Διημερίδα "Η Καινοτομία συναντά την Αμυντική Βιομηχανία"

Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διοργανώνει Διημερίδα Καινοτομίας στις 8-9 Μαρτίου 2018, στην οποία θα συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με παρουσίαση για τις εθνικές δυνατότητες σε Έρευνα & Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προώθηση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας και υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην Ευρώπη στον τομέα της Άμυνας, διοργανώνεται Διημερίδα Καινοτομίας στις 8-9 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Κατά την 1η ημέρα της Διημερίδας θα παρουσιαστούν από τη ΓΔΑΕΕ οι εξελίξεις στην Ευρώπη που αφορούν σε Άμυνα και Καινοτομία, με σκοπό την προετοιμασία της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) ενόψει της έναρξης χρηματοδότησης προγραμμάτων που αφορούν σε άμυνα, και κυρίως για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (European Defence Industrial Development Program – EDIDP). Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και ο Δρ Νίκος Καραμπέκιος από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με την παρουσίαση "Εθνικές Δυνατότητες σε Έρευνα και Ανάπτυξη".

Τη 2η ημέρα θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και ταυτόχρονα την ενίσχυση των ΜΜΕ για τη συμμετοχή τους σε συνεργατικά σχήματα. Με δεδομένο ότι το EDIDP αποτελεί πρόγραμμα χρηματοδότησης ανάπτυξης, το επίπεδο ωριμότητας των προτάσεων θα πρέπει να είναι άνω του επιπέδου ολοκληρωμένου proof of concept (TRL>3). Επιπλέον οι προτάσεις δύναται να περιέχουν καινοτομίες, όχι απαραίτητα στον αμυντικό τομέα, που υποστηρίζουν προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται σε διάφορες θεματικές ενότητες.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υποστηρίζει τη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επίσης, είναι φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, αρμόδιος για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών & δεικτών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΔΑΕΕ, ΕΚΤ