Το επιστημονικό περιοδικό Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών εμπλουτίζει το περιεχόμενο της πλατφόρμας eJournals του ΕΚΤ

Το 9ο τεύχος του περιοδικού που εκδίδει η Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών κυκλοφόρησε σε διαδικτυακή μορφή με τη συνδρομή του ΕΚΤ και φιλοξενεί πέντε επιστημονικά άρθρα από διαφορετικές θεματικές.

Μία νέα συνεργασία εγκαινιάζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με την Ένωση των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ) για την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού "Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών". Το περιοδικό που από εδώ και στο εξής θα εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ενιαία υποδομή διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ, απευθύνεται κυρίως στην ελληνική κοινότητα των επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη των θεμάτων που αφορούν στη Μαθηματική Εκπαίδευση. Σε αυτό δημοσιεύονται άρθρα ποικίλου ερευνητικού περιεχομένου, όπως πειραματικές έρευνες, εθνογραφικές μελέτες, μελέτες περιπτώσεων, έρευνες δράσης, επισκοπήσεις, θεωρητικές αναζητήσεις κ.ά., εφόσον αυτά πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης του επιστημονικού περιοδικού.

Σε ειδικά τεύχη του περιοδικού μπορεί να δημοσιεύονται και άρθρα που στοχεύουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών της τάξης με το μοντέλο του δασκάλου-ερευνητή, όπως εργασίες που αναφέρονται σε πειραματισμούς στη σχολική τάξη, παιδαγωγική αξιοποίηση διδακτικών μέσων, εργαλείων και υλικών, καινοτόμες εφαρμογές και νεωτερισμούς στους οποίους συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί.

Σκοπός του περιοδικού είναι να αποτελέσει βήμα για τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών, με επίκεντρο τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών σε όλα τα επίπεδα, από την προσχολική μέχρι και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και για την ανάπτυξη ενός γόνιμου και επιστημονικά τεκμηριωμένου λόγου που αφορά στον χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

Το περιοδικό της ΕΝΕΔΙΜ εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2007 και στη συνέχεια εκδόθηκαν 8 τεύχη μέχρι το τελευταίο έντυπο το 2016. Τα δύο τελευταία τεύχη του περιοδικού είναι διαθέσιμα με ανοικτή πρόσβαση στην πλατφόρμα του ΕΚΤ. Το 9ο και πιο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρησε με τη συνδρομή του ΕΚΤ και φιλοξενεί πέντε επιστημονικά άρθρα από διαφορετικές θεματικές. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού, ενώ η ΕΝΕΔΙΜ έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου. 

Ανατρέξτε στο τρέχον τεύχος του περιοδικού και μελετήστε ενδιαφέρουσες έρευνες που αφορούν το πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης:

Σημειώνεται οτι ορισμένα από τα αυτά τα άρθρα είχαν παρουσιαστεί σε πιο συνοπτική μορφή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΔΙΜ.

Η κοινότητα των Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει οργανώσει μέχρι σήμερα 12 πανελλήνια συνέδρια. Τα έξι πρώτα πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη συγκροτηθεί σε επιστημονική ένωση, σε συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο χώρο της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και με τον τίτλο «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση».

Η Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών που εκδίδει το περιοδικό είναι επιστημονική ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα στην ευρεία περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών, έχουν δηλαδή κοινό ενδιαφέρον για τη μελέτη των φαινομένων μάθησης και διδασκαλίας των Μαθηματικών. Σκοποί της Ένωσης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στην περιοχή της Διδακτικής των Μαθηματικών, η συμβολή στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με τη μαθηματική παιδεία, η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η νέα αυτή εκδοτική συνεργασία του ΕΚΤ με την ΕΝΕΔΙΜ για την ηλεκτρονική διάθεση του περιοδικού "Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών" διευρύνει το φάσμα των θεματικών περιοχών από το οποίο μπορεί να αντλήσει περιεχόμενο ο δυνητικός χρήστης της υπηρεσίας του ΕΚΤePublishing . Με την τελευταία αυτή προσθήκη, η πλατφόρμα eJournals φιλοξενεί πλέον 28 υψηλής ποιότητας περιοδικά και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, στον κλάδο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και οχι μόνο!

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ένωση Ερευνητών Διδακτικής της Εκπαίδευσης (ΕΝΕΔΙΜ)