Τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του ΕΚΤ

Το πρόγραμμα του ΕRC, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007 με αποστολή να ενθαρρύνει την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη μέσω ανταγωνιστικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη κορυφαίων ερευνητών σε όλους τους τομείς και οποιασδήποτε εθνικότητας, έχει προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία

Ημερίδα για τα 10 Χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC) διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020) την Τετάρτη 15 Μαρτίου (09.00 - 14.30) στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εβδομάδας εορτασμού των 10 χρόνων επιτυχούς λειτουργίας του ΕRC (13-19 Μαρτίου 2017), διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Στην ημερίδα, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Δρ Θεόδωρος Παπάζογλου (European Research Council Executive Agency - ERCEA) παρουσίασε τη συμβολή του ERC για την ενδυνάμωση της αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, καθώς και τις αναμενόμενες προκηρύξεις. Από την έναρξη του προγράμματος έως και τον Ιανουάριο 2017, το ERC έχει συνολικά διαθέσει 12.5 δισ. ευρώ για χρηματοδότηση 6907 ερευνητικών προγραμμάτων μέσω των δράσεών του, συνεισφέροντας και στη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση των ερευνητών, καθώς στο 44% των ερευνητικών έργων τα μέλη των ομάδων εξελίχθηκαν σε καταξιωμένους επιστήμονες σε ερευνητικά ινστιτούτα, ενώ στο 60% των έργων τα μέλη των ομάδων απασχολούνται πλέον σε ακαδημαϊκά ινστιτούτα. Επιπλέον, τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν ξεχωρίσει σε παγκόσμιο επίπεδο 65 επιστημονικές «ανακαλύψεις», σε 40 εκ των οποίων συνεισέφεραν Ευρωπαίοι ερευνητές. Από αυτές τις 40 ανακαλύψεις, το ERC συνεισέφερε μέσω χρηματοδότησης στις 15.

Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας του ERC & Προέδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) μίλησε για τα ερευνητικά προγράμματα του ERC, δίνοντας έμφαση στην καταλυτική αύξηση των προοπτικών για όσους ερευνητές έλαβαν χρηματοδότηση από το ERC, καθώς και την πετυχημένη έρευνα αιχμής που διεξάγεται στις δράσεις που χρηματοδοτεί, απασχολώντας 7.000 "πρωταθλητές ερευνητές" και 50.000 μέλη ερευνητικών ομάδων συνολικά στα 10 χρόνια λειτουργίας του.

Σχετικά με τη συμβολή τους στη στρατηγική ανάπτυξης της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Ελλάδα, ο Ν. Ταβερναράκης παρουσίασε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για τις δράσεις ERC σε σχέση με τους Έλληνες ερευνητές και τις διαχρονικές αδυναμίες στην Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία της επένδυσης στην Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς υπάρχει μεγάλη ανταποδοτικότητα, δεδομένου ότι για κάθε 1 εκατ. ευρώ τακτικών επιχορηγήσεων «επιστρέφουν» 2-3 εκατ. ευρώ. Οι δράσεις για την ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα περιλαμβάνουν διασφάλιση της συνέπειας και συνέχειας της ερευνητικής πολιτικής, καθιέρωση σταθερού εθνικού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας, ενοποίηση ερευνητικού χώρου με υποστήριξη πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων ως φορέων μεταφοράς τεχνολογίας, διασύνδεση ερευνητικής και καινοτομικής δραστηριότητας με τις ανάγκες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συστηματική προσέλκυση ιδιωτικών πόρων για χορηγίες και υποτροφίες που συνδέονται με την ερευνητική δραστηριότητα και την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση Ελλήνων ερευνητών από τον διεθνή χώρο.

Στη συνέχεια, Καθ. Γιώργος Κόλλιας, Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, παρουσίασε τα ερευνητικά προγράμματα του ERC και τη συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανάπτυξης ενός Οργανισμού Υποδοχής, όπως το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ. Λαμβάνοντας το ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ ως μοντέλο οργανισμού που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από προγράμματα όπως το ERC και να επιτευχθεί η διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την ανάπτυξη, ο κ Κόλλιας παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους τα προγράμματα του ERC κάνουν τη διαφορά σε έναν οργανισμό, συμβάλλοντας στην αλλαγή νοοτροπίας και την εστίαση στην έρευνα και καινοτομία αιχμής, την επένδυση σε υψηλών προδιαγραφών ανθρώπινο δυναμικό, την ανάδειξη σε περιφερειακά/ευρωπαϊκά/παγκόσμια δίκτυα, την επένδυση με ικανή χρηματοδότηση και την υποστήριξη τεκμηριωμένης αριστείας, παρέχοντας κίνητρα για «κέρδος εγκεφάλων» (brain gain) και απλοποιώντας τη γραφειοκρατία και τη διαχείριση προγραμμάτων. Οπως επισήμανε ο Γ. Κόλλιας, σημαντική επιτυχία του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, αποτελεί το γεγονός ότι 4 ερευνητές του ΦΛΕΜΙΓΚ έχουν βραβευθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) σε σύνολο 14 ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο κέντρο. 

Ο Δρ Γιώργος Χουρδάκης, Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, παρουσίασε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), έναν νέο θεσμό στήριξης της "Επιστημονικής Αριστείας" για νέους και έμπειρους ερευνητές, με αρχικό προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2016-2018, κατά αναλογία και με μεθοδολογία παρόμοια με αυτή του ERC και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Στόχος του ΕΛΙΔΕΚ αποτελεί να γίνει σφραγίδα επιστημονικής ποιότητας, να καλλιεργεί την ερευνητική κουλτούρα, να λάβει μέτρα για την αναστροφή της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και να συντελέσει στην ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση με τη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης. Με την εστιασμένη και εμπροσθοβαρή στήριξη των νέων επιστημόνων της Έρευνας στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, σκοπός είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής με τρόπο ευέλικτο, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και φέρνοντας τη συνέχεια και τη συνέπεια των χρηματοδοτήσεων.

Στο τέλος, η Δρ Αντιγόνη Δήμα (Ερευνήτρια Γ, ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, ERC-StG), ο Επικ. Καθ. Αθανάσιος Παπαθανασίου (ΕΜΠ, ERC-StG και ERC-PoC) και ο Επικ. Καθ. Aλέξανδρος Κιουπκιολής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ERC-CoG), όλοι επιτυχημένοι υποψήφιοι του προγράμματος ERC παρουσίασαν τη συμβολή του προγράμματος ERC στη σταδιοδρομία τους και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων. Η Δρ Mαρίνα Αγγελάκη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) παρουσίασε την Ανοικτή Πρόσβαση στο ERC, ενώ η Γεωργία Μαζιώτη και η Δρ Χριστίνα Πασκουάλ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) παρουσίασαν το ρόλο και τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Tα βίντεο και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης διατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.ekt.gr/el/events/program/20686.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως το πρόγραμμα του ERC), υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης