Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Βυζαντινά Σύμμεικτα!

Περιηγηθείτε στο διαδικτυακό περιβάλλον του περιοδικού, αναζητήστε έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο και ανακαλύψτε την ιστορία και τον πολιτισμό του Βυζαντίου και του μεσαιωνικού Ελληνισμού μέσα από εμπεριστατωμένες μελέτες.

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού "Βυζαντινά Σύμμεικτα" (τεύχος 26) που εκδίδεται ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals που έχει αναπτύξει ο φορέας. Το περιοδικό το οποίο εκδίδεται από το 1966, αποτελεί το βασικό όργανο δημοσίευσης της έρευνας που διεξάγεται στον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών του ενοποιημένου πλέον (από το 2012) Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και σε αυτό δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, άρθρα και βιβλιοκρισίες διεπιστημονικού χαρακτήρα.

Αρχικά, το αντικείμενο του περιοδικού ήταν κυρίως η Βυζαντινή Ιστορία, η Φιλολογία και η Αρχειακή Έρευνα. Στη συνέχεια όμως, το 2008, ο Τομέας Βυζαντινών Ερευνών επανεξετάζοντας τους στόχους του περιοδικού, διεύρυνε το διεπιστημονικό του αντικείμενο και συνάμα αποφάσισε να προσκαλέσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με αντικείμενο τις Βυζαντινές Σπουδές να συμμετάσχει με δημοσιεύσεις. Την ίδια χρονιά, ακολουθώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο εξωστρέφειας τα Βυζαντινά Σύμμεικτα άρχισαν να εκδίδονται και ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ. Μάλιστα, τα Βυζαντινά Σύμμεικτα ήταν το πρώτο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης που εμπιστεύτηκε τον "νεοσύστατο" εκδοτικό μηχανισμό που μόλις είχε αναπτύξει το ΕΚΤ για επιστημονικές ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις στον τομέα των ΑΚΕ.

To ΕΚΤ ψηφιοποίησε δεκάδες τόμους του περιοδικού, τους οποίους διέθεσε μέσα από τις διαλειτουργικές ηλεκτρονικές του υποδομές σε ελληνικά και διεθνή δίκτυα και ευρετήρια, ενισχύοντας έτσι την αναγνωρισιμότητα των συγγραφέων. Επιπλέον, παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη για την αναβάθμιση και προτυποποίηση των εκδοτικών διαδικασιών (όπως κανονισμοί έκδοσης, αξιολόγηση, διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων), ώστε να ανταποκρίνονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. 

Σήμερα, στην πλούσια ψηφιακή βιβλιοθήκη που διατηρεί το αρχείο τευχών του περιοδικού, ευρετηριάζονται 27 συνολικά τόμοι που παρέχουν ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο 341 άρθρων και 97 βιβλιοκρισιών. Τα Βυζαντινά Σύμμεικτα δημοσιεύουν άρθρα και βιβλιοκρισίες στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα, επιτρέποντας στους συγγραφείς που δημοσιεύουν στο περιοδικό να διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα επί των άρθρων τους.

Περιηγηθείτε στο διαδικτυακό περιβάλλον του περιοδικού, αναζητήστε έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο και ανακαλύψτε την ιστορία και τον πολιτισμό του Βυζαντίου και του μεσαιωνικού Ελληνισμού μέσα από μελέτες που στηρίζονται στις μαρτυρίες των γραπτών πηγών (φιλολογικών και αρχειακών), των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Στο τρέχον τεύχος, μεταξύ άλλων, διαβάστε:

Το περιοδικό δίνει σε όλους ελεύθερη πρόσβαση σε άρθρα ιδιαίτερης ποιότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που εξασφαλίζουν τα εργαλεία έκδοσης ανοικτού λογισμικού που αξιοποιεί η υπηρεσία epublishing του ΕΚΤ. Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης της εκδοτικής διαδικασίας εξασφαλίζει τη γρήγορη δημοσίευση των άρθρων και των βιβλιοκρισιών. Δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στους συγγραφείς να παρακολουθήσουν την πορεία της εργασίας τους στην εκδοτική διαδικασία. Τα άρθρα που έχουν γίνει αποδεκτά για δημοσίευση και έχουν αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αξιολογητών δημοσιεύονται αμέσως στο διαδικτυακό τόπο του περιοδικού. Το περιοδικό κυκλοφορεί στην έντυπή του μορφή στο τέλος κάθε έτους.                                                                                

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποδομή ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr/) αποτελείται από τρείς πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών (http://ejournals.epublishing.ekt.gr), πρακτικών συνεδρίων (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr) και βιβλίων-μονογραφιών (http://ebooks.epublishing.ekt.gr). Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.