Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΚΚΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων σε θεματικές αιχμής των Κοινωνικών Επιστημών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως την Τετάρτη 28/2/2018 σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματός «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: Ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», σχεδιάζει την έκδοση επτά ηλεκτρονικών βιβλίων σε θεματικές αιχμής των κοινωνικών επιστημών. Το ΕΚΚΕ έχει εγκαινιάσει τη δραστηριότητά του στον τομέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων, από τα τέλη του 2015, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και μέχρι σήμερα, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική υποδομή που του παρέχει το ΕΚΤ, μέσω της εκδοτικής υπηρεσίας ePublishing, έχει εκδώσει δύο ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/catalog.

Το ενδιαφέρον της ηλεκτρονικής εκδοτικής αυτής προσπάθειας εστιάζεται κατά προτεραιότητα σε μελέτες στην ελληνική γλώσσα που απορρέουν ιδίως από εμπειρικές έρευνες ή παρουσιάζουν πρωτότυπες επεξεργασίες δευτερογενών δεδομένων και ανανεώνουν τον επιστημονικό προβληματισμό και τα δεδομένα σε επί μέρους πεδία των κοινωνικών επιστημών. Φιλοδοξεί, επίσης, να αποτελέσει βήμα έκφρασης νέων ερευνητών, οι μελέτες των οποίων διακρίθηκαν για την πρωτοτυπία και την ποιότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΚΕ ανακοίνωσε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες που έχουν ώριμο προς έκδοση έργο, εντασσόμενο σε μία από τις παρακάτω θεματικές περιοχές. Επισημαίνεται ότι η αρχική επιλογή των προς έκδοση έργων θα γίνει από την «Επιτροπή Ηλεκτρονικών Εκδόσεων του ΕΚΚΕ». Στη συνέχεια και κατά τη διαδικασία οριστικής επιλογής και προετοιμασίας της έκδοσης, το σώμα του βιβλίου θα υποβληθεί σε τυφλή αξιολόγηση από δύο κριτές, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, ανήκοντες στο ίδιο με το προς κρίση έργο επιστημονικό πεδίο.

Θεματικές αιχμής:

  • Πολιτική ανάλυση: (α) Κοινωνία πολιτών – κοινωνικά κινήματα – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, (β) Θεσμοί: νομιμότητα – νομιμοποίηση – λειτουργία – εμπιστοσύνη των πολιτών, (γ) Σύγχρονες πολιτικές μεταβολές: πολιτικά συστήματα – πολιτικές ταυτότητες – πολιτική κουλτούρα
  • Κοινωνική μεταβολή: (α) Κοινωνική κινητικότητα – κοινωνική συνοχή, (β) Κοινωνικότητα – μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Οικονομία – Απασχόληση: (α) Το νέο τοπίο της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, (β) Κοινωνική οικονομία – αλληλέγγυα και συνεργατική οικονομία
  • Πολιτισμός: (α) Υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, (β) Σύγχρονη πολιτιστική οικονομία.
  • Νεολαία: (α) Σύγχρονες μορφές αποδημίας, (β) Κουλτούρες – κοινωνική αναπαραγωγή – στάσεις.
  • Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία: (α) Ιστορία της μετανάστευσης, (β) Ιστορία των κοινωνικών κινημάτων, (γ) Προφορική ιστορία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως την Τετάρτη 28/2/2018 σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Τμήμα Εκδόσεων του ΕΚΚΕ υπόψη της κυρίας Μαρίας Τοπάλη: mtopali@ekke.gr. Η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από μία εκτενή περίληψη του υποβαλλόμενου προς έκδοση έργου (μέχρι 900 λέξεις). Στην περίληψη πρέπει να αναπτύσσεται επαρκώς το αντικείμενο της μελέτης, το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία ανάλυσης καθώς και βασικές υποθέσεις και συμπεράσματα. Η δήλωση θα πρέπει να περιέχει επίσης τον προτεινόμενο τίτλο, λέξεις-κλειδιά και βιογραφικό σημείωμα του/της συγγραφέα. Η έκταση του συνόλου του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100.000 λέξεις. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής του σώματος του βιβλίου ισχύει μέχρι δύο μήνες μετά την οριστική επιλογή του.

Η συνεργασία του ΕΚΤ με το ΕΚΚΕ

Σήμερα πολλοί έγκριτοι φορείς αξιοποιούν το ηλεκτρονικό περιβάλλον εκδόσεων που τους παρέχει το ΕΚΤ για τη μετάβασή τους σε έναν σύγχρονο τρόπο επιστημονικών εκδόσεων που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών (ΕΚΚΕ). Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση βιβλίων και το ΕΚΚΕ έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου τους.

Tο ΕΚΚΕ, αξιοποιώντας την πλατφόρμα του ΕΚΤ έχει εκδώσει δύο βιβλία. Ανατρέξετε στην πλατφόρμα eBooks και διαβάστε το βιβλίο με τίτλο "Δημόσιες πολιτικές, κοινή ωφέλεια και πολίτες: Η περίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων" της Μαντώς Λαμπροπούλου και το βιβλίο με τίτλο "Kατασκευάζοντας έμφυλες ταυτότητες: η ρητορική του φύλου στο λόγο εργαζομένων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη διακίνηση και εμπορία γυναικών", της Μάκης Κωστούλα.

Η εκδοτική συνεργασία των δύο φορέων ωστόσο είναι διευρυμένη και δεν περιορίζεται στην ηλεκτρονική διάθεση βιβλίων μόνο. Το ΕΚΚΕ σε συνεργασία με το ΕΚΤ εκδίδει ηλεκτρονικά και την "Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών", ένα επιστημονικό περιοδικό που κυκλοφορεί από το 1969 και το οποίο φιλοξενεί πρωτοπόρες ιδέες και ερευνητικές αναζητήσεις πολλών επιστημόνων καλύπτοντας ευρύ φάσμα της βασικής και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας. Στο αρχείο των τευχών του περιοδικού που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/issue/archive, ευρετηριάζονται περισσότερα από 125 τεύχη.

Αξιοποιείστε το διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων EKT ePublishing, πραγματοποιήστε ενιαία αναζήτηση, πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ και ανακαλύψτε επιστημονικό περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει!

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)