Η επιστήμη και τα μυστήρια των αισθήσεων στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τα αποτελέσματα ερευνών για τη σχέση της επιστήμης με τις αισθήσεις παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική δράση που διοργανώθηκε από την Ελληνογερμανική Αγωγή και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERC=Science².

Σε μια ανοικτή ενημερωτική δράση με τίτλο "Ιστορίες Σύγχρονης Επιστημονικής Έρευνας" είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν όσοι επισκέφθηκαν στις 5 Ιουλίου 2018 τον προαύλιο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) από το πρωί έως τις απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) που μελετούν τη σχέση της επιστήμης με τις αισθήσεις και τον πιθανό αντίκτυπο τους στις ζωές μας, με τη βοήθεια διαδραστικών πειραμάτων, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. H δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERC=Science², από την Ελληνογερμανική Αγωγή, που είναι ο εταίρος του έργου για την Ελλάδα, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο είναι μάλλον πιο πολύπλοκο από ό,τι πιστεύουμε. Σκεφτήκατε άραγε ποτέ αν θα μπορούσαμε να "δούμε" με τα αυτιά μας, να "νιώσουμε" τον ήχο ή να εξερευνήσουμε νέες διόδους αντίληψης που θα άλλαζαν την καθημερινή μας εμπειρία; Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε την "εσωτερική" μας πυξίδα και με ποιο τρόπο, ώστε να βρίσκουμε πιο εύκολα τον προσανατολισμό μας; Θα ήταν άραγε δυνατόν να αποκτήσει ο άνθρωπος νέες… αισθήσεις; "Ναι", είναι η απάντηση των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, που εργάζονται χρόνια στο θέμα αυτό.

Οι ερευνητές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας ξετυλίγουν τα μυστήρια των αισθήσεών μας, βοηθώντας μας να "δούμε" με τα αυτιά μας, να αισθανθούμε τον ήχο και να εξερευνήσουμε νέες διόδους αντίληψης. Οι γνώσεις τους, άλλωστε, αξιοποιούνται ήδη σε πάρα πολλές εφαρμογές, όπως στη ρομποτική, στις φορέσιμες τεχνολογίες (wearable technologies) και σε θεάματα που υποστηρίζονται από 9-διάστατες εφαρμογές (π.χ. 9D τηλεοράσεις και θέατρο). Για όλα τα παραπάνω οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αλλά ταυτόχρονα και να πειραματιστούν με παιχνίδια αντίληψης ή να ανακαλύψουν ποια μέρη του εγκεφάλου μας συνδέονται με ποιες αισθήσεις. 

Παράλληλα, στελέχη του ΕΚΤ, που είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας στον Ορίζοντα 2020 (το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020), ενημέρωσαν το κοινό για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει το ΕRC στους Έλληνες ερευνητές για την υλοποίηση έρευνας αιχμής.

Η δράση ήταν ελεύθερη για το κοινό και απευθυνόταν σε ενήλικες, οικογένειες και παιδιά άνω των 10 ετών, ενώ διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERC=Science², από την Ελληνογερμανική Αγωγή, που είναι ο εταίρος του έργου για την Ελλάδα, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Το έργο ERC=Science² αναδεικνύει τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας

Η ενημερωτική δράση υποστηρίζεται από το έργο ERC=Science², το οποίο  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) και συντονίζεται στην Ελλάδα από την Ελληνογερμανική Αγωγή. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ERC=Science² προγραμματίζονται περισσότερες από 75 αφηγηματικές εκδηλώσεις σε πολλές διαφορετικές χώρες και γλώσσες. Μουσεία επιστήμης και φυσικής ιστορίας, πανεπιστήμια, σχολεία και ερευνητικοί οργανισμοί στην Ευρώπη φιλοξενούν τις εκδηλώσεις αυτές.

Η πανευρωπαϊκή επικοινωνιακή εκστρατεία για το ERC έχει ως στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον του κοινού για την επιστήμη, να αναδείξει την επιστημονική έρευνα που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, να ενισχύσει το ERC ως επιστημονική δύναμη, να τονώσει την πολιτική και κοινωνική υποστήριξη του ΕRC και να ενθαρρύνει τις αιτήσεις υποτροφιών από μια νέα γενιά ερευνητών, ιδίως σε υπο-εκπροσωπούμενες χώρες.

Το έργο συντονίζεται πανευρωπαϊκά από τον οργανισμό Science Business. Συμμετέχουν, επίσης, έγκριτοι οργανισμοί, πανεπιστήμια, μουσεία επιστημών και φορείς ενημέρωσης σε 37 χώρες της Ευρώπης. Μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μουσείων και Κέντρων Διάδοσης της Επιστήμης (Ecsite), το Δίκτυο Κέντρων Διάδοσης της Επιστήμης της Πορτογαλίας Ciéncia Viva, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ και το University College Cork. Στην Ελλάδα οι δράσεις του προγράμματος υλοποιούνται από την Ελληνογερμανική Αγωγή.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως το πρόγραμμα του ERC), υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της.

Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, λειτουργία γραφείου υποστήριξης, ανάπτυξη και διακίνηση ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Ελληνογερμανική Αγωγή, ERC