τις φιλόδοξες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν εντός ΕΕ και πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς το Enterprise Europe Network διαθέτει 3.000 ειδικούς από 600 οργανισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, EIT, Found.ation