Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα Δασικών Πυρκαγιών

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της ΕΕ μεταφέρει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης των Δασικών Πυρκαγιών EFFIS σε εξωτερική κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της δορυφορικής παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών, και σε συνέχεια της ανάπτυξης του FireHub, της πρωτότυπης εφαρμογής για την πρόβλεψη των πυρκαγιών μέσω δορυφόρου, το Κέντρο Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) αναλαμβάνει, σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Πληροφοριακού Συστήματος Δασικών Πυρκαγιών (European Forest Fire Information System - EFFIS).

Για πρώτη φορά και μετά από 20 χρόνια, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της ΕΕ μεταφέρει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης των Δασικών Πυρκαγιών σε εξωτερική κοινοπραξία η οποία αποτελείται από την ιταλική βιομηχανία Παρατήρησης Γης e-GEOS, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Κέντρο Αριστείας BEYOND, τη Γερμανική Αεροδιαστημική Υπηρεσία (DLR) και την ιταλική μικρομεσαία εταιρεία Sertit. Την έναρξη της νέας αυτής εποχής σηματοδότησε η συνάντηση στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 στην 'Ισπρα της Ιταλίας, όπου συμφωνήθηκε ότι η επιχειρησιακή λειτουργία θα ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου 2018.

Το Κέντρο Αριστείας BEYOND του ΕΑΑ θα είναι υπεύθυνο στο EFFIS για την παροχή μιας σειράς προϊόντων ταχείας αξιολόγησης των ζημιών, καλύπτοντας ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Το BEYOND/ΕΑΑ θα επεξεργάζεται δεδομένα από τον επίγειο σταθμό δορυφορικής κεραίας στις εγκαταστάσεις του στην Πεντέλη, και θα συμπληρώνεται από τον επίγειο σταθμό του Πανεπιστημίου του Dundee για την κάλυψη αυτής της τεράστιας περιοχής ενδιαφέροντος. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων περιλαμβάνει ανιχνεύσεις ενεργών πυρκαγιών χρησιμοποιώντας δορυφορικό αισθητήρα μέσης ανάλυσης.

Εδώ να σημειώσουμε ότι το Κέντρο Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), μέσω της υπηρεσίας του FireHub για την παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης, ανίχνευσε σε πραγματικό χρόνο το καλοκαίρι του 2018, και συγκεκριμένα την περίοδο 1/5/2018 - 30/9/2018, 34 δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έκαψαν δασική γη έκτασης από 50 - 12.500 εκτάρια. Η παραπάνω πληροφορία διατίθεται σε πραγματικό χρόνο και σε 24ωρη βάση στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρέχοντας ταχεία χαρτογράφηση, η οποία βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες μέσης χωρικής ανάλυσης που συλλέγονται στους δορυφορικούς σταθμούς του BEYOND/ΕΑΑ.

Το EFFIS παρέχει καθημερινά ενημερωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για την παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών, βοηθώντας τις πυροσβεστικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη της ΕΕ, το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και άλλες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Χάρτες και καθοριστικής σημασίας δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία και την έκταση των επιμέρους πυρκαγιών, καθώς και το μέγεθος του κινδύνου θα διατίθενται από τον ιστότοπο του EFFIS, παρέχοντας επίσης πληροφορίες για την πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές.

Το EFFIS αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών φορέων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, την προστασία του φυσικού οικοσυστήματος, και τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ευρύτερα. Η ανάλυση των ιστορικών καταγραφών πυρκαγιών της Βάσης Δεδομένων Πυρκαγιών του EFFIS, σε συνδυασμό με δορυφορικές παρατηρήσεις, είναι μία κρίσιμη πηγή πληροφορίας για τη διαμόρφωση πολιτικής, τον σχεδιασμό, την μείωση του κινδύνου και των επιπτώσεων, καθώς και τις δραστηριότητες ανοικοδόμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης των Πυρκαγιών (EFFIS), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Αριστείας BEYOND/ΕΑΑ (http://beyond-eocenter.eu/index.php) ή να επισκεφθείτε τον ιστότοπό του: http://effis.jrc.ec.europa.eu/.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών