Συμβουλευτικές συναντήσεις των επιχειρήσεων του προγράμματος NBG Seeds με στελέχη του ΕΚΤ

Στις συναντήσεις οι καινοτόμες εταιρείες ενημερώθηκαν για ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτήσεων, για δράσεις ενημέρωσης, προβολής και διερεύνησης συνεργασιών και δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και της Εθνικής Τράπεζας για την υποστήριξη του προγράμματος NBG Business Seeds από το ΕΚΤ, πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου 2018 συμβουλευτικές συναντήσεις στελεχών του ΕΚΤ με επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το NBG Business Seeds.

Στις συναντήσεις εξετάσθηκαν οι δυνατότητες υποστήριξης των επιχειρήσεων μέσα από τις υπηρεσίες δικτύωσης του Enterprise Europe Network - Hellas για την προώθηση διεθνών συνεργασιών, οι δυνατότητες χρηματοδοτήσεων μέσα από τα προγράμματα του Ορίζοντα 2020 καθώς και οι δυνατότητες υποστήριξης μέσα από προγράμματα που υλοποιεί το ΕΚΤ όπως το Inno4Agrifood, το Empowa και το BeShared.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας του ΕΚΤ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  για την υποστήριξη του προγράμματος  NBG Business Seeds  έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από το ΕΚΤ μέσα από όλο το φάσμα των υπηρεσιών του και ιδίως ως φορέα και συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 στις νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds.

Το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης  νεοφυών επιχειρήσεων που εδώ και 7 πλέον έτη με στόχο την επιλογή ώριμων εταιρειών για χρηματοδότηση. Η υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κατόπιν του σχετικού ετήσιου διαγωνισμού NBG Seeds γίνεται μέσα από συμβουλευτική, καθοδογήση, δικτύωση  αλλά και με δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας με το ΕΚΤ έχει συμφωνηθεί:

(α) η παροχή πληροφόρησης και τεκμηρίωσης από το ΕΚΤ,

(β) η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στις νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως για ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

(γ) η παροχή υπηρεσιών δικτύωσης με δυνητικούς διεθνείς πελάτες μέσα από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network Hellas, του οποίου το ΕΚΤ έχει το συντονιστικό ρόλο,

(δ) η συνεργασία στην τεκμηρίωση και υποστήριξη της στρατηγικής του Προγράμματος NBG Business Seeds μέσα από τη συνεργασία για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης επενδύσεων υψηλής τεχνολογικής στάθμης, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων στοιχείων και αναλύσεων ανάλογα με τις ανάγκες της Τράπεζας στον τομέα της Ε&Α (R&D metrics) και καινοτομία (CIS) πάνω στην βάση των επίσημων εθνικών ερευνών που διενεργεί ο Οργανισμός.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας της 25ης Απριλίου 2018. Στη συνάντηση αυτή, τα στελέχη του ΕΚΤ είχαν συναντήσεις με τις ακόλουθες εταιρείες:

  • InSyBio, εταιρεία Βιοπληροφορικής με καινοτόμο λογισμικό για πρωτοποριακή ανάλυση βιολογικών και ιατρικών data
  • Wifins, μία πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί ως ένα πρωτοποριακό μέσο που μετατρέπει τα WI-FI δίκτυα σε κανάλια επικοινωνίας των επιχειρήσσεων με τους καταναλωτές, με τεχνολογική δύναμη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε data processing
  • Mermix, μία πρωτοποριακή υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή αγροτικών μηχανημάτων
  • Workathlon, εταιρεία που προσφέρει πρωτοποριακές HR λύσεις για την εύρεση και κατανομή προσωπικού σε ξενοδοχεία
  • PD Neurotechnology Ltd, εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσει συστήματα που συνδυάζουν αισθητήρες και ευφυείς αλγορίθμους για την υποστήριξη ασθενών με κινητικές διαταραχές, όπως ασθενείς με Parkinson's.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα, υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτει όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Επίσης, το ΕΚΤ, διαθέτοντας προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και μακρόχρονη πείρα σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, Μεταφορά Τεχνολογίας και Υπηρεσίες Καινοτομίας, είναι συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, του ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Το Enterprise Europe Network-Hellas βοηθάει τις φιλόδοξες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν εντός ΕΕ και πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς το Enterprise Europe Network διαθέτει 3.000 ειδικούς από 600 οργανισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, NBG Business Seeds