Πέντε Έλληνες ερευνητές χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας από τη δράση «ERC Proof of Concept Grants»

Το πρόγραμμα του ΕRC, με προϋπολογισμό 13 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζει την "έρευνα αιχμής" αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας, σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας.

Πέντε ερευνητές από την Ελλάδα επιλέχθηκαν για να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), λαμβάνοντας επιχορήγηση «Proof of Concept Grants». Οι επιχορηγήσεις "ERC Proof of Concept" έχουν ως στόχο να μεγιστοποιήσουν την αξία της εξαιρετικής έρευνας που υποστηρίζεται ήδη από το ERC, χρηματοδοτώντας περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα των ιδεών που προκύπτουν από τα έργα αυτά να οδηγήσουν σε καινοτομία. Οι χρηματοδοτήσεις ERC Proof of Concept προσφέρονται μόνο σε ερευνητές, οι προτάσεις των οποίων βασίζονται στην έρευνα που χρηματοδοτείται από το ERC.

Αναλυτικότερα, οι ερευνητές είναι ο Γιώργος Βασιλικογιαννάκης (καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης) με το ερευνητικό έργο NebuFlox (Making it happen - Scalable biphasic reactions using a nebulizer-driven continuous flow reactor), ο Κώστας Γαλιώτης (καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών και ερευνητής ΙΤΕ) με το ερευνητικό έργο  GRAPHENART (Graphene as effective anti-fading agent for the protection of artworks), ο Ξενοφών Δημητρόπουλος (επίκουρος καθηγητής Επιστήμης των Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής Ινστιτούτου Πληροφορικής Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας-ΙΤΕ)  με το ερευνητικό έργο  PHILOS (Real-time Detection and Automated Mitigation of BGP Prefix Hijacking Attacks), ο Αθανάσιος Δημουλάς (Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας- ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») με το ερευνητικό έργο  GR-GATE ( Scalable graphene-gated transistors)  και ο Γιάννης Σμαραγδάκης (καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών) με το ερευνητικό έργο  PARSe (Program Analysis and Reorganization, as a Service).

Η δράση "ERC Proof of Concept (PoC)" απευθύνεται σε ερευνητές που χρηματοδοτούνται ήδη από το πρόγραμμα του ERC και αφορά τη μεταφορά των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων προς την αγορά. Συνολικά, για το 2017, μέσω του προγράμματος «Ορίζoντας 2020» της ΕΕ, δόθηκαν επιχορηγήσεις 24 εκατ. ευρώ για «Proof of Concept Grants». Το ERC ενέκρινε 160 προτάσεις Ευρωπαίων ερευνητών που θα λάβουν ο καθένας έως 150.000 ευρώ για διάρκεια έως 18 μήνες .

Το πρόγραμμα του ΕRC, με προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζει την "έρευνα αιχμής" αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται η έρευνα η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην "πρώτη γραμμή" της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος.

Οι τρεις βασικές κατηγορίες επιχορηγήσεων του ERC σε ερευνητές είναι οι Starting Grants (εκκίνησης), Consolidator Grants (εδραίωσης) και Advanced Grants (προωθημένης έρευνας), ενώ το 2017 τέθηκαν ξανά σε ισχύ και οι επιχορηγήσεις συνέργειας (Synergy Grant) οι οποίες θα απευθύνονται σε μικρές ομάδες ερευνητών (από 2 έως 4 άτομα) που συνεργάζονται σε έναν κοινό επιστημονικό στόχο για πραγματικά πρωτοποριακή έρευνα.

Στη σειρά των ειδικών εκθέσεων που δημοσιεύει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, δημοσιεύτηκε έκθεση όπου παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα του ERC στον Ορίζοντα 2020. Ειδικότερα, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στις προκηρύξεις των ετών 2014, 2015 και 2016, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (http://innovation.ekt.gr/horizon2020) και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως το πρόγραμμα του ERC), υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ERC, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης