Διαδικτυακό Σεμινάριο "Υπηρεσίες των Τοπικών Κόμβων Καινοτομίας στην Υγεία για την ενίσχυση SMEs και Startups - EIT-Health RIS HUBs"

Στo EIT Health του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας συμμετέχουν μερικές εκ των κορυφαίων παγκοσμίως εταιρειών ιατρικής, βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικής και πληροφορικής και ερευνητικών οργανισμών παγκόσμιας κλάσης στον τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης, ενώ διαθέτει και Δίκτυο συνεργασίας Διεθνών Επενδυτών.

Εκπαιδευτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο “ Υπηρεσίες των Τοπικών Κόμβων Καινοτομίας στην Υγεία - EIT Health RIS HUBs”  διοργανώνει τη Δευτέρα 7 Μάϊου 2018 στις 13:00 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σε συνεργασία με το EIT Health και την υποστήριξη του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο η συντονίστρια των EIT Health HUB του Ευρωπαϊκού Νότου, Dr Chiara Maiorino, θα παρουσιάσει τη δομή του ΕΙΤ Health και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) & start-ups. 

Η Δρ. Cristina Pascual και ο Γεώργιος Μέγας (ΕΚΤ - EIT Health Hub coordinator, EEN coordinator & H2020 NCP for Health & ICT) θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες του ΕΚΤ για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. 

Η παρουσίαση θα γίνει online με σύνδεση μέσω skype και αποστολή συνδέσμου για απευθείας Streaming στους απομακρυσμένους συμμετέχοντες. Για δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email (megas@ekt.gr , cpascual@ekt.gr).

Απευθείας σύνδεση μέσω skype θα γίνεται μόνο με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του ΙΤΕ, αίθουσα 323 Ηράκλειο (N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών), όπου θα παρακολουθήσουν το webinar εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής, ερευνητικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κρήτης με προσωπική πρόσκληση. 

Το webinar θα είναι ανοικτό για το υπόλοιπο κοινό που θα μπορεί να το παρακολουθήσει μέσω Live Streaming στη διεύθυνση media.ekt.gr/live

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου έχει ως εξής:

13:00 - 13:05  Welcome (Artemis Saitakis - Director of STEPC)

13:05 - 13:15  Introduction to EIT Health (Dr. Chiara Maiorino- EIT HEALTH)

13:15 - 13:25  Innostars and the Regional Innovation Scheme Strategy (Dr. Chiara Maiorino- EIT HEALTH)

13:25 - 13:40  EKT’s Services for Business & Innovation (George Megas & Cristina Pascual)

13:40 - 14:00  Questions and Answers - End of Workshop

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως συντονιστής του ΕΙΤ Health HUB, παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις ελληνικές εταιρείες τόσο κατά τη διαδικασία υποβολής συμμετοχής, όσο και για τις επαφές τους με τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge Innovation Clusters, KICs) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), με χρηματοδότηση 2,35 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του «Τριγώνου της Γνώσης» (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα) μέσω των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Clusters, KICs). Αναπτύσσει δράσεις για:

  • εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότητας (μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης),
  • ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων,
  • δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων (start-up incubation, μεταφορά τεχνολογίας, σύνδεση έρευνας και παραγωγής, βραβεία, επιταχυντές). 
www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, EIT Health