Διήμερο Forum της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, υπό την αιγίδα του ΕΚΤ

Το 1st Greek Forum on Cancer έχει ως στόχο την ανάδειξη των τρεχουσών προκλήσεων και ευκαιριών στον τομέα του Καρκίνου.

Διήμερο Forum για τον Καρκίνο πραγματοποιεί η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Hotel, με στόχο την ανάδειξη των τρεχουσών προκλήσεων και ευκαιριών. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη, παρέχει την αιγίδα του στο Forum, ενώ διοργανώνει ειδική ενότητα για τις συνέργειες μεταξύ της Αποστολής για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, καθώς και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Καθώς η Ελλάδα προχωρά προς την εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου κατά του καρκίνου είναι πλέον επιβεβλημένη η υιοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών και στρατηγικών χρηματοδότησης προς τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του καρκίνου, την προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, ήδη από το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ανάπτυξη του «Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου» και του προγράμματος «Αποστολή Καρκίνος», έχει εστιάσει στην ανάγκη κατανόησης του καρκίνου και την παροχή υποστήριξης για την ορθή διαχείρισή του από τα κράτη μέλη.

Στο περιβάλλον αυτό και στο κατώφλι της δημιουργίας ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου έχει ως στόχο να αναδείξει μέσω του διήμερου Forum την αναγκαιότητα υιοθέτησης στοχευμένων πολιτικών και στρατηγικών χρηματοδότησης για την αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου, την προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

To "1st Greek Forum on Cancer: Policy, Research & Funding Strategies" έχει ως στόχο την ανάδειξη των τρεχουσών προκλήσεων και ευκαιριών καλώντας σε έναν γόνιμο διάλογο εκπροσώπους της πολιτείας, δημοσίων φορέων υγείας και ερευνητικών ινστιτούτων από την Ελλάδα και την Ευρώπη, ειδικούς στα οικονομικά της υγείας, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς, επαγγελματίες υγείας, εκπροσώπους από τη βιομηχανία υγείας και τις ψηφιακές τεχνολογίες και εκπροσώπους των οργανώσεων ασθενών.

Ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης είναι τα εξής:

 • Κατά πόσο έχουν αξιοποιηθεί από τη χώρα μας τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την έρευνα στον καρκίνο;
 • Ποια είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη μεγαλύτερη συμμετοχή φορέων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα;
 • Με ποιο τρόπο μπορεί η χώρα μας να καλύψει τα πιθανά κενά που υπάρχουν;
 • Τι έχουν εφαρμόσει οι άλλες χώρες για να αξιοποιήσουν τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου και του προγράμματος «Αποστολή Καρκίνος», αυξήσουν τη συμμετοχή και την απορρόφηση κονδυλίων από τα συγκεκριμένα προγράμματα;
 • Πως μπορεί να διευρυνθεί η συμμετοχή της χώρας μας;
 • Με ποιο τρόπο μπορεί να χρηματοδοτηθεί η επένδυση στην καινοτομία και ποια η υπεραξία που παράγεται για την πολιτεία και τους πολίτες;
 • Πως μπορεί η πολιτεία να συνδράμει στις προσπάθειες και το συντονισμό για την επίτευξη μίας θετικότερης προοπτικής για τη χώρα μας;
 • Ποιες είναι οι τάσεις και που προβλέπεται ότι θα υπάρξει εστίαση, με βάση τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα επόμενα χρόνια;
 • Ποια η σημασία της δευτερογενούς χρήσης των δεδομένων στην υγεία;
 • Γιατί είναι απαραίτητη η συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών και της κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος για την αποτελεσματική φροντίδα του καρκίνου;

Οι τομείς εστίασης του Forum, μεταξύ άλλων, είναι:

 • η ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης
 • η επίτευξη διαλειτουργικότητας των συστημάτων στην έρευνα και τη φροντίδα του καρκίνου
 • η διαχείριση των δεδομένων και διασύνδεση με τον υπό έγκριση Ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων στην Υγεία
 • η ανάπτυξη πρότυπων δομών για τη φροντίδα του καρκίνου και η ένταξή τους στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων ολοκληρωμένης φροντίδας στον καρκίνο
 • η διασύνδεση της έρευνας με τις υπηρεσίες υγείας
 • η υποστήριξη της βιωσιμότητας των έργων που εκτελούνται με την υποστήριξη ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων

Το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ρόλου του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει ειδική ενότητα για τις συνέργειες μεταξύ της Αποστολής για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, καθώς και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως είναι το έργο ECHoS που συντονίζει το ΕΚΤ και έχει στόχο τη δημιουργία διακρατικών δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας, ευθυγραμμισμένων με τους στόχους της Αποστολής για τον Καρκίνο.

Η Δρ Σοφία Ξεσφίγγη από το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονίστρια του ευρωπαϊκού έργου ECHoS, συμμετέχει σε πάνελ με θέμα τον ρόλο των Εθνικών Σημείων Επαφής στην προώθηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και της Αποστολής για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη (1/7, ώρα 17.00), ενώ συντονίζει και πάνελ για τη δημιουργία συμμαχιών και συνεργειών στην ίδια κατεύθυνση (1/7, 18.50).

Για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Forum, κάντε την εγγραφή σας εδώ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται διαθέσιμο εδώ

Την εκδήλωση πραγματοποιεί η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη & στο επιχειρηματικό οικοσύστημα

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ενότητα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την Αποστολή για τον Καρκίνο. Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, είναι βασικό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΗΝΝ3.0, Ideal-ist, NCP4Industry και MSCA-NET) και έχει τον συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ECHoS για τη δημιουργία εθνικών κόμβων για την αποστολή για τον καρκίνο και COHES.io για τη στρατηγική διασύνδεση περιφερειών υγείας μέσω της ανοικτής καινοτομίας). Επίσης, είναι συντονιστής του κόμβου του EIT Health στην Ελλάδα και έχει συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, κόμβο του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network.

Μέλος του Smart Attica, ενός εκ των τεσσάρων ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, παρέχει υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα, τις εφαρμογές Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων, την τεχνολογία 5G και την Κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν ενεργά στο DIH Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, το ΕΚΤ συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα DEP4all.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΛΛΟΚ, ΕΚΤ