Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με στόχο δημιουργία Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στον τομέα της Υγείας

Το Πρόγραμμα SMART-UP Lab, με καταληκτική ημερομηνία για υποβολή συμμετοχής στις 4 Ιουνίου, διοργανώνεται στο πλαίσιο στο πλαίσιο του EIT Health με στόχο τη συνεργασία φοιτητών, αποφοίτων και υποψήφιων διδακτόρων για την επίλυση μεγάλων προκλήσεων στον τομέα της υγείας.

Μία νέα μοναδική ευκαιρία για φοιτητές, αποφοίτους και υποψήφιους διδάκτορες αποτελεί το “Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Smart-UP LAB”, το οποίο διοργανώνεται από το Tμήμα Οικονομικών και Διοίκησης (Department of Economics, Management, Institution - DEMI) του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico Segundo (II) της Ιταλίας. Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών στον τομέα της Υγείας και η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή συμμετοχής είναι στις 4 Ιουνίου 2018.

Το SMART-UP Lab είναι βασισμένο στην έννοια των E-Labs και έχει ως στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση φοιτητών, ώστε να συνεργαστούν σε μικρές ομάδες για την επίλυση μεγάλων προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικά μαθήματα, σεμινάρια, προκλήσεις, hackathons, mentoring, δικτύωση και λοιπές εκδηλώσεις θα συνεισφέρουν στη δημιουργία Επιχειρηματικών projects με οικονομική αλλά και κοινωνική αξία, τα οποία θα επιλεγούν, θα υποστηριχτούν και θα παρουσιαστούν στη διεθνή ομάδα του EIT HEALTH.

Οι συμμετέχοντες θα ενεργοποιηθούν, θα καθοδηγηθούν και θα υποστηριχτούν τεχνικά και με συντονισμένο τρόπο, στην πορεία τους προς την εξερεύνηση των εντυπωσιακών επιχειρηματικών προκλήσεων όπως αυτές καθορίζονται από την έννοια της “ενεργού και υγιεινής διαβίωσης”.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης (DEMI) στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης “Federico II”. Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 8 Ιουνίου και θα γίνονται ανά συγκεκριμένες ημερομηνίες, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται στις 13 Δεκεμβρίου 2018. Μερικές από τις δράσεις και τις παρουσιάσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα μπορεί να είναι μόνο επιλέξιμες για παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως μέσω Live Streaming.

Οι υποβολές συμμετοχής έχουν καταληκτική ημερομηνία την 4η Ιουνίου 2018. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για το Πρόγραμμα Smart-UP LAB. Τα έξοδα ταξιδιού επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο συντονιστής του EIT HEALTH HUB για την Ελλάδα και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο email megas@ekt.gr.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT, Εuropean Institute of Innovation and Technology), με χρηματοδότηση 2,35 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του «Τριγώνου της Γνώσης» (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα) μέσω των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Clusters, KICs). Το ΕΙΤ αναπτύσσει δράσεις για: εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότητας (μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης), ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων (start-up incubation, μεταφορά τεχνολογίας, σύνδεση έρευνας και παραγωγής, βραβεία, επιταχυντές).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, EIT Health Hub