To περιοδικό "Κοινωνική Πολιτική" διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα που εξετάζουν ποικίλα πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής (εργασία, κοινωνική ασφάλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός), αλλά και ζητήματα που κινούνται στη σφαίρα της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Μία νέα εκδοτική συνεργασία εγκαινιάζεται μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ) για την ηλεκτρονική διάθεση του περιοδικού "Κοινωνική Πολιτική". Από εδώ και στο εξής το περιοδικό θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση μέσω της ενιαίας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ, γεγονός που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το κύρος και τη διεθνή απήχησή του επιστημονικού περιοδικού.

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ) είναι ο συλλογικός επιστημονικός φορέας των καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα. Από το 2001 όπου ιδρύθηκε, μέχρι και σήμερα η Εταιρεία αριθμεί σχεδόν 250 μέλη. Σκοπός της είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας, του διαλόγου και της γνώσης στο διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Αποστολή της είναι η ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών πολιτικών για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και για τη διασφάλιση καθολικών κοινωνικών δικαιωμάτων για συλλογική ευημερία. Καθήκον της είναι η ανάπτυξη συνεργασίας/αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και η ενίσχυση ανάλογων διεθνών επιστημονικών/ερευνητικών συνεργασιών.

Το επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει η Εταιρεία από το 2013, προάγει τη μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής και τη διεπιστημονική της προσέγγιση, ενώ η θεματολογία του καλύπτει ευρύτερους τομείς ενδιαφέροντος όπως η κοινωνική ασφάλεια, η υγεία, η κοινωνική φροντίδα, η απασχόληση και η αγορά εργασίας, η εκπαιδευτική, η μεταναστευτική, η αντεγκληματική και η στεγαστική πολιτική. Στην "Κοινωνική Πολιτική" εκτός από επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύονται επίσης βιβλιοκριτικές από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, καθώς και σύντομες κριτικές ανασκοπήσεις επίκαιρων ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής που αφορούν τη διερεύνηση προβληματικών που συνδέονται με όλο το φάσμα των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων όπως για παράδειγμα η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι κοινωνικές διακρίσεις, η ανεργία κλπ.

Η οικονομική και κοινωνική κρίση των τελευταίων ετών με τις ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και θέτει την κοινότητα των επιστημόνων και διαμορφωτών πολιτικής μπροστά σε πρωτόγνωρα, για την πρόσφατη ιστορία της κοινωνίας μας, ερωτήματα. Η ραγδαία συρρίκνωση ή ακύρωση των πολιτικών παρέμβασης για άμβλυνση του ανθρώπινου πόνου, η μαζικοποίηση της φτώχειας και της ανεργίας, η συρρίκνωση των δομών υγείας, η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, η ένταση των κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων κ.λπ. αναδεικνύουν το διάλογο, τις θεωρητικές επεξεργασίες και τις προτάσεις γύρω από αυτά τα θέματα άκρως επιτακτικά.

Τόσο η Εταιρεία ως θεσμικός φορέας όσο κυρίως το ηλεκτρονικό περιοδικό, επιδιώκουν να πρωτοστατήσουν στην προώθηση, οργάνωση και δημοσιοποίηση του διαλόγου αυτού. Σε αυτή τους την προσπάθεια αρωγός στέκεται το ΕΚΤ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και η ΕΕΚΠ έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 7 περιοδικά τεύχη τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eekp/issue/archive.

Το έβδομο και πιο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού θίγει καίριους προβληματισμούς που απασχολούν την επικαιρότητα του επιστημονικού διαλόγου στη χώρα μας. Τα άρθρα που συνθέτουν την ύλη του τεύχους αυτού αναφέρονται στην πρόσφατη εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υπο-εθνική διάσταση άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, καθώς και σε διαστάσεις της αγοράς εργασίας την τελευταία εξαετία. Εξίσου, θίγονται θέματα που έχουν απασχολήσει ευρύτερα τον περί κοινωνικής πολιτικής διάλογο την προηγούμενη δεκαπενταετία όπως ο επιχειρούμενος ‘εξευρωπαϊσμός’, με πεδίο εφαρμογής σε αυτό το τεύχος τη μεταναστευτική πολιτική.

Αναλυτικότερα: 

  • Το πρώτο άρθρο αναφέρεται στην εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Εκεί, ο Κώστας Δημουλάς αναφέρει ότι μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, το μέτρο εφαρμόζεται στην Ελλάδα ως αναπόσπαστο μέρος των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στους Δανειστές της. Το άρθρο εξετάζει τα χαρακτηριστικά του, τόσο στο πλαίσιο των προηγούμενων πρωτοβουλιών όσο και κατά τις φάσεις της πιλοτικής και σταδιακής εφαρμογής του μετά το 2014.
  • Στο δεύτερο άρθρο οι Χριστόφορος Σκαμνάκης και Αναστάσιος Χάρδας υποστηρίζουν ότι οι περιοριστικές πολιτικές λιτότητας και η ύφεση δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινωνικής πολιτικής. 
  • Στο τρίτο άρθρο ο Θεόδωρος Κουτρούκης επιχειρεί να αποτιμήσει την επίδραση των προγραμμάτων των ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ στο ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων, με τη χρήση της ανάλυσης των θεσμικών μεταβολών στην αγορά εργασίας και τις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου κατά την περίοδο 2010-2016.
  • Τέλος, ο Αθανάσιος Βιτσεντζάτος στο τέταρτο άρθρο μελετά τον τρόπο επιρροής του ελληνικού πολιτικό-διοικητικού συστήματος στη διαδικασία διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση. 

Τα τέσσερα επιστημονικά κείμενα που δημοσιεύονται καταπιάνονται με σημαντικές όψεις της κοινωνικής πολιτικής στα χρόνια της κρίσης και ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρουν με γόνιμο τρόπο στην ανάπτυξη προβληματισμών.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποδομή ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr/el) αποτελείται από τρείς πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών (http://ejournals.epublishing.ekt.gr), πρακτικών συνεδρίων (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr) και βιβλίων-μονογραφιών (http://ebooks.epublishing.ekt.gr). Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ), ΕΚΤ