Ερωτηματολόγιο και workshop για την αξιοποίηση των Ανοιχτών Δεδομένων από ελληνικές επιχειρήσεις

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσει τον τρόπο, με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα ανοιχτά δεδομένα και το workshop σκοπεύει να τις ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για να επωφεληθούν από την αξία τους.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network–Hellas και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστή του δικτύου, διοργανώνουν την Τετάρτη 27/12/2017 workshop µε θέµα: “Ανοιχτά δεδομένα και επιχειρήσεις: Ευκαιρίες Αξιοποίησης  και Οφέλη” (16:00, Αίθουσα Σεμιναρίων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Παράλληλα, την περίοδο αυτή διεξάγεται έρευνα για τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων από τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Τα ανοιχτά δεδομένα είναι δημόσια προσβάσιμα δεδομένα που οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν για την έναρξη νέων επιχειρήσεων, την ανάλυση προτύπων και τάσεων, να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα, και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα. Από τη χρήση ανοιχτών δεδομένων προκύπτουν πολλαπλά οικονομικά οφέλη, ενώ δημιουργούνται και επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως η δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας μειώνοντας το κόστος της πρόσκτησης δεδομένων που είναι η πρώτη ύλη για την προσφορά των περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών, η βελτίωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών και η προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών γραμμών παραγωγής.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη και οι ευκαιρίες αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων, όπως και επιτυχημένα παραδείγματα χρήσης ανοικτών δεδομένων από επιχειρήσεις. Τέλος, θα παρουσιαστούν τρόποι εύρεσης νέων τεχνολογιών μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού που προσφέρει το δίκτυο Enterprise Europe Network.

To workshop απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, στελέχη επιχειρήσεων πληροφορικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στελέχη επιχειρήσεων που υποστηρίζουν και προσφέρουν λύσεις πληροφορικής, web entrepreneurs και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ή εφαρμογές που βασίζονται σε ανοιχτά δεδομένα. Εισηγητής του workshop θα είναι ο  Φ. Ρούτσης (Certified Trainer του Open Data Institute).

Η συμμετοχή στο workshop είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν εδώ

Παράλληλα, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas, διεξάγει μια έρευνα για τη χρήση των ανοιχτών δεδομένων από τις επιχειρήσεις και καλεί όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσει τον τρόπο, με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα ανοιχτά δεδομένα και να τις ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για να επωφεληθούν από την αξία τους.

Σύμφωνα με την έρευνα του European Data Market Monitoring Tool, το 2016 η αξία της αγοράς δεδομένων της ΕΕ (δηλαδή η αγορά όπου ανταλλάσσονται προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δεδομένα) ήταν περίπου 60 δισ. ευρώ , με 255.000 επιχειρήσεις και 6,1 εκατομμύρια εργαζομένους να ασχολούνται με την παραγωγή και την παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σχετικών με δεδομένα, ενώ υπολογίζεται ότι το 2020 η αξία της αγοράς θα φτάσει τα 106 δισ. ευρώ, με 360.000 επιχειρήσεις και από 10 εκατομμύρια εργαζομένους αντίστοιχα.

Με εξαίρεση τα προσωπικά στοιχεία και/ή τα στοιχεία επικοινωνίας, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα διατεθούν ελεύθερα με ανοιχτή άδεια χρήσης, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση από τρίτους.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται από 35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Εκπροσωπεί τα Creative Commons, είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open Government Partnership (OGP) Network.

Το Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικός κόμβος του παγκόσμιου δικτύου Enterprise Europe Network, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, συντονιστής του οποίου είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λειτουργεί από το 2008, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται από 12 οργανισμούς (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία), κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, την ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές και τη συμμετοχή των εταιρειών σε διαβουλεύσεις για νέες πολιτικές πρωτοβουλίες. Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 60 χώρες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Συνεργάζεται με πληθώρα εθνικών οργανισμών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή ερευνητικών ομάδων σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, αρμόδιος για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών & δεικτών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα. Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική υποδομή, με υψηλή επενδεδυμένη αξία και διαδικασίες, που εξυπηρετεί εθνικές πολιτικές, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πλήθος φορέων και χρηστών, και διασφαλίζει ανοικτή πρόσβαση σε έγκριτη γνώση σε οποιονδήποτε από οπουδήποτε.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΕΛΛΑΚ, ΕΚΤ, Enterprise Europe Network-Hellas