To επιστημονικό περιοδικό «Περιφέρεια» εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας eJournals του ΕΚΤ

Το περιοδικό «Περιφέρεια» εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο δημοσιεύοντας επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά και τα αγγλικά για θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιφέρειας από ιστορική, νομική, θεσμική, πολιτική, κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτιστική, χωροταξική και οικονομική σκοπιά.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μία νέα εκδοτική συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, για την ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού περιοδικού «Περιφέρεια», το οποίο εστιάζει σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Από εδώ και στο εξής το περιοδικό θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση μέσω της ενιαίας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ.

Το περιοδικό «Περιφέρεια» εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο, δημοσιεύοντας επιστημονικά άρθρα, στα ελληνικά και τα αγγλικά, για θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιφέρειας από ιστορική, νομική, θεσμική, πολιτική, κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτιστική, χωροταξική και οικονομική σκοπιά. Ταυτόχρονα, το περιοδικό δημοσιεύει πολιτικές παρεμβάσεις, περιλήψεις ερευνητικών εργασιών και βιβλιοκριτικές, ενώ προβλέπεται και η περιοδική έκδοση ειδικών τευχών με συγκεκριμένη θεματολογία και κατά το δυνατόν εμπεριστατωμένη θεώρηση των σχετικών θεμάτων.

Στα αγγλικά το όνομα του περιοδικού αποδίδεται ως Region & Periphery για να υπογραμμιστεί η διττή υπόσταση του όρου «Περιφέρεια» ως μίας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (region), η οποία καθίσταται αντικείμενο μελέτης υπό το πρίσμα διαφορετικών προσεγγίσεων των κοινωνικών επιστημών, αλλά και ως ένας χώρος, που μπορεί να βρίσκεται σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο και ο οποίος προσδιορίζεται μέσα από τη διαλεκτική του σχέση με ένα «κέντρο» (periphery).

Το περιοδικό «Περιφέρεια» ξεκίνησε με πρωτοβουλία του καθηγητή Ν. Μαραβέγια  και με την υποστήριξη των συναδέλφων του Καθηγητών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Γ. Γιαννακούρου και του Ν. Χλέπα. Συντάσσεται από Επιτροπή αποτελούμενη από τους διδάκτορες  Μ. Λύκο, Γ. Δούκα, Χ. Χρυσομαλλίδη και Γ. Οικονόμου με την ευθύνη του Συμβουλίου Σύνταξης που αποτελείται από τους προαναφερόμενους καθηγητές, καθώς και από τους  Επ. Καθηγητές  Γ. Ανδρέου, Δ. Κατσίκα. Το περιοδικό σήμερα υποστηρίζεται επιστημονικά και εκδοτικά από το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με την εκδοτική και γραμματειακή επιμέλεια του υπ. Διδάκτορα Η. Νάτσιου.

Στο αρχείο των τευχών της «Περιφέρειας» είναι ήδη διαθέσιμα 6 τεύχη. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε την Άνοιξη του 2012 και περιείχε 13 κείμενα εργασίας (πέντε επιστημονικά άρθρα, δύο ερευνητικά σημειώματα, τρείς βιβλιοκριτκές και τρία κείμενα γνώμης), ενώ το πιο πρόσφατο ολοκληρωμένο τεύχος του περιοδικού που εκδόθηκε την άνοιξη του 2018 περιλαμβάνει 9 κείμενα εργασίας (τέσσερα επιστημονικά άρθρα, 2 βιβλιοκριτικές, 2 περιλήψεις εργασιών και ένα κείμενο γνώμης). Ανατρέξτε στο εν λόγω τεύχος και μελετήστε μεταξύ άλλων τέσσερα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και επίκαιρα άρθρα:

Στο τρέχον τεύχος (6-7) του περιοδικού εκθέτει, επίσης, την άποψη του για τον Σύγχρονο Ρόλο της Αυτοδιοίκησης και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης.

Το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

Το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί μετεξέλιξη της Ερευνητικής Μονάδας για την Οικονομία και Πολιτική (ΕΜΕΠΟ). Σκοπός του είναι η μελέτη φαινομένων που συνδέονται με την οικονομία, την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της δράσης του Κέντρου επιχειρείται η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, ημερίδων, συνεδρίων και συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων.

H υπηρεσία ePublishing ΕΚΤ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου. 

Υπενθυμίζουμε ότι η κεντρική πλατφόρμα της υπηρεσίας ePublishing EKT αποτελείται από τρεις πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων-μονογραφιών. Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

H πλατφόρμα eJournals της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά, 34 μέχρι σήμερα, και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής πολλοί έγκριτοι φορείς έχουν αξιοποιήσει το ηλεκτρονικό περιβάλλον εκδόσεων που τους παρέχει το ΕΚΤ για τη μετάβασή τους σε έναν σύγχρονο τρόπο επιστημονικών εκδόσεων που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης