Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018

Το Ευρωπαϊκό Έτος, με προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ, θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του ρόλου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 27 Απριλίου, με μεγάλη πλειοψηφία την απόφαση για τη θέσπιση του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και θα υλοποιηθεί με μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

Ο κ. Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε τα εξής: «Η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν συνιστά απλώς ανάμνηση του παρελθόντος μας· είναι το κλειδί του μέλλοντός μας. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα είναι μια ευκαιρία για να υπάρξει ευαισθητοποίηση ως προς την κοινωνική και οικονομική σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και για να προαχθεί η ευρωπαϊκή αριστεία στον συγκεκριμένο τομέα».

Στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία και τις ευρωπαϊκές αξίες και να ενδυναμώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από αρχαιολογικούς χώρους μέχρι μνημεία αρχιτεκτονικής, και από μεσαιωνικά κάστρα μέχρι λαϊκές παραδόσεις και τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας των Eυρωπαίων πολιτών. Η σημαντική πολυμορφία της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αποτελεί μοναδικό καταλύτη για ανταλλαγές μεταξύ ατόμων κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικού και πολιτιστικού υπόβαθρου.

Επιπλέον, η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει σημαντικό οικονομικό ρόλο. Περισσότερα από 300.000 άτομα απασχολούνται άμεσα στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη συνδέονται έμμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά, π.χ. στον τουριστικό και τον κατασκευαστικό τομέα, τις βοηθητικές υπηρεσίες, όπως τις μεταφορές, τις υπηρεσίες διερμηνείας, τη συντήρηση και την ασφάλεια.

Το Έτος θα έχει προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου αφορά σε μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe για τη χρηματοδότηση έργων διακρατικής συνεργασίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, το Έτος θα επωφεληθεί από πολυάριθμες πρωτοβουλίες και έργα που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Ορίζοντας 2020, Natura 2000, Ευρώπη για τους πολίτες, Erasmus+, COSME (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τόσο για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 όσο και για το COSME, υποστηρίζοντας τους ελληνικούς φορείς στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφέρουμε ότι το ΕΚΤ έχει ενεργό ρόλο και στον τομέα του πολιτισμού, καθώς αναδεικνύει την ψηφιακή κληρονομιά μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών και διασφαλίζει στο διηνεκές το αποτέλεσμα μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται με δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς πόρους, προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας. Μέσω της διαδικτυακής πύλης SearchCulture.gr το ΕΚΤ προσφέρει ένα περιβάλλον διεπαφής, παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης και ελκυστική παρουσίαση και ανάδειξη περιεχομένου.

Το www.SearchCulture.gr παρέχει πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 160.000 τεκμήρια από 55 συλλογές 43 πολιτιστικών φορέων, με το περιεχόμενο αυτό να εμπλουτίζεται συνεχώς με υλικό από νέους φορείς.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή