Πρωτοβουλία του ΕΙΕ για τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο, στην Αθήνα

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο, στην Αθήνα, θα δημιουργηθεί με τη συμμετοχή σχετικών με τη κλινική έρευνα επιλεγμένων εργαστηρίων από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, επιλεγμένων δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και με πρόβλεψη για συνεργασίες με τη φαρμακοβιομηχανία, εταιρείες βιοτεχνολογίας, διαγνωστικής καρκίνου και βιοπληροφορικής.

Μια σημαντική πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τη σύσταση ενός Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας στην Αθήνα για τον Καρκίνο, ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα: "Τowards an Athens Comprehensive Cancer Center" που έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου, στο ΕΙΕ.

Στόχος της Ημερίδας ήταν να φέρει σε επαφή επιλεγμένα μέλη του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ) και της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με μέλη της ερευνητικής, επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας της Ελλάδος, προκειμένου να ενσωματωθεί η γερμανική εμπειρία με τις ελληνικές ανάγκες για την επιτυχή εφαρμογή των επιστημονικών δραστηριοτήτων του υπό σύσταση Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αθήνα (ΟΚΕΚ-Α).

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής Harald zur Hausen από το DKFZ, ο οποίος κατέχει Nobel Prize in Physiology or Medicine (2008). Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα την «Πρόληψη του Καρκίνου», δήλωσε ότι η πρόληψη των σχετικά κοινών και συχνών ασθενειών όπως είναι οι διάφορες μορφές καρκίνου, η αρτηριοσκλήρωση, η νόσος Αλτσχάϊμερ και ο σακχαρώδης διαβήτης, θα είναι επιτυχής μόνο όταν κατανοήσουμε πλήρως τους βασικούς παθολογικούς μηχανισμούς και τα βασικά αρχικά γεγονότα που προκάλεσαν τα αντίστοιχα κλινικά συμπτώματα. Ειδικότερα, για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας δήλωσε ότι πέρα από τα κορίτσια ηλικίας 8-14 ετών που πρέπει να εμβολιάζονται και ο εμβολιασμός των νέων αγοριών (9-14 ετών) είναι πιθανώς μια πολύ αποτελεσματική προσέγγιση για την πρόληψη του.

Ο Δρ Βασίλειος Γρηγορίου, Πρόεδρος του ΕΙΕ δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την επίσκεψη των Γερμανών συναδέλφων και την ανταλλαγή απόψεων για την δημιουργία του ΟΚΕΚ-Α με συντονιστή το ΕΙΕ. Η ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου κέντρου σε μια μητρόπολη, όπως είναι η Αθήνα, είναι αδιαμφισβήτητη.  Μετά από επισκέψεις και ανταλλαγές ιδεών με ογκολογικά κέντρα της Αθήνας καθώς και κέντρων του εξωτερικού, όπως το German  Cancer Research Center (DKFZ) Heidelberg και το Royal Marsden Hospital/Institute for Cancer Research (Sutton, U.K.) έχουμε καταλήξει σε ένα μοντέλο και το κέντρο παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Στόχος μας είναι μια αρχική χρηματοδότηση της τάξης των 1 με 2 εκατομμυρίων ευρώ για να αρχίσει το κέντρο να λειτουργεί βασισμένο κυρίως στη στενή συνεργασία ογκολογικών κλινικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένων εργαστηρίων ερευνητικών κέντρων που έχουν τεχνογνωσία σε συγκεκριμένες τεχνικές, όπως μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, εργαστηριακές μεθόδους, γονιδιακές αναλύσεις κ.λπ. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία ενός κτιρίου που να συστεγάζονται ογκολογικά τμήματα, διαγνωστικά τμήματα και εργαστήρια που κάνουν βασική έρευνα. Αυτό είναι προϋπόθεση για να γίνει μεταφραστική ογκολογία και απαιτεί γύρω στα 10 με 15 εκατ. ευρώ».

Ο καθηγητής Μελέτιος - Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΙΕ, Δρ. Β. Γρηγορίου, το όραμα για το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο. Προσκεκλημένοι ομιλητές από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο παρουσίασαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στην ημερίδα απηύθυνε επίσης χαιρετισμό ο Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξή του στο σχέδιο. Επεσήμανε ότι, μεταξύ άλλων, το Κέντρο θα ενισχύσει τη διμερή ελληνο-γερμανική συνεργασία στο επιστημονικό πεδίο, ενώ θα αποτελέσει αντίβαρο στη «διαρροή εγκεφάλων», παρέχοντας νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες ερευνητές.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ)

Σχετικά με το ΟΚΕΚ-Α

Οι κύριοι στόχοι του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας στην Αθήνα για τον Καρκίνο είναι η ενίσχυση της μεταφραστικής (translational) έρευνας (από το ερευνητικό εργαστήριο στην κλινική) και η βελτίωση της υγείας των πολιτών με καινοτόμες μεθόδους. Το ΕΙΕ συνεργάζεται στο πλαίσιο του ΟΚΕΚ-Α με τα διεθνή Ολοκληρωμένα Κέντρα Καρκίνου: Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο DKFZ (German Cancer Research Center, Heidelberg) και το αγγλικό ινστιτούτο Royal Marsden Hospital/Institute for Cancer Research (Sutton).

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο, στην Αθήνα, θα δημιουργηθεί, υπό τον συντονισμό του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ, με τη συμμετοχή σχετικών με τη κλινική έρευνα επιλεγμένων εργαστηρίων από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, επιλεγμένων δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και με πρόβλεψη για συνεργασίες με τη φαρμακοβιομηχανία, εταιρείες βιοτεχνολογίας, διαγνωστικής καρκίνου και βιοπληροφορικής. Ο βασικός στόχος του ΟΚΕΚ-Α θα είναι να ενισχύσει τη διεπιστημονική έρευνα για τον καρκίνο και κυρίως τη βελτίωση της ζωής των ασθενών αυτής της πολύ-παραγοντικής και ετερογενούς νόσου. Οι ερευνητές εναντίον του Καρκίνου στην Αθήνα ήδη αναπτύσσουν νέες διαγνωστικές και προγνωστικές δοκιμασίες, αναλύουν και αξιοποιούν δείκτες πρόβλεψης της ανταπόκρισης σε στοχευμένες εξατομικευμένες θεραπείες, βελτιώνουν τα υφιστάμενα και αναπτύσσουν νέα δυνητικά φάρμακα μέσω χημικής σύνθεσης.

Το ΟΚΕΚ-Α θα αναπτύξει τις συνέργειες και θα συμβάλλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια νοσοκομεία. Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου το 50% του εθνικού νοσοκομειακού δυναμικού σε  κλίνες σε κλινικές βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με μεγάλα συνήθως ποσοστά πληρότητας, και έτσι ευνοείται η άμεση επικοινωνία με Ερευνητικά Κέντρα και εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα, και η συνέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες μονάδες της δημόσιας υγείας στην περιοχή της Αθήνας και της περιφέρειας Αττικής γενικότερα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών