Σεμινάριο με θέμα τις σύγχρονες μεθόδους στη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς, στους φοιτητές συναφών σχολών, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο «Σύγχρονες μέθοδοι στη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας» στις 12 Οκτωβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο «Γεώργιος Καραμπατζός» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (ώρες 9πμ-5μμ).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, και γενικότερα επαγγελματίες που είτε εργάζονται σε βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία με γεωγραφικό περιεχόμενο, είτε διαθέτουν στους οργανισμούς τους γεωγραφικό υλικό το οποίο δεν έχουν αξιοποιήσει, είτε γενικότερα ενδιαφέρονται για τον τρόπο προσέγγισης χαρτών, αεροφωτογραφιών, γεωχωρικών δεδομένων στο έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον. Απευθύνεται επίσης και σε φοιτητές συναφών ειδικοτήτων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

  • Να εισαγάγει τους βιβλιοθηκονόμους στον διαθεματικό χαρακτήρα της γεωγραφικής επιστήμης και να τους εξοικειώσει με βασικές έννοιες χαρτογραφίας.
  • Να κατανοήσουν οι βιβλιοθηκονόμοι τη σημασία της γεωγραφικής πληροφορίας.
  • Να αφυπνίσει τους βιβλιοθηκονόμους στη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας που διαθέτουν στη βιβλιοθήκη τους, και δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, είτε αυτή αφορά έντυπο πολιτιστικό περιεχόμενο (π.χ. χάρτες), είτε ψηφιακά παραγόμενο υλικό.
  • Να αναδείξει τα εργαλεία προαγωγής της επεξεργασίας της γεωγραφικής πληροφορίας.
  • Να ανοίξει έναν διάλογο στην ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα για συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ βιβλιοθηκών/φορέων/οργανισμών για συλλογική αξιοποίηση, διαχείριση και διάχυση της γεωγραφικής πληροφορίας τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.

Εισηγητές στο σεμινάριο είναι επιστήμονες από τον χώρο της γεωγραφικής επιστήμη και των ανοικτών δεδομένων, αλλά και επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου των βιβλιοθηκών.

Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι δωρεάν (απαιτείται προεγγραφή) ενώ και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Σεμιναρίου για περισσότερες πληροφορίες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΑΠΘ

Μάθετε Περισσότερα