Πρόσκληση ΕΔΕΤ προς τις ελληνικές επιχειρήσεις για πρόσβαση στο εθνικό υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS

Στόχος της πρόσκλησης είναι η χρήση του ARIS για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης υπερ-υπολογιστικών υποδομών και εργαλείων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης

Μέχρι τις 3 Μαρτίου 2017, οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικές περιοχές που έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων, μπορούν να καταθέσουν, σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες που εδρεύουν σε Ελληνικό Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό ίδρυμα, πρόταση έργου για πρόσβαση και αξιοποίηση του εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση που ανακοίνωσε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας .

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. (GRNET S.A.) από το 1998 αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούλιο του 2015 έθεσε σε λειτουργία το εθνικό υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS (Advanced Research Information System) προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Το σύστημα συνολικής ισχύος 179TFlop/s (τριάκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο) συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου (top500.org) και έβαλε την Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη των συστημάτων υψηλών επιδόσεων. Το υπολογιστικό σύστημα ARIS έχει πλέον επεκταθεί, και με συνολικά 444 TFlop/s θεωρητικής ισχύος, προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και υπολογιστικές αρχιτεκτονικές, όπως κόμβους CPUs, κόμβους GP/GPUS, κόμβους μεγάλης μνήμης, και κόμβους με συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi, ικανοποιώντας ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Μέχρι σήμερα, στο σύστημα ARIS έχουν αποκτήσει πρόσβαση περισσότερα από 300 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στο πλαίσιο 157 έργων.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η χρήση του ARIS για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης υπερ-υπολογιστικών υποδομών και εργαλείων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Ο μέγιστος αριθμός έργων που θα επιλεγούν είναι 15 και η συνολική χρονική διάρκεια πρόσβασης στο σύστημα ARIS θα είναι 6 μήνες. Τα έργα θα πρέπει να αφορούν ανοικτή έρευνα η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελέσματα με εμπορική εκμετάλλευση. Τα τελικά αποτελέσματα του έργου να είναι εν δυνάμει δημοσιεύσιμα σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια (ανοικτή έρευνα), ενώ οι τεχνικές απαιτήσεις της πρότασης, όπως αυτές αποτυπώνονται στην αίτηση, πρέπει να είναι συμβατές με τις τεχνικές δυνατότητες, το λογισμικό, την αρχιτεκτονική και την πολιτική υποβολής εργασιών του συστήματος ARIS (http://doc.aris.grnet.gr). Ο συνολικός υπολογιστικός χρόνος που θα απαιτηθεί ανά πρόταση δε δύναται να  ξεπερνά τις 400.000 core-hours.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα στην Ελληνική Επικράτεια και το έργο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα που εδρεύει σε Ελληνικό Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό ίδρυμα.

Όλες οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ στην αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο email: hpc-access@lists.grnet.gr

Το σύστημα ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων, βασισμένα σε αρχιτεκτονική Intel x86 διασυνδεμένα σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14 προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας. Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 PB αποθηκευτικό χώρο, μέσω συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM και ολοκληρώνεται με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Να σημειωθεί ότι η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας