420 εκατ. ευρώ για ενίσχυση 2.000 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη

Oι τέσσερις συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και InnovFin θα δημιουργήσουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για περισσότερες από 2.000 ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Η συνολική ενημέρωση προς επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς, για τα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζονται, υλοποιούνται και προωθούνται από την ελληνική πολιτεία για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), εστιάζοντας ιδιαίτερα στην επιτυχημένη μέχρι τώρα συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund) ήταν ο στόχος του Συνεδρίου «Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στην Αθήνα με σημαντική επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κοινού. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας – DG GROW), με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network-Hellas και με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων του ελληνικού τραπεζικού και δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Το συνέδριο χαιρέτησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων Pier Luigi Gilibert και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των οποίων θα διοχετευθούν 420 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 2.000 ΜμΕ ανά τη χώρα. Η υπογραφή των συμβάσεων αυτών κατέστη δυνατή χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το ΕΤΣΕ, το οποίο θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη («Σχέδιο Γιούνκερ»). Το Σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται ήδη να κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ και 183,5 δισ. ευρώ στο σύνολο της Ευρώπης. Τις συμβάσεις υπέγραψαν ο Pier Luigi Gilibert, Γενικός Διευθυντής του ΕΤΑΕ, ο Γεώργιος Αρώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank και ο Ηλίας Μίλης, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν θα επιτρέψουν στις δύο τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια με σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COSME. Οι τράπεζες θα στηρίξουν επίσης καινοτόμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», η οποία στηρίζεται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας Έρευνας  και Τεχνολογίας, Δρ Πατρίτσια  Κυπριανίδου, παρουσίασε τις δράσεις Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την ΓΓΕΤ και ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και δίνουν έμφαση στη χρηματοδοτική υποστήριξη των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, όπως το crowdfunding, καθώς και για απλοποιημένες διαδικασίες, στοχευμένες δράσεις, και ενημέρωση των ΜμΕ για τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, ενώ ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,  Γεώργιος Καββαθάς, τόνισε ότι είναι σημαντική η διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων που προβλέπονται για τη στήριξη των ΜμΕ.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συμμετείχε, παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, τους δείκτες μέτρησης ΕΚΤ της ερευνητικής και καινοτομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα τους Βασικούς Δείκτες Καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου για την επιχειρηματικότητα υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, ενώ παρέχει και εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Η ∆ρ Νένα Μάλλιου παρουσίασε τα αποτελέσματα του Enterprise Europe Network-Hellas για την περίοδο 2008-2016, στα οποία περιλαμβάνονται 740 επιχειρηματικές/τεχνολογικές/ερευνητικές συνεργασίες, 1.960 προφίλ ελληνικών επιχειρήσεων που διακινήθηκαν στην Ευρώπη, 645 εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων και 40.000 ερωτήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία απαντήθηκαν. Επίσης, η Ν. Μάλλιου παρουσίασε στοιχεία για τη συμμετοχή των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τρεις άξονες του προγράμματος Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, για το οποίο το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής. Η παρουσίαση "Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Ορίζοντας 2020 - Ο ρόλος του Enterprise Europe Network-Hellas" είναι διαθέσιμη εδώ

Σχετικά με το ΕΤΑΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύρια αποστολή του είναι να στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤΑΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει μέσα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαίων ανάπτυξης, εγγυήσεων και μικροχρηματοδότησης, τα οποία απευθύνονται ειδικά στον συγκεκριμένο τομέα της αγοράς. Με τη δραστηριότητά του αυτή, το ΕΤΑΕ προάγει τους στόχους της ΕΕ που αφορούν τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης.

Σχετικά με το COSME

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ. Ποσοστό τουλάχιστον 60% του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, μέσω δύο χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME επιτρέπει την παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν να παρέχουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ. Το πρόγραμμα COSME στηρίζεται στην επιτυχία του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007-2013), το οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση δανείων συνολικού ύψους άνω των 21 δισ. ευρώ και επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ προς περίπου 400.000 ΜΜΕ στην Ευρώπη. Για πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα τους: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_el.htm

Σχετικά με το InnovFin

Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για τις ΜΜΕ θεσπίστηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Ο μηχανισμός αυτός παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για δάνεια ύψους μεταξύ 25 000 ευρώ και 7,5 εκατ. ευρώ, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με προσωπικό μέχρι 499 ατόμων) σε δανειακή χρηματοδότηση. Ο εν λόγω μηχανισμός τελεί υπό τη διαχείριση του ΕΤΑΕ και εφαρμόζεται μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων – τραπεζών και άλλων οργανισμών – στα κράτη μέλη και στις συνδεδεμένες χώρες. Μέσω του μηχανισμού αυτού, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς καλύπτονται με εγγύηση της ΕΕ και του ΕΤΑΕ για μέρος των τυχόν ζημιών τους από δανειακές χρηματοδοτήσεις που εντάσσονται στον μηχανισμό.

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη («Σχέδιο Γιούνκερ») είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριος στόχος του είναι η τόνωση των επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, με εξυπνότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και παροχή προβολής και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια. Ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το Ταμείο αυτό παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, οι οποίες επιτρέπουν στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, και συχνά υψηλότερου κινδύνου, έργα. Το ΕΤΣΕ παρουσιάζει ήδη απτά αποτελέσματα. Τα έργα και οι συμβάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 183 δισ. ευρώ και να στηρίξουν πάνω από 425 000 ΜΜΕ στα 28 κράτη μέλη.

Σχετικά με το Enterprise Europe Network-Hellas

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ΓΓΕΤ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης