Οι ερευνητικοί φορείς της ΓΓΕΤ συμμετέχουν στην καμπάνια Europe in My Region 2017

Ερευνητικά επιτεύγματα και καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ, θα παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό.

Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της ΓΓΕΤ συμμετέχουν ενεργά στην πανευρωπαϊκή καμπάνια «Η Ευρώπη στην περιοχή μου – Europe in My Region 2017» που πραγματοποιείται όλο τον Μάιο, ανοίγοντας τις πύλες τους στο κοινό και παρουσιάζοντας σημαντικά επιτεύγματα της έρευνας τους και τις καινοτόμες υποδομές τους. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ “Δ”), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ).

Η καμπάνια "Europe in My Region 2017" αποτελεί μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας, με στόχο οι πολίτες να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή τους. Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκονται οι «Ανοιχτές Μέρες-OpenDays» οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στους δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, να αναδείξουν στο ευρύ κοινό, το έργο που έχουν πραγματοποιήσει με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα παρακάτω Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικοί Φορείς που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ, θα ανοίξουν τις πύλες τους στο ευρύ κοινό:

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με τη δράση «Ταξιδεύοντας στα Αστέρια», θα δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να επισκεφθούν το Τηλεσκόπιο NEWALL στο Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 και ώρα 20.00 σε μια ανοιχτή βραδιά για το κοινό.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας μέσα από τη δράση «Γνωρίστε τον εθνικό Yπερ-υπολογιστή ARIS!» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Μαΐου και ώρες 10:00 έως 13:00, θα επιτρέψει στο κοινό να ξεναγηθεί από εξειδικευμένα στελέχη του ΕΔΕΤ  στις εγκαταστάσεις του υπερ-υπολογιστή ARIS  και να ανακαλύψει τις δυνατότητες μίας από τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά υποδομές για την υλοποίηση επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΤΠΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης θα προσφέρει στο ευρύ κοινό και σε εκπροσώπους επιχειρήσεων τη δυνατότητα να γνωρίσουν   τον συναρπαστικό κόσμο της Πληροφορικής παρουσιάζοντάς τους τα επιτεύγματα του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ επάνω σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως η Ρομποτική, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσα από την εκδήλωση  που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 16 Μαΐου τις ώρες 12:00-15:00 για το ευρύ κοινό και 15:00-17:00 για τις επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα ταξιδέψει  τους επισκέπτες στην ιστορία της ελληνικής αλχημείας  και θα παρουσιάσει τις σχέσεις της επιστήμης με τον ορθόδοξο χριστιανισμό από την ύστερη αρχαιότητα έως σήμερα,  σε μια ανοιχτή εκδήλωση τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 τις ώρες 12:00-14:00.

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» με την εκδήλωση  «Ανοικτές θύρες – Βλέποντας τα αθέατα στο ΝΟΗΣΙΣ»  θα ανοίξει τους  χώρους  του κτιρίου του και με οργανωμένες ξεναγήσεις θα παρουσιαστούν οι βελτιώσεις και τα πλεονεκτήματα του εκσυγχρονισμού των εξοπλισμών με ταυτόχρονη ενδεικτική λειτουργία των συστημάτων το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 και ώρες 14:00-19:00, ανά μία ώρα.

Το Εθνικό Κέντρο  Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  θα προσφέρει ξεναγήσεις σε εργαστήρια με υποδομές και στην Έκθεση Καινοτομίας την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρες 17:00-20:00 σε μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (τηλ: 210 7458015, 210 7458012, email: xkasd@gsrt.gr, karakon@gsrt.gr).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)