Το περιοδικό της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας εμπλουτίζει την πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Η πρώτη έκδοση του "Δελτίου" πραγματοποιήθηκε το 1953 και περιείχε 14 επιστημονικές εργασίες σε ποικίλους τομείς γεωλογικού ενδιαφέροντος όπως Τεκτονική, Γεωμορφολογία, Σεισμολογία, και Παλαιοντολογία. Tα πλήρη κείμενα των εργασιών του περιοδικού θα εκδίδονται, πλέον, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας eJournals του ΕΚΤ.

Mε στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγχώριας επιστημονικής κοινότητας και τη διεθνή προβολή των ακαδημαϊκών εκδοτών αλλά και των ελληνικών περιοδικών δημοσιεύσεων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία, με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) για την ηλεκτρονική έκδοση του Επιστημονικού της "Δελτίου", ενός περιοδικού, που προάγει και εξελίσσει τις επιστημονικές γνώσεις σε θέματα που αφορούν την επιστήμη της Γεωλογίας. Το Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας/Bulletin of the Geological Society of Greece, όπως είναι η πλήρης επωνυμία του, εκδίδεται από το 1953, δημοσιεύοντας πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα και άρθρα ανασκόπησης που καλύπτουν όλα τα πεδία των Γεωεπιστημών. Από εδώ και στο εξής, τα πλήρη κείμενα των εργασιών του περιοδικού θα εκδίδονται ηλεκτρονικά από την ενιαία υποδομή διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ.

Tο eJournals, ως επιμέρους πλατφόρμα της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά, 24 μέχρι σήμερα, και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα. Σήμερα πολλοί έγκριτοι φορείς αξιοποιούν το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων που τους παρέχει το ΕΚΤ για τη μετάβασή τους σε έναν σύγχρονο τρόπο επιστημονικών εκδόσεων που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Σε αυτούς έρχεται να προστεθεί και η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία για την ηλεκτρονική έκδοση του Επιστημονικού της Δελτίου!

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε το 1951 με σκοπό:

  • τη συμβολή στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην προαγωγή των γεωλογικών επιστημών.
  • τη βοήθεια στα μέλη της αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, για ενημέρωση και συνεχή βελτίωση των γνώσεών τους στις εξελίξεις των γεωεπιστημών.
  • τη συμβολή στην αξιοποίηση των πορισμάτων των γεωλογικών ερευνών και των δυνατοτήτων των γεωλογικών επιστημών για οικονομική ανάπτυξη, σε συνάρτηση με την κοινωνική πρόοδο, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
  • τη συμβολή στη διεθνή συνεργασία των γεωεπιστημόνων με στόχο την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού και των στόχων της, η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, εκτός από την έκδοση του Επιστημονικού της Δελτίου - που από εδώ και στο εξής θα εκδίδεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του ΕΚΤ - οργανώνει τακτικά δημόσια επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, συζητήσεις, διεθνή συνέδρια, εκδρομές και επιστημονικές αποστολές. Η  Ελληνική Γεωλογική Εταιρία δημοσιεύει επίσης και το ενημερωτικό περιοδικό με την επωνυμία "Γεωενημέρωση", ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται και με διεθνείς και ευρωπαϊκές γεωεπιστημονικές οργανώσεις για τη διάδοση των πορισμάτων των γεωλογικών ερευνών, την εκλαΐκευσή τους και την ενημέρωση των πολιτών και της πολιτείας σχετικά με αυτά.

Η πρώτη έκδοση του περιοδικού πραγματοποιήθηκε το 1953 και περιείχε 14 επιστημονικές εργασίες. Αφορμή της έκδοσης αυτής αποτέλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1950, γεγονός το οποίο ενέπνευσε το ΔΣ της ΕΓΕ στον σχεδιασμό του λογότυπου που τελικά συμπεριελήφθη και στο εξώφυλλο του περιοδικού. Από την ίδρυσή του η θεματολογία του περιοδικού αναφερόταν σε ποικίλους τομείς γεωλογικού ενδιαφέροντος, όπως Τεκτονική, Γεωμορφολογία, Σεισμολογία, και Παλαιοντολογία. Έκτοτε το περιοδικό εκδίδεται σε ετήσια βάση συνεισφέροντας στη διάδοση γνώσεων και πληροφοριών σε ότι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα ερευνών Ελλήνων και ξένων  επιστημόνων κυρίως στον Ελλαδικό χώρο.

Σημαντική συνεισφορά στις εκδόσεις του περιοδικού αποτελούν οι ειδικοί τόμοι των διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας κάθε τρία χρόνια, καθώς και οι τόμοι ημερίδων των επιστημονικών επιτροπών.  Από το 1999 καθιερώνεται επίσημα στις ετήσιες εκδόσεις, ο αγγλικός τίτλος “Bulletin of the Geological Society of Greece”, μαζί με τον ελληνικό τίτλο, ο οποίος μέχρι τότε αναφερόταν μόνο στους τόμους των διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Το περιοδικό δημοσιεύεται από την Ελληνική Γεωλογική Εταιρία τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, ενώ κάθε εργασία προς δημοσίευση αξιολογείται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους κριτές που επιλέγονται από την Συντακτική Επιτροπή με βάση το ερευνητικό τους πεδίο. Σε περιπτώσεις Επιστημονικών Ημερίδων ή Επιστημονικών Συνεδρίων δύναται η έκδοση επιπλέον τόμων με σκοπό τη δημοσίευση των εργασιών που παρουσιάστηκαν.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποδομή ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr/el) αποτελείται από τρείς πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών (http://ejournals.epublishing.ekt.gr), πρακτικών συνεδρίων (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr) και βιβλίων-μονογραφιών (http://ebooks.epublishing.ekt.gr). Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ)