Εκδήλωση για τις επιχειρηματικές προκλήσεις και την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα εργαλεία και ευκαιρίες χρηματοδότησης στον αγροδιατροφικό τομέα

Tην εκδήλωση «Οργανωσιακές επιχειρηματικές προκλήσεις και ευρωπαϊκά εργαλεία ενσωμάτωσης καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα» διοργανώνει το Aroma Innovation Hub την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 στο Orange Grove (17:00-19:00, Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7). Στην εκδήλωση συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network και μέλος της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου INNO-4-AGRIFOOD. 

Οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις στoν αγροτικό τομέα αποτυγχάνουν ή παραμένουν στάσιμες, αν και ξεκινούν με μοναδικά προϊόντα και μεγάλες  προσδοκίες. Σε μεγάλο βαθμό είναι απόρροια της έλλειψης κατανόησης των πελατών και των αναγκών τους. Το αντίδοτο είναι οι επιχειρήσεις να αφουγκράζονται την φωνή των τελικών αποδεκτών των προϊόντων τους από τα πρώτα τους βήματα. Οι καλές πρακτικές από την αγροτική βιομηχανία στην Ολλανδία και αλλού δείχνουν το δρόμο για την νέα οργανωσιακή δομή των επιχειρήσεων και την εστίαση στον πελάτη-στόχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα εργαλεία και ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

Ο Γεώργιος Μέγας, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Σύμβουλος Καινοτομίας και Εθνικό Σημείο Επαφής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης για καινοτόμες αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, το ΕΚΤ υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις σε 17 κλάδους, μεταξύ των οποίων και ο τομέας της Αγροδιατροφής, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και σε κεφάλαια για Έρευνα και Ανάπτυξη μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, όπως ο Ορίζοντας 2020 και το SME Instrument. Επιπλέον, μέσω των εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και διαχείρισης της καινοτομίας και του scaling up των επιχειρήσεων που παρέχει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βοηθηθούν και στην εύρεση της κατάλληλης τεχνολογίας για βελτίωση της καινοτομίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα και οι δυνατότητες μέσω της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας INNO-4-AGRIFOOD, στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις περισσότερες από 11 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Αγροδιατροφικό τομέα, παρέχοντας ευκαιρίες συνεργατικής καινοτομίας μέσω διαδικτύου και διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές για τη βελτίωση των συνεργασιών στον συγκεκριμένο τομέα.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Κυριακόπουλος, αντιπρύτανης και καθηγητής στρατηγικής και μάρκετινγκ, ALBA Graduate Business School στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδος θα παρουσιάσει την πελατοκεντρική στρατηγική επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα από τα πρώτα βήματα, ενώ θα ακολουθήσει και συζήτηση και δυνατότητα για περαιτέρω δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την εκδήλωση είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Aroma Innovation Hub, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης