Κύκλος ενημέρωσης και διαλόγου για τις ψηφιακές δεξιότητες από το ΕΚΤ

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την Ψηφιακή Ικανότητα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" και της "Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση", διοργανώνεται την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (JRC).

Τελικά πόσο ψηφιακά ικανοί και προετοιμασμένοι είμαστε; Έχουμε ήδη βρει μια κοινή γλώσσα, ένα σημείο αναφοράς για να ενημερωνόμαστε, να μαθαίνουμε και να δημιουργούμε ψηφιακά; Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ανοίγει τον διάλογο για την ανάπτυξη και εξάσκηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με κορυφαίους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, συγκεντρώνοντας ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της ανταπόκρισης της κοινωνίας και της πολιτείας στην ψηφιακή πρόκληση.

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) διοργανώνεται την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (JRC). Τίτλος και κεντρικό ερώτημα του σεμιναρίου «Πόσο ψηφιακά ικανοί είμαστε ως εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί οργανισμοί; Από τη θεωρία στην πράξη»

Οι εκπρόσωποι της Μονάδας Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Απασχόλησης του JRC, Ιωάννης Μάγειρος, Παναγιώτης Καμπύλης, και Γεώργιος Καψάλης, θα παρουσιάσουν τα ερευνητικά δεδομένα και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, καθώς και βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας, μίας από τις οκτώ βασικές ικανότητες οι οποίες είναι θεμελιώδεις για όλους σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, στελέχη εκπαιδευτικών ή δημόσιων οργανισμών, πολίτες, επιχειρηματίες, και γενικά σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερα σχετικά με το θέμα. Ο διάλογος για τις ψηφιακές δεξιότητες θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με ομιλητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ.

Πότε: 14 Μαΐου 2020, 17:00 - 19:00 (ώρα Ελλάδας)

Πού: Microsoft Teams. Αφού κλικάρετε εδώ λίγο πριν τις 17:00 δείτε τις οδηγίες παρακολούθησης. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι πολύ εύκολη και δεν είναι προαπαιτούμενο να έχετε εγκατεστημένο κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή εφαρμογή. Όσοι/ες έχετε λογαριασμό στο Microsoft Teams, μπορείτε να μπείτε με τους κωδικούς σας.
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7 ή μεταγενέστερο (32-bit και 64-bit), macOS X 10.10 και μεταγενέστερο.
Υποστηριζόμενοι browsers: Chrome (οι τελευταίες 3 versions), Edge RS2 ή μεταγενέστερο, Firefox (οι τελευταίες 3 versions), Internet Explorer 11.
Σημείωση: Το Linux και το Safari δεν υποστηρίζονται σε αυτό το webinar.

Πώς: Καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα στους ειδικούς οι οποίοι θα απαντούν σε πραγματικό χρόνο, ενώ στο τέλος θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε την παρουσίαση αλλά και σχετικό υλικό. 

Joint Research Centre

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) είναι επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Κέντρου είναι και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις χώρες της ΕΕ, την επιστημονική κοινότητα και διεθνείς εταίρους. Η Μονάδα Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Απασχόλησης του Κοινού Κέντρου Ερευνών διεξάγει κοινωνικοοικονομική έρευνα στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης, δεξιοτήτων και απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μονάδα έχει αναπτύξει μια σειρά από θεωρητικά μοντέλα και εργαλεία αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών (DigComp), εκπαιδευτικών (DigCompEdu) και εκπαιδευτικών οργανισμών (DigCompOrg & SELFIE), τα οποία χρησιμοποιούνται ως πλαίσια αναφοράς για τη χάραξη πολιτικών και προγραμμάτων δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Το ΕΚΤ, εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει συντονιστικό ρόλο στην "Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση". Σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και σε διαρκή διάλογο με την εκπαιδευτική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, το ΕΚΤ αναπτύσσει υποδομές και υπηρεσίες, προωθώντας τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία στον ψηφιακό χώρο. Είναι επίσης συντονιστής της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» για τη δικτύωση και συνεργασία των Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών σε όλο τον κόσμο.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, JRC