Το περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει η Ελληνική Κτηνιατρική Ιατρική Εταιρεία δημοσιεύει άρθρα σε όλες τις πτυχές της κτηνιατρικής επιστήμης και των σχετικών επιστημονικών κλάδων και ευρετηριάζεται στο Web of Science και στο Scopus.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μια νέα εκδοτική συνεργασία με την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (ΕΚΕ), για την ηλεκτρονική διάθεση του περιοδικού Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. Από εδώ και στο εξής το περιοδικό θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση μέσω της ενιαίας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ.

Το περιοδικό της ΕΚΕ που είναι καταχωρημένο στις βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus, εκδίδεται τέσσερις φορές τον χρόνο και δημοσιεύει, μετά από επιστημονική αξιολόγηση, εργασίες που αφορούν τις Κλινικές Επιστήμες των Ζώων Συντροφιάς, των Παραγωγικών Ζώων και των Ζώων Εργαστηρίου, την Ευζωΐα και τη Βιοηθική, την Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης.

Στο αρχείο των τευχών της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας είναι ήδη διαθέσιμα 49 τεύχη με πλούσιο επιστημονικό περιεχόμενο. Ανατρέξτε στο τρέχον τεύχος του περιοδικού της ΕΚΕ και διαβάστε πέντε ενδιαφέροντα επιστημονικά άρθρα:

Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (ΕΚΕ) είναι μια επιστημονική εταιρεία που στοχεύει στην προώθηση και διαφύλαξη της κτηνιατρικής επιστήμης με τη βελτίωση και την αύξηση της ζωικής παραγωγής, την προστασία της υγείας των ζώων, την υγιεινή, την τεχνολογία και την ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, την προώθηση της κτηνιατρικής έρευνας, την πειραματική ιατρική, την προστασία των ζώων, τη βιοϊατρική και βιοτεχνολογία, την τεχνητή γονιμοποίηση, τη μεταμόσχευση εμβρύων και την επιστημονική ηθική.

Η ΕΚΕ είναι από τα αρχαιότερα Επιστημονικά Σωματεία της Χώρας μας. Ιδρύθηκε το 1924 και το πρώτο περιοδικό της το εξέδωσε το 1926. Η Εταιρεία, εκτός του τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει, οργανώνει μεταξύ άλλων συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, διαλέξεις και γενικά έχει αναλάβει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα τη δια βίου εκπαίδευση των Ελλήνων κτηνιάτρων και των φοιτητών των Κτηνιατρικών Σχολών. Η ΕΚΕ συνεργάζεται ακόμα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τους Κτηνιατρικούς Συλλόγους καθώς και με Επιστημονικές Εταιρείες και Επιμελητήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει συνολικά 926 μέλη πολλά από τα οποία διέπρεψαν στον επιστημονικό τομέα (καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές), στη διοίκηση, στον στρατό, καθώς επίσης και σε επαγγελματικούς κτηνιατρικούς συλλόγους και επιμελητήρια, τόσο στην χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό.

Η συνεργασία του ΕΚΤ με την ΕΚΕ

Υπενθυμίζουμε οτι η ηλεκτρονική υποδομή ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr/el) αποτελείται από τρείς πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών (http://ejournals.epublishing.ekt.gr), πρακτικών συνεδρίων (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr) και βιβλίων-μονογραφιών (http://ebooks.epublishing.ekt.gr). Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

Tο eJournals, ως επιμέρους πλατφόρμα της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά, 32 μέχρι σήμερα, και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα. Σήμερα πολλοί έγκριτοι φορείς αξιοποιούν το ηλεκτρονικό περιβάλλον εκδόσεων που τους παρέχει το ΕΚΤ για τη μετάβασή τους σε έναν σύγχρονο τρόπο επιστημονικών εκδόσεων που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Σε αυτούς έρχεται να προστεθεί και η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία για την ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και η ΕΚΕ έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (ΕΚΕ)