Πρώτος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά με την υποστήριξη του ΕΚΤ

Ο Διαγωνισμός Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας στο πεδίο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών του Aroma Innovation Hub απευθύνεται τόσο σε ερευνητές, επιστήμονες ή ερευνητικές ομάδες, όσο και σε νεοφυείς επιχειρήσεις

To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στηρίζει ενεργά τον πρώτο Διαγωνισμό Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας στο πεδίο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών που διοργανώνει το Aroma Innovation Hub από τις 13 έως τις 30 Απριλίου 2018. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε ερευνητές, επιστήμονες ή ερευνητικές ομάδες όσο και σε νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (καλλιέργεια, τυποποίηση, παραγωγή προϊόντων υγείας και διατροφής). 

Με νεότερη ανακοίνωση των διοργανωτών, η υποβολή αιτήσεων στον Διαγωνισμό παρατείνεται μέχρι τις 10 Μαϊου 2018.

To Aroma Innovation Hub που εδρεύει στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών αποτελεί μία σύμπραξη επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων με στόχο την ενθάρρυνση και ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης στο πεδίο των αρωματικών ή φαρμακευτικών φυτών, από την καλλιέργεια και την παραγωγή των φυτών μέχρι την δημιουργία και εμπορική αξιοποίηση νέων προϊόντων από αρωματικά φυτά και έλαια.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στηρίζει ενεργά το διαγωνισμό ως υποστηρικτής φορέας, προσφέροντας υπηρεσίες συμβουλευτικής σε όσους διακριθούν, στο πλαίσιο των βραβείων του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο 1ο Βραβείο για τους ερευνητές ή τις ομάδες που θα συμμετέχουν η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (όροι ίδρυσης spin-offs, συμβάσεις συνεργασίας ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων, κρίσιμα θέματα κ.λπ.). 

Τα βραβεία του διαγωνισμού για τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες (άτομα ή ομάδες οι οποίοι δεν έχουν συστήσει επιχείρηση) είναι:

  • 1ο βραβείο: Παροχή επιστημονικής καθοδήγησης και εργαστηριακών αναλύσεων από το AROMA HUB, παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (όροι ίδρυσης spin-offs, συμβάσεις συνεργασίας ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων, κρίσιμα θέματα κ.λπ.),  φιλοξενία στην θερμοκοιτίδα του Orange Grove Patras (από το Μάιο), μία (1) άδεια χρήσης ειδικού λογισμικού (6 μήνες) από την εταιρεία InSyBio (Intelligent Systems Biology) και μία άδεια (για 12 μήνες) χρήσης της πλατφόρμας αναζήτησης επενδυτών της εταιρείας In4Capital.
  • 2ο βραβείο: Μία άδεια χρήσης ειδικού λογισμικού (3 μήνες) από την εταιρεία InSyBio, παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (όροι ίδρυσης spin-offs, συμβάσεις συνεργασίας ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων, κρίσιμα θέματα κ.λπ.).
  • 3ο βραβείο: Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (όροι ίδρυσης spin-offs, συμβάσεις συνεργασίας ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων, κρίσιμα θέματα κ.λπ.).

Τα βραβεία του διαγωνισμού για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (ενεργές όχι περισσότερο από 5 χρόνια) είναι:

  • 1ο βραβείο: Πρόσβαση στο Γαλλο-Ελληνικό Δίκτυο Καινοτομίας MAZINNOV, παροχή επιστημονικής καθοδήγησης και εργαστηριακών αναλύσεων από το AROMA HUB, σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας από την εταιρεία ΤΟPIA architects, συμβουλευτική από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τη συμμετοχή στο Horizon  2020 RND του προγράμματος, σχεδιασμός ιστοσελίδας και εκπαίδευση στη αποτελεσματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την TROPOS BRANDING, υπηρεσίες αξιολόγησης καινοτομίας μέσω του εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης της καινοτομίας (Improve Innovation Benchmarking Assessment) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, παροχή υπηρεσιών για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Inno4agrifood από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και μία άδεια (για 12 μήνες) χρήσης της πλατφόρμας αναζήτησης επενδυτών της εταιρείας In4Capital.
  • 2ο και 3ο βραβείο: Υπηρεσίες αξιολόγησης της καινοτομίας (Improve Innovation Benchmarking Assessment) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, παροχή υπηρεσιών για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Inno4agrifood από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελείς ανεξάρτητες κριτικές επιτροπές και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε μία εκδήλωση ανοικτή στο κοινό με βραβεύσεις και παρουσιάσεις των νικητών στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στις 18 Μαΐου 2018. Ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι το στέλεχος του ΕΚΤ, κ. Γιώργος Μέγας.

Πέρα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, οι βασικοί υποστηρικτές φορείς και χορηγοί του διαγωνισμού είναι το Γαλλο-Ελληνικό Δίκτυο Καινοτομίας MAZINNOV, η εταιρεία InSyBio (Intelligent Systems Biology), το Orange Grove Πάτρας, η εταιρεία TROPOS BRANDING, η ΤΟPIA architects και η εταιρεία in4capital.

Επίσης τον διαγωνισμό στηρίζει το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ), η Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin), το Mindspace, το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, η Aephoria.net, το Youth Entrepreneurship Club και η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας.

Οι χορηγοί επικοινωνίας του διαγωνισμού είναι: το Epixeiro.gr, το Skywalker, AgroPress και η εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα.

Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνονται μέσω της σχετικής φόρμας στον ιστότοπο του Aroma Innovation Hub. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο info@aromahub.gr ή καλέστε στο 2610 911537.