Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής στα Ελληνικά Bραβεία 2019 L'Oréal-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη

Τα Ελληνικά Βραβεία L’Oréal-UNESCO αποτελούν μέρος του αντίστοιχου Διεθνούς Προγράμματος και αποσκοπούν στην προώθηση, την ενίσχυση και τη στήριξη των επιτευγμάτων των γυναικών, που δραστηριοποιούνται στην έρευνα στον τομέα των Βιοεπιστημών και των Φυσικών Επιστημών.

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής οι γυναίκες ερευνήτριες που θα διεκδικήσουν τα τρία Eλληνκά Bραβεία 2019 L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ελληνίδες επιστήμονες, ηλικίας μέχρι 40 ετών, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και πραγματοποιούν έρευνα στον τομέα των Βιοεπιστημών και των Φυσικών Επιστημών. Τα Βραβεία προκηρύσσονται για 10η χρονιά από τη L’ORÉAL Hellas και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

Τα Ελληνικά Βραβεία L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, αξίας 10.000 ευρώ έκαστο, θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας το 2006 και μέχρι σήμερα έχουν βραβεύσει 26 Ελληνίδες Ερευνήτριες από 12 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Αποτελούν μέρος του Διεθνούς Προγράμματος L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, που από το 1998 που θεσμοθετήθηκε, αναγνωρίζει και υποστηρίζει διεθνώς γυναίκες επιστήμονες, σε κάθε βήμα της σταδιοδρομίας τους. Από το εναρκτήριο έτος, το Ίδρυμα L’Oréal και η UNESCO, αγωνίζονται για να υποστηρίζουν και να αναγνωρίζουν διακεκριμένες ερευνήτριες. Παράλληλα, παροτρύνουν περισσότερες νέες γυναίκες να ασχοληθούν με την επιστήμη και τις βοηθούν στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Στα 20 χρόνια της ιστορίας του Διεθνούς Προγράμματος, 3.124 γυναίκες επιστήμονες έχουν διακριθεί σε 117 χώρες. Συγκεκριμένα, 102 γυναίκες έλαβαν βραβεία για αριστεία στην επιστήμη, εκ των οποίων 3 στη συνέχεια κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ, ενώ ακόμα 3.022 ταλαντούχες νέες γυναίκες έλαβαν υποτροφίες για να ολοκληρώσουν το πολλά υποσχόμενο ερευνητικό τους έργο. 

Για τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στα Ελληνικά Βραβεία 2019 L’Oréal-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, αλλά και για την υποβολή συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο  www.womeninscience.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από L’Oréal-UNESCO